Misiunea socială a bisericii – cerc pastoral misionar la Chişineu Criş

Duminică, 30 ianuarie, în parohia Chişineu-Criş I, Protopopiatul Arad, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc prima întâlnire din acest an a preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.

Întâlnirea a debutat cu oficierea de către cei 12 preoţi prezenţi a Tainei Sfântului Maslu de obşte în biserica parohială din Chişineu-Criş, în prezenţa a numeroşi credincioşi.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Dorel Ancuţa, de la parohia Vânători. Părintele şi-a fundamentat cuvântul pe textul pericopei evanghelice citit la Sfânta Liturghie din dimineaţa acestei zile, care prezintă minunea convertirii vameşului Zaheu (Luca 19, 1-10). ,,Vameşul Zaheu s-a făcut pentru noi pildă şi model de adevărată pocăinţă, de căutare sinceră şi aflare a lui Hristos”, a subliniat părintele Dorel Ancuţa. El s-a referit apoi şi la modelul şi pilda de credinţă lucrătoare prin iubire şi roditoare de fapte bune a Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, sărbătoriţi de Biserică în acea zi.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, cei 12 preoţi au rămas în biserică pentru a dezbate tema propusă pentru a fi discutată la această întrunire, şi anume ,,Misiunea socială a Bisericii”. Părintele coordonator al cercului, Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, a fost acela care a pregătit şi susţinut referatul temei. Acesta a structurat tema în două capitole: ,,Iisus Hristos- modelul adevăratei slujiri” şi ,,Dimensiunea social- filantropică a Bisericii”, arătând că misiunea socială a Bisericii îşi are izvorul, dar şi împlinirea, în filantropia Mântuitorului Iisus Hristos.

La sfârşitul lucrărilor cercului, părintele Leonte Para din Şimand, a propus preoţilor un moment de reculegere şi o rugăciune pentru părintele Călin Craveţ, care a slujit în parohia Şepreuş şi a trecut la cele veşnice în urmă cu şase săptămâni.

În încheiere, părintele coordonator, Liviu Savulov, care a fost şi gazda evenimentului de duminică seara, a mulţumit colegilor preoţi pentru împreuna-slujire în parohia sa şi pentru buna desfăşurare a lucrărilor cercului pastoral.

Sfinţii Trei Ierarhi, Everestul ortodoxiei – cerc misionar la Parohia Juliţa

Sărbătoarea Sfinţilor Trei ierarhi a constituit un bun prilej de întrunire frăţească pentru preoţii din Cercul misionar Săvărşin din cadrul protopopiatului Lipova. Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, Duminică 30 ianuarie a.c. părintele Traian Mateiaş, paroh la parohia Juliţa, protopopiatul Lipova a fost gazda primitoare pentru preoţii acestui Cerc.

Părintele Traian a prezentat tema „Sfinţii Trei Ierarhi, Everestul ortodoxiei”. În prima parte a fost subliniat rolul Sfinţilor Trei Ierarhi în viaţa creştinilor, exemplul lor de vieţuire în Hristos, ecoul şi răsunetul învăţăturilor lor în vremurile noastre arătând că ei sunt „păstori ai lumii şi  ierarhi”, sau cum spune troparul praznicului „la obicei întocmai cu apostolii”.

În a doua parte a întâlnirii părintele paroh s-a referit la tratatele „Despre preoţie” ale Sfântului Ioan Hrisostom şi ale Sfântului Grigorie de Nazianz, arătând că oricât s-ar scrie despre preoţie şi oricât s-ar vorbi niciodată nu este de ajuns, preoţia fiind pe bună dreptate numită „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”.

Pe marginea celor prezentate au exprimat consideraţii şi ceilalţi preoţi, cu toţii concluzionând că aportul sfinţilor prăznuiţi la tezaurul teologiei patristice este de primă mărime, un Everest al ortodoxiei.

Ultima actualizare (Miercuri, 02 Februarie 2011 09:23)

LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA PECICA

Duminică, 30 ianuarie 2011, a 32-a după Rusalii şi ziua de pomenire a Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu, alături de Preasfinţitul Luchian – episcopul ortodocşilor sârbi din Banat şi Arad s-au aflat în mijlocul credincioşilor din parohia Pecica, Protopopiatul Arad, care şi-a sărbătorit hramul.

Localitatea Pecica este o veche vatră de mărturisire ortodoxă atestată documentar din secolul XIV, dar cu mărturii de viaţă creştină încă din secolele VII-VIII. Localitatea se situează în partea de vest a judeţului, pe malul drept al râului Mureş, la o distanţă de 25 km de municipiul Arad. În jurul anului 1000 într-o diplomă a regelui Ştefan I al Ungariei se menţionează existenţa unei biserici ortodoxe în această localitate. Biserica actuală a fost construită între anii 1929-1933 prin jertfa credincioşilor şi a preotului paroh din vremea aceea P.C.Protopop Ioan Popescu şi este construită sub formă de cruce.

 

SĂRBĂTOARE ŞI BUCURIE

Duminică dimineaţa, într-o atmosferă de sărbătoare, Înaltpreasfinţitul Timotei alături de Preasfinţitul Luchian au fost întâmpinaţi cu mare bucurie de către un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu P.C. dr. Nicu Breda protopopul Aradului, căruia i s-a alăturat un număr mare de credincioşi. Mulţumirea şi bucuria lăuntrică s-a putut citi pe feţele tuturor credincioşilor, care s-au bucurat de a şaptea vizită canonică a Înaltpreasfinţitului în decursul activităţii desfăşurate la Arad şi de singura Sfântă Liturghie din istoria parohiei la care au coliturghisit doi arhierei. Alături de credincioşi au participat şi oficialităţile locale precum şi înalţi demnitari, fii ai satului, respectiv ministrul administraţiei şi internelor Constantin Igaş şi domnul deputat Iustin Cionca.

În cadrul predicii Înaltpreasfinţitul Timotei a subliniat importanţa Sfinţilor Trei Ierarhi în viaţa bisericii, arătând clar şi lămurit rolul fiecăruia în dezvoltarea armonioasă a Sfintei Biserici cu tot ce înseamnă ea: slujbe, doctrină şi asistenţă socială.  Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat apoi motivul pentru care Sfinţii Trei Ierarhi se prăznuiesc în aceaşi zi „Ivindu-se neânţelegeri între creştinii de atunci, care ar fi mai mare dintre cei trei ierarhi, Dumnezeu le descoperă prin Episcopul Ioan că ei sunt egali înaintea lui Dumnezeu şi ca atare se vor prăznui în aceeaşi zi, la 30 ianuarie”. Înaltpreasfinţia Sa s-a referit apoi la evanghelia duminicii exemplificând credincioşilor modelul Zaheu vameşul „coborârea din dud înseamnă coborârea în sine şi dobândirea izbăvirii prin aflarea lui Iisus Hristos”, făcând cunoscut că vameşul poate fi model de reântoarcere pentru fiecare credincios.

După încheierea Sfintei Liturghii, sărbătoarea a continuat cu săvârşirea slujbei specifice zilelor de Hram, iar la final a urmat împărţirea colacului. La final părintele paroh Mihai Ineuan a adus cuvinte de mulţumire lui Dumnezeu, pentru toate binecuvântările ce le-a revărsat peste această comunitate de creştini, Înaltpreasfinţiei Sale Timotei şi Preasfinţitului Luchian pentru vizită, pe care a numit-o „sărbătoare şi bucurie duhovnicească pentru toţi credincioşii”, iar credincioşilor pentru tot sprijinul de care au dat dovadă în tot decursul timpului. Totul s-a încheiat cu o agapă frăţească.

În după masa zilei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei împreună cu părintele protopop au vizitat Biserica sârbească din localitate, noua capelă a cimitirului ortodox, precum şi şantierul de la noua Biserică ortodoxă care se ridică şi a căror lucrări au început în anul 2009.

Cerc pastoral-misionar în parohia Cărand

În parohia Cărand, Protopopiatul Sebiș, a avut loc duminică, 30 ianuarie, întâlnirea preoților din Cercul pastoral-misionar Buteni. Tematica întâlnirii a fost legată de evocarea dimensiunii duhovnicești a personalității Sfinților Trei Ierarhi, în calitatea lor de părinți și învățători ai lumii creștine. După săvârșirea slujbei vecerniei, a fost rostit un cuvânt de învățătură de către părintele Radeș Mihai de la parohia Revetiș, care a subliniat modelul de viețuire creștină pe care Sfinții Trei Ierarhi îl oferă lumii contemporane.

Ultima actualizare (Miercuri, 02 Februarie 2011 09:23)

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2011 Arad – la final

Desfăşurată pe parcursul a cinci zile, „săptămâna ecumenică”, cunoscută sub acest nume de zece ani la Arad, s-a încheiat. Manifestările prilejuite de acest moment au debutat miercuri 19 ianuarie la parohia Romano-Catolică Arad Centru, începând cu orele 17,30.

Potrivit rânduielii deja consacrate s-au citit pasaje din Vechiul şi Noul Testament care vizează ideea de unitate în Hristos şi Biserică, s-au rostit Simbolul de credinţă Niceo-constantinopolitan şi Rugăciunea Domnească în limba română şi maghiară.

Prea Cucernicul Părinte protopop dr. Nicu Breda a dat citire, ca dealtfel în fiecare zi, mesajului de binecuvântare al Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătit pentru acest moment. În cuvântul de învăţătură ţinut, Părintele Protopop a subliniat importanţa ideeii de unitate a creştinilor în Hristos „ca toţi să fie una”, făcându-se referire la turnul ridicat din multe pietre diferite ca mărime şi culoare, dar care unite formează un singur edificiu-Biserica (Păstorul lui Herma).

Manifestările cu caracter ecumenic au continuat şi a doua zi, 20 ianuarie la parohia Ortodoxă Sârbă, unde părintele Protopop Ocnean Plavsici, după un călduros cuvânt de bun venit adresat invitaţilor, a subliniat importanţa praznuirii Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, întrucât credincioşii sârbi încheiau acum, cu Sfântul Ioan, şirul sărbătorilor  de iarnă.

În cuvântul ţinut şi cu acest prilej, părintele Protopop Nicu Breda, a întărit dezideratul creştinilor de unitate şi fraternitate, accentuând faptul că, numai rămânând statornici în Hristos Domnul care este viţa, noi creştinii fiind următori Lui, devenim mlădiţele care aduc multă roadă.

În aceeaşi notă de frăţietate şi simţire creştină, au continuat serviciile ecumenice şi seara, la Parohia Reformată, unde s-a dat un nou mesaj de conlucrare a creştinilor în acest spirit al unităţii.

În penultima zi, activităţile dedicate Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-au desfăşurat la parohia Greco-Catolică Arad Centru, unde tema centrală a zilei a fost : „A împărţi, o expresie a unităţii noastre”.

Cum era de aşteptat, ultima seară de rugăciune, s-a desfăşurat la Catedrala Ortodoxă Veche, începând cu orele 18.

În prezenţa a numeroşi credincioşi, părintele protopop Nicu Breda, a salutat porezenţa reprezentanţilor cultelor oficiale din Arad, după care s-a procedat la desfăşurarea programului propriuzis, tema propusă pentru această zi fiind: „stăruirea în rugăciune”. În cuvântul de învăţătură ţinut cu acst prilej, Înalt Prea Sfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a accentuat câteva direcţii pe care unitatea creştinilor trebuie să le aibe în vedere, şi anume stăruirea în învăţătura apostolilor, împărtăşire, frângerea pâinii şi rugăciune. Înalt Prea Sfinţia Sa a făcut şi o scurtă incursiune în timp, pentru a sublinia deschiderea şi climatul de pace şi frăţietate existent în cetatea cosmopolită a Aradului, ecumenismul promovat aici putând fi chiar un exemplu în acest sens.

La fiecare biserică după programul ecumenic stabilit privind rugaciunea pentru unitatea creştinilor a urmat o agapă unde au continuat discuţii constructive în contextul amintit iar în data de 22 Ianuarie 2011, la reşedinţa arhiepiscopală în prezenţa cultelor istorice din municipiu,a protopopilor şi a membrilor consiliului şi Adunării eparhiale precum şi a autorităţilor locale a fost felicitat Îps. Dr. Timotei Seviciu cu prilejul zilei numelui.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat cu mulţumirile adresate de Protoiereul Aradului Înalt Prea Sfinţitului Părinte dr. Timotei, oaspeţilor şi credincioşilor, evenimentele desfăşurate pe parcursul acestor zile fiind un real câştig duhovnicesc şi un  prilej de mai bună cunoaştere, apropiere şi toleranţă reciprocă.

LANSARE DE PROIECT LA ARAD

La sediul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc astăzi, 25 ianuarie 2011, Conferinţa de presă şi lansarea oficială a proiectului „Implicarea preoţilor şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Au fost de faţă, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei al Alba Iuliei, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Preasfinţitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeşului, D-l Călin Bibarţ, prefectul jud Arad, D-na Edita Iuhasz, Directorul DGASPC Arad, reprezentanţi ai Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, ai altori instituţii şi ai presei.

Valoarea totală a proiectului este de 4.668.200 lei, urmărindu-se ca în următorii doi ani persoanele vulnerabile pe piaţa muncii să fie integrate sau reintegrate prin servicii de asistenţă socială. Totodată dorim prin intermediul acestui proiect să generăm şi să implementăm proiecte social-economice în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, şi Mureş, în scopul dezvoltării durabile şi  echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

Obiectivul 1 vizează diversificarea serviciilor de asistenţă a persoanelor vulnerabile prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea a unui număr de şase Centre de incluziune socială în judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş.

Obiectivul 2 vizează dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul generării şi implementării de proiecte social-economice  şi a abilităţilor în domeniul social pentru 460 membrii din parohiile ortodoxe şi certificarea acestora ca „manageri de proiect”.

Indicatorii şi grupurile ţintă care vor fi urmărite sunt:

  • 6 Centre de Incluziune Socială funcţionale în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba şi Mureş;
  • 2400 persoane vulnerabile din zonele ţintă consiliate;
  • 200 persoane participante  în programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile;
  • 1000 persoane care vor fi ajutate în ocuparea unui loc de muncă;
  • 460  membrii ai comunităţilor parohiale ortodoxe certificaţi ca „manageri de proiect”;
  • 100 parteneriate locale/comitete de iniţiativă create la nivelul unor localităţi;
  • 120 diagnoze comunitare realizate la nivelul unor localităţi;
  • 60 proiecte redactate şi depuse către finanţatori.

Cu alte cuvinte se doreşte o implicare în mod special pentru copii şi tineri, femei casnice, familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv familii monoparentale, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de persoane, persoane de etnie romă, persoane dependente şi cu dizabilităţi, persoane aflate în detenţie, persoanele inactive, comunităţi sărace şi foarte sărace, cu un procent ridicat de şomeri, mai ales din comunităţile rurale. Atenţia va fi îndreptată spre susţinerea de programe educativ-formative de educaţie extracurriculară în şcoli pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi responsabilitate în rândul elevilor, spre înfiinţarea de centre comunitare pentru tineri, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru victimele violenţei familiale, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru vîrstnici, centre de consiliere a victimelor traficului de persoane, programe pentru persoanele cu dizabilităţi, înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socială şi medico-socială proprii sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private, proiecte de protecţia a mediului, proiecte economice generatoare de noi locuri de muncă.

2011- AN OMAGIAL AL TAINEI SFÂNTULUI BOTEZ – Program catehetic-duhovnicesc la Lipova-Băi

Vineri, 21 ianuarie 2011, preoţii din Cercul misionar Radna s-au întrunit la biserica din Lipova-Băi în cadrul unui program duhovnicesc, gazdă fiindu-le  părintele Gheorghe Dehelean. În asistenţa unui număr mare de credincioşi s-a săvârşit Taina Sf. Maslu, după care preotul Cosmin Balint de la parohia Bătuţa a prezentat disertaţia intitulată „Sfânta Taină a Botezului – o prezentare istorică; prefigurări în Vechiul Testament şi realitate Nou – Testamentară, în epoca patristică şi în teologia contemporană”.

Preacucernicia sa a menţionat faptul că anul 2011 a fost declarat de către Sfântul Sinod, an omagial al Sfintei Taine a Botezului şi al Sfintei Taine a Cununiei, cu recomandarea ca pe tot parcursul anului 2011 aceste Sfinte Taine să fie aprofundate şi prezentate credincioşilor ca esenţiale în contextul în care trăim. De asemenea a evidenţiat faptul că din starea de robie a păcatului,  cel care se botează intră în starea harică, curăţindu-se de păcatul strămoşesc şi de păcatele personale făcute până atunci, renaşte spre o viaţă nouă, se face părtaş roadelor răscumpărării prin jertfa Crucii şi devine membru al Bisericii creştine.

Într-un excurs în istoria tainei, s-a arătat că botezul din apă şi din duh îşi are prefigurare în Vechiul Testament: porunca tăierii împrejur, scoaterea poporului evreu, de către Moise din Egipt şi trecerea lui prin Marea Roşie, botezul pocăinţei, cu care boteza Ioan.

Instituită de Mântuitorul Hristos înainte de înălţarea Sa la cer, Taina Botezului, devine realitate trăită de noi întru iertarea păcatelor şi ca început al intrării noastre în Împărăţia lui Dumnezeu. Hristos, prin întruparea Sa, se integrează perfect contextului prefigurativ al Legii Vechi: a fost tăiat împrejur la opt zile de la naştere, a primit botezul cu apă de la Sf. Ioan Botezătorul; în timpul activităţii Sale pe pământ respectă Legea. Părintele a evidenţiat apoi şi câteva idei desprinse din învăţăturile Sfinţilor Părinţi cu privire la importanţa şi efectele  Tainei Botezului asupra noastră, ca uşă prin care intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu, ca program de creştere dohovnicească şi ca reînoire a noastră permanentă.

Programul catehetic de la Lipova-Băi deschide seria activităţilor catehetice, cultural-pastorale şi misionare pe care, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, preoţii le vor derula în cadrul Cercurilor pastorale în acest an.

LUCRĂRILE CONSILIULUI ŞI ADUNĂRII EPARHIALE ALE ARHIEPISCOPIEI ARADULUI

Sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în zilele de 21 şi 22 ianuarie a.c., la reşedinţa  eparhială din Arad, s-au desfăşurat lucrările Consiliului Eparhial şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului. În centrul ordinii de zi a stat prezentarea şi analiza Rapoartelor Generale de activitate ale sectoarelor Consiliului Eparhial pe anul 2010, întocmirea Proiectelor de Hotărâri pentru anul 2011, supuse adoptării de către Adunarea Eparhială.

În deschiderea lucrărilor Consiliului Eparhial, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat o sinteză a activităţilor şi evenimentelor bisericeşti mai importante care au marcat viaţa eparhiei în anul care a trecut: începerea lucrărilor de pictură interioară şi de poleire a iconostasului la Catedrala arhiepiscopală, alegera de noi membri în corporaţiile eparhiale, derularea manifestărilor legate de Anul omagial al Crezului şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Raportul Sectorului Administrativ-bisericesc a cuprins activitatea eparhiei în latura administrativă:  date de bilanţ privind salarizarea, numiri, transferări, pensionări de personal bisericesc, participarea preoţilor şi credincioşilor la viaţa liturgică a eparhiei, disciplina clerului, viaţa monahală.

În raportul General al Sectorului Cultural-educaţional a fost prezentată activitatea eparhială sub aspect cultural, pastoral-misionar, catehizarea,  activitatea şcolilor teologice, activitatea cadrelor didactice care predau Religia în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea editorială.

Raportul Sectorului Social-filantropic a cuprins Darea de seamă asupra programelor sociale şi activităţilor filantropice care se desfăşoară în Arhiepiscopia Aradului, prezentartea strategiilor sociale pentru perioada de criză economică, la nivel parohial şi eparhial.

Sectorul economic-financiar a prezentat bilanţul activităţilor economice şi felul în care au fost gestionate lucrările de construcţii, reparaţii şi restaurări la locaşurile de cult, disciplina financiară.

Prezentarea Rapoartelor de activitate şi analiza lor s-a obiectivat în Proiectele de  hotărâri, care au fost supuse a doua zi ratificării Adunării Eparhiale.

Lucrările Adunării Eparhiale, desfăşurate în ziua de 22 ianuarie sub conducerea Chiriarhului au fost precedate de săvârşirea slujbei de Te-Deum în paraclisul sfintei arhiepiscopii.

Au fost analizate pe secţiuni activităţile eparhiale bisericeşti, culturale, sociale şi economice şi s-au supus prezentării şi aprobării plenului Proiectele de hotărâri. Hotărârile Adunării Eparhiale vor fi transpuse pe viitor în activităţi concrete.

În încheierea lucrărilor membrii Adunării Eparhiale, Permanenţa Consiliului eparhial, invitaţii la lucrări, au exprimat preţuirea unanimă, dragostea filială faţă de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, care în această zi şi-a sărbătorit ziua onomastică şi patronul spiritual, Sfântul Apostol Timotei.

ONOMASTICA ÎNALTPREASFINŢITULUI TIMOTEI ARHIEPISCOP AL ARADULUI

În fiecare an, la 22 ianuarie, prăznuirea Sfântului Apostol Timotei, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului cler şi credincioşi, vin cu bucurie să îşi sărbătorească ierarhul.

De numele și activitatea personalităților care fac parte dintr-o comunitate se leagă realizările lor, cele care își pun amprenta pe activitatea lor și rămân în posteritate. Activitatea Înaltpreasfințitului Timotei pe parcursul celor 26 de ani la conducerea Episcopiei și apoi Arhiepiscopiei Aradului este cunoscută și apreaciată în toate domeniile. “Blând păstor” al turmei încredințate, înțelept cărturar, păstrător și apărător ale dreptei credințe și bun iconom al Bisericii lui Hristos Domnul, Înaltpreasfinţia Sa lasă drept emblematică peste întreaga activitate edificarea Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime din Arad,  prima începută și finalizată pe cuprinsul țării după evenimentele din 1989, lucru care a fost evidențiat cu prilejul târnosirii și în cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Un arc peste timp, ne poartă gândurile în perioada biblică a Vechiului Testament unde conducători și bărbați de seamă ai poporului ales au avut același gând de a ridica, în semn de recunoștiință, un templu închinat Dumnezeului celui adevărat, dar binecuvântarea s-a revărsat doar spre David și Solomon, cei care au început și care au terminat templul.

Şi la Arad, vlădici vrednici de amintire au avut permanent acest măreț gând, de a ridica o catedrală episcopală, dar Pronia Divină a învrednicit ca cel ce poartă numele episcopului Timotei, ucenicul iubit al apostolului neamurilor,  să realizeze acest ideal, să gândească precum David edificarea ei și, ca odinioară Solomon, să fie cel care intră în ea.

Făcând acest arc peste timp la sărbătoarea patronului spiritual, recunoscători lui Dumnezeu pentru darul pe care  l-a oferit eparhiei arădane, înălțăm rugăciuni în fața Lui și Îl rugăm să țină în deplină sănătate şi cu putere de muncă pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, spre a păstori în continuare turma lui Hristos.

Într-u mulți și fericiți ani Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop!