Binecuvântare de lucrări la parohia Juliţa în Arhiepiscopia Aradului

Pe malul drept al Mureşului, în defileul Zam- Lipova se află din vremuri străvechi satul Juliţa aparţinător comunei Vărădia. O biserică de lemn, monument istoric, păstrată într-o excelentă stare de conservare, dă şi astăzi mărturie despre credincioşia oamenilor de aici.

Dumunică, 11 iulie 2010, o zi călduroasă de vară, la invitaţia preotului paroh Traian Mateaş şi a corporaţiilor parohiale, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a poposit în biserica parohială nouă din Juliţa, cu hramul Pogorârii Sfântului Duh, zidită de obştea credincioşilor de aici între anii 1956-1976, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la locaşul de cult şi a săvârşi Sfânta Liturghie arhierească. Biserica a fost pictată în decursul anilor în tehnicafrescă, iar acum prin jertfelnicia credincioşilor i s-au efectuat reparaţii exterioare şi interioare, s-a introdus încălzirea centrală, s-a revizuit şi înlocuit acoperişul, vopsindu-se tabla, construindu-se totodată şi o capelă mortuară.

La sosirea în parohie, Întâistătătorul eparhiei a fost întâmpinat poitrivit obiceiului, în sunetul clopotelor, de către soborul preoţilor slujitori şi de credincioşi. Un grup de copii îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei au oferit Chiriarhului, în semn de preţuire buchete de flori . Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de către primarul comunei Vărădia, D-l Mircea Eugen Miclea.

Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit slujba de sfinţire a bisericii, a lucrărilor de aici, iar apoi Sf. Liturghie alături de soborul de preoţi din parohiile învecinate care au ţinut să ia parte la această bucurie a enoriaşilor de aici.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat faptul că acest hram al bisericii din Juliţa este deosebit, făcând legătura cu Sf. Treime şi amintind că anul 2010 e anul omagial al Simbolului de credinţă. Totodată Înaltpreasfinţia Sa a făcut referire la pericopa evanghelică citită precum şi la Apostol, reliefând îndemnul Sf. Ap Pavel care îndrumă ca noi cei tari în credinţă să îmbărbătăm şi să întărim pe fraţii noştri din ţară care în această perioadă suferă de pe urma calamităţilor naturale, mărturisind asemeni celor vindecaţi azi, într-un cuget, pe Hristos, Cel ce a vindecat toată boala şi a alinat toată suferinţa omenească.

Pentru îndelungata şi rodnica activiatate pastoral-misionară, părintelui paroh Traian Mateaş i s-a acordat distincţia de iconom Stavrofor. În încheiere preotul paroh a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru osteneală, oficialităţilor locale şi centrale, membrilor Consiliului Parohial precum şi tutturor enoriaşilor care l-au sprijinit în această realizare. ( Pr. Cosmin Balint).

Hramul Aşezământului monahal – social Veşmântul Maicii Domnului Tămand

2 iulie, sărbătoarea Aşezării Veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne şi ziua de pomenire a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, este în fiecare an prilej de bucurie duhovnicească pentru clerul şi credincioşii Protopopiatului Ineu, judeţul Arad, deoarece – anul acesta a doua oară – Aşezământul monahal social din Tămand îşi sărbătoreşte hramul.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului în sobor cu 27 preoţi şi diaconi, în prezenţa oficialităţilor locale, a primarului comunei Bocsig şi a numeroşi credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a tâlcuit semnificaţia sărbătorii de astăzi cu implicaţiile pe care le are asupra vieţii fiecărui creştin ce trebuie să-şi arate veşmântul înaintea Creatorului plin de fapte bune. Înaltpreasfinţia Sa a adresat celor prezenţi îndemnul pe care Patriarhia Română îl pune înaintea preoţilor, credincioşilor, monahilor şi monahiilor de a fi din nou alături de semenii noştri încercaţi de furia apelor, cu ajutoare în veşminte, hrană şi bani, înălţând rugăciuni Tatălui ceresc la vreme de necontenire a ploilor. Totodată a fost percizat momentul deosebit pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în această zi, pomenirea mutării la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, apărător al credinţei celei adevărate şi ocrotitor al ţării şi al Europei. În încheiere, Chiriarhul Aradului a mulţumit tuturor ostenitorilor, donatorilor preoţilor şi credincioşilor Protopopiatului Ineu pentru grija Schitului, rugând pronia divină să reverse darurile Sale cele bogate şi dătătoare de linişte şi pace asupra tuturor.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup coral al parohiei Arad Micălaca Veche.

Oază de rugăciune şi vatră de ocrotire socială, Aşezământul monahal – social Veşmântul Maicii Domnului din Tămand a primit în această zi pe cei mai merituoşi elevi din protopopiat, care de-a lungul unui an au fost alături de Biserica străbună şi au obţinut rezultate deosebite la învăţătură şi purtare, fiind răsplătiţi de preoţii parohi prin pelerinajul folositor tuturor, ca anticipare a taberelor sociale ce vor fi organizate aici. Astfel, copii din parohia Bocsig au rostit Crezul la Sfânta Liturghie şi au cântat frumoase pricesne, iar elevi de la Şcoala Generală Şomoşcheş, au interpretat un deosebit program religios.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, toţi cei prezenţi au participat la agapa frăţească pregătită cu acest prilej.

Piatra de temelie pentru noua biserică a parohiei Călugăreni

În Duminica a VI-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului apus piatra de temelie a bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din parohia Călugăreni, protopopiatul Arad.

În prezenţa credincioşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi ieromonahi, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie la capela din incinta căminului cultural din localitate. Alături de credincioşi s-au aflat şi autotităţile locale, primarii comunelor Felnac şi Zădăreni. Se văd împlinite eforturile vrednicului preot Florin Păiuşan care îşi începea aici, în urmă cu 12 ani activitatea pastorală.

Lucrările Comisiei de evaluare finală a proiectelor depuse la Concursul de proiectare a Catedralei Mântuirii Neamului

În zilele de 30 iunie şi 1 iulie, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, s-au desfăşurat lucrările Comisiei de evaluare finală a proiectelor depuse la Concursul de proiectare a Catedralei Mântuirii Neamului, iniţiat de către Patriarhia Română, pentru a analiza şi a stabili câştigătorul. Din Comisia de evaluare pe lângă membrii Comisiei Patriarhale de coordonare au făcut parte încă patru ierarhi ai Sfântului Sinod cu experienţă în coordonarea lucrărilor de construcţie a unei catedrale: Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului şi Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Ierarhii şi ceilalţi membrii ai juriului au fost mai întâi informaţi cu privire la criteriile de evaluare a proiectelor stabilite de către Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc în vederea observării şi analizării rezultatelor celor patru Subcomisii tehnice de evaluare în confruntare cu machetele. După aceea, s-a procedat la vizionarea machetelor şi la analizarea concordanţei dintre criteriile de evaluare rezultate din caietul de sarcini şi din tema de proiectare ilustrată în machetă şi rezultatele ca atare din documentaţia depusă de către fiecare participant. În urma acestor două acţiuni s-a făcut o evaluare finală, un clasament final, Comisia luând hotărârea să respecte punctajele şi clasamentele celor patru Subcomisii tehnice de evaluare şi din suma punctajelor acordate de către fiecare subcomisie, participanţilor la concurs, a rezultat un clasament final”.

 

Hram la schitul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din staţiunea Moneasa

În urmă cu un an, pe un teren mirific, parcă anume binecuvântat de Dumnezeu spre a-I fi loc pentru zidire sfântă, a fost aşezată de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, piatra de temelie a schitului monahal „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din staţiunea Moneasa. Dorinţă a unui smerit creştin, care îşi dăruieşte agoniseala de o viaţă şi tot timpul său, muncind pentru a ridica locaş de închinare, edificarea schitului a găsit porţi deschise în sufletele factorilor de decizie, administrativi şi bisericeşti, iar rezultatul începe să se contureze odată cu ridicarea bisericii din lemn, urmată de ridicarea chiliilor pentru personalul monaha. La prima sărbătoare de hram, din încredinţarea Chiriarhului s-a slujit aici Sfânta Liturghie, de către un sobor de preoţi, în prezenţa credincioşilor veniţi în staţiune şi a localnicilor din Moneasa. Desigur lucrările de edificare, până la etapa finală vor dura, dar localnicii pe care i-am întrebat despre oportunitatea înfiinţării schitului aici sunt dornici să contribuie cu tot ce le stă în putinţă ca acest timp să fie scurtat. Lor li se vor adăuga şi credincioşi din alte părţi, veniţi ăn staţiune şi care au fost impresionaţi de idea ridicării unui locaş de rugăciune ăn această frumoasă staţiune.

Ultima actualizare (Luni, 05 Iulie 2010 14:28)

PREMIEREA OLIMPICILOR ARĂDENI

În data de 14.06.2010, la Palatul Cultural din municipiul Arad, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor olimpici din judeţul Arad, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Primăria, Prefectura, Consiliul Judeţean şi reprezentanţi ai mediului cultural şi de afaceri arădean.

Evenimentul a fost marcat şi de participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. În deschidere, Înaltpreasfinţia Sa, la invitaţia doamnei Inspector Şcolar General Mirela Aldescu, a adresat cuvenitele felicitări elevilor olimpici, părinţilor acestora precum şi profesorilor care i-au pregătit şi a încadrat fericitul eveniment, mergând pe firul tradiţiei, în rândul sărbătorilor închinate tineretului şi familiei.

Părintele Arhiepiscop, în caldul şi duhovnicescul său cuvânt, a subliniat necesitatea şi importanţa recunoştinţei şi mulţumirii pe care o datorăm în primul rândlui Dumnezeu, Cel care este „Dătătorul tuturor bunătăţilor”, Care i-a înzestrat pe elevii arădeni cu daruri şi i-a aşezat în fruntea altora, tocmai pentru a fi modele şi exemple vrednice de urmat. Înaltpreasfinţia Sa a făcut o paralelă între curajul alpiniştilor de a cuceri Everestul şi cucerirea înălţimilor cunoaşterii spre care s-au avântat cei încununaţi cu laurii olimpici.

Festivitatea a continuat cu alte luări de cuvânt din partea oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor celor două universităţi arădene: „Aurel Vlaicu” şi „Vasile Goldiş”, urmate de decernarea premiilor pentru elevii olimpici (în număr de peste 100) şi pentru profesorii care i-au pregătit.

Cu rezultate meritorii la ora de Religie s-au remarcat elevii:

  1. Lavinia Simina, cl. a VII-a, Şcoala Generală Almaş, Menţiune – Religie Ortodoxă (pregătită de prof. Ioan Slev),
  2. Ioana-Alexandra Luce, cl. a IX-a, Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu, Menţiune – Religie Ortodoxă ((pregătită de prof. Lăcrămioara-Melania Ardelean),
  3. Silviu- Ovidiu Popa, cl.a XII-a, Seminarul Liceal Teologic Ortodox Arad, Menţiune – Dogmatică Orodoxă (pregătit de Pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa). (Prof. Lăcrămioara -Melania Ardelean)

Examen de disertaţie la Facultatea de Teologie din Arad

În data de 15 iunie a.c. a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad o nouă sesiune de examene de disertaţie pentru absolvenţii cursurilor de master, promoţia 2008-2010. Astfel, la specializarea Teologie Sistematică, cei 17 absolvenţi au promovat examenul cu media generală de absolvire şi media examenului de disertaţie 9, 20. La specializareaTeologie Practică au absolvit 56 de cursanţi cu media generală a anilor de studii 9, 57, iar media de disertaţie fiind 10. După finalizarea examenului absolvenţii au depus jurământul în biserica din incinta facultăţii. Părintele decan, preşedinte al comisiei de examene, a felicitat pe absolvenţi pentru bunele rezultate obţinute, acestea oferind perspective îmbucurătoare pentru lucrarea misionară prezentă şi viitoare a Bisericii.

Răsplătire arhierească.Vizita Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei în parohia Şoimoş

Ecoul Concursului naţional de oratorie creştină „Crezul meu”, iniţiat cu binecuvântarea Patriarhului ţării a pătruns, datorită ziarului Lumina în fiecare parohie. Duminică, 13.05.2010, într-o zi de vară toridă, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, adorit să poposească în parohia Şoimoş, de la poalele dealurilor Lipovei, spre a sluji aici Sfânta Liturghie arhierească. Motivaţia hotărârii Chiriarhului a fost aceea că elevul Andrei Jivănescu din această parohie, fiul preotului paroh, părintele Vasile Jivănescu, a câştigat locul I la etapa eparhială a concursului „Crezul meu” şi în această calitate a reprezentat Arhiepiscopia Aradului la etapa finală, desfăşurată în zilele de 20-21 mai la Sfânta Patriarhie.

Întâmpinat  după obicei în sunetul clopotelor, de către preoţii slujitori şi parohieni, cu imnul arhieresc, cu prapori şi buchete de flori oferite în semn de preţuire de un grup de copii, Înaltpreasfinţia Sa a intrat în biserica parohială, cu hramul Buneivestiri, monument istoric, ctitorită de obştea credincioşilor de aici în anul 1792.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul cuvenit, grupul de copii prezenţi la strană a rostit împreună cu toţi credincioşii prezenţi,   Credeul, cu glas tare. Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură, în contextul cuvintelor pericopei evanghelice şi ale apostolului zilei, legat de grijile acestei vieţi, amintind despre importanţa virtuţilor teologice. apreciind pozitiv.  Preotul paroh Vasile Jivănescu la sfârşitul Sf. Liturghii a ţinut să-i premieze cu diplome speciale pe toţi copii care sunt incluşi în programul ,,Hristos împărtăşit copiilor”, şi care au participat la acest concurs ,,Crezul meu”, faza pe parohie, arătând cu acest gest că toţi copiii au avut de câştigat, fiind aşa cum după cum  i-a plăcut Preafericitului Părinte Daniel să-i numească pe aceşti copii :,, apostoli ai credinţei”.

De asemeni, Pr. paroh i-a mulţumit Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei pentru purtarea de grijă ce-o poartă pentru toţi fiii duhovniceşti şi, în mod deosebit pentru bucuria acestei vizite asigurând şi pe mai departe pe Înaltpreasfinţia Sa de dragostea şi ascultarea fiiască.