Târnosirea bisericii din Parohia Chişlaca

În Duminica a V-a după Paşti Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică în parohia Chişlaca, protopopiatul Ineu unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale, urmată de Sfânta Liturghie arhierească. La sosire Chiriarhul a fost întâmpinat de fii ai satului, înveşmântaţi în straie populare, de credincioşii din parohie dar şi din împrejurimi, de un ales sobor de preoţi.

La sfânta Liturghie, în cuvântul de învăţătură, pe temeiul citirilor biblice ale Duminicii (F. Ap. cap.11, Ev.Ioan , cap. 4), Înaltpreasfinţia Sa s-a referit la misiunea Bisericii în lume de-a lungul veacurilor. Chemarea Mântuitorului a avut în vedere nu doar pe cei din neamul Său, ci se adresează tuturor popoarelor, reprezentate prin samarinenii care amestecau religia strămoşească cu elemente ale altor credinţe. În legătura cu evenimentul parohial, la închinarea în duh şi în adevăr menţionată în textul evangheilic, trăirea creştinească îşi găseşte expresie în evlavia enoriaşilor faţă de sfântul locaş, templul din  Ierusalim fiind simbol al celui ceresc, al Bisericii Mântuitorului, care încorporează pe toţi credincioşii. Rânduiala sfinţirii însăşi reflectă comuniunea membrilor acesteia, a celor de pe pământ şi a celor din ceruri, spre exemplu prin intrarea în Sfântul Altar spre sărutarea Sfintei Mese, Evangheliei şi Sfintei Cruci, ca cinstire. Răsplătirea pe care au avut-o din partea Domnului locuitorii din Sihar o au şi fiii parohiei, împreună cu cei ce le-au fost aproape şi care prin lucrarea lor au împlinit o devărată misiune creştinească şi românească- a arătat Înaltpreasfinţitul Timotei. În numele tuturor celor prezenţi preotul paroh Petru Ardelean a adus mulţumiri pentru momentul de înălţare spirituală.

Biserica din parohia Chişlaca,  cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril este amplasată pe locul celor două biserici vechi construite în anii1825 şi respectiv 1924.  A fost construită între anii 1976-1982 prin strădania vrednicilor preoţi Mircea Ghinga şi Ioan Ciocan, susţinuţi financiar de credincioşi, ulterior, pe parcursul timpului fiind efectuate lucrări şi dotări semnificative: pictarea interiorului, confecţionarea iconostasului, introducerea încălzirii, candelabre, mobilier sculptat, etc.

În după-amiaza zilei Înaltpreasfinţitul Timotei a participat la slujba Vecerniei şi a Sfântului Maslu în biserica parohială din oraşul Ineu. În cuvântul rostit, referindu- se la apropierea geografică a parohiilor vizitate, implicit la târnosirea din prima şi la săvârşirea Sf. Maslu în cealaltă, Chiriarhul a lămurit înţelesul actului miruirii şi ungerii în simbolismul şi totodată realitatea lor, raportate la Harul lui dumnezeu, ale cărui  daruri se revarsă peste toţi şi toate, iar aceasta prin taina Bisericii, maica tuturor credincioşilor, ei înşişi în comuniunea pecetluită cu puterea dumnezeiască. În acest sens a tălmăcit şi textul din Evanghelia zilei: ,, Dacă ai fi ştiut darul lui dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4,10).

 

MANIFESTĂRI ARĂDENE DEDICATE ZILEI DE 9 MAI

Şi în acest an, la 9 mai în municipiul Arad au avut loc manifestări militare, religioase și culturale organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei de Stat a României şi Zilei Uniunii Europene precum şi Zilei Comemorării şi Reconcilierii, la care Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. La toate sediile instituțiilor au fost arborate drapelul național al României și al Uniunii Europene.

Manifestările comemorative s-au desfășurat în Piața Avram Iancu din centrul municipiului Arad. După salutul drapelului de luptă şi al gărzii de onoare și intonarea Imnului naţional al României, Înaltpreasfinția Sa în fruntea soborului de preoți a oficiat serviciul religios prescris pentru acest moment. A fost evocată semnificația Zilei de 9 Mai, moment urmat de depunerea de coroane și jerbe de flori.

La 9 mai 1877, Parlamentul ţării proclamă „Independenţa absolută a României”, prim- ministrul Mihail Kogălniceanu declarând oficial că suntem „în stare de rezbel…, dezlegaţi de legăturile noastre cu Înalta Poartă şi prin urmare ce suntem? Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare. Astfel Camera Deputaților și Senatul votează moțiunea prin care se lua la cunoștință că „rezbelul între România și Turcia, ca ruperea legăturilor noastre cu Poarta și independența absolută a României, au primit consacrarea lor oficială”, adică s-a votat moțiunea de proclamare a independenței României. Poporul român a participat în bătăliile războiului de Independență (1877 – 1878), purtate pentru neatârnarea țării cu peste 58.000 de oameni pe fronturi, din care mai mulți de jumătate au fost omorâți sau răniți. Și toate acestea pentru ca urmașii lor să trăiască într-o țară liberă, nesupusă niciunei puteri străine.

Europenii sărbătoresc pe 9 mai Ziua Europei. În 1985, oficialii Consiliului European de la Milano au stabilit data de 9 mai drept zi festivă pentru toţii europenii. Al doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă distrusă din punct de vedere material, framântată de puternice crize politice şi divizată, prin „cortina de fier”, în două mari blocuri: Est şi Vest. Parlamentul European a recunoscu oficial ziua de 9 mai ca sărbătoare, în octombrie 2008.

LA ARAD, ETAPA EPARHIALĂ A CONCURSULUI ,,COPILUL ÎNVAȚĂ IUBIREA LUI HRISTOS

În Arhiepiscopia Aradului s-a încheiat, la 10 mai 2012, Concursul ,, Copilul învață iubirea lui Hristos” organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Desfășurat la nivel eparhial cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, în perioada 1 februarie –10 mai 2012, concursul s-a adresat copiilor, preoților, profesorilor de religie, altor cadre didactice, implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor”. Acțiunea a urmărit ajutorarea  semenilor aflați în suferință, în mod special astăzi, în Anul omagial dedicat îngrijirii și într-ajutorării bolnavilor. Totodată concursul a avut scopul  de a cultiva la copii dragostea față de semeni și de a-i educa în sensul ajutorării celor aflați în suferință: bătrâni, bolnavi, oameni singuri, copii abandonați sau în situații speciale, familii sărace etc.

Concursul s-a desfășurat în trei etape: la nivel parohial, în perioada  1 februarie – 22 aprilie ; la nivelul protopopiatelor, în perioada 23 aprilie – 1 mai; la nivel eparhial, în perioada 1- 10 mai, cu participarea unui număr de 68  parohii din cele patru protopopiate ale eparhiei. La nivel eparhial au fost înscrise în concurs un număr de 71 proiecte, unele Centre Parohiale participând cu mai mult de un proiect. Parohia  câștigătoare a  a concursului la nivel eparhial și care va reprezenta Arhiepiscopia Aradului în etapa națională este parohia Sebiș I, cu miniproiectul ,,Dăruind vei dobândi”, coordonatori:  protopop Beni Ioja, prof. Irina Turnea, educatoare Mihaela Pop. Impactul proiectului asupra copiilor implicați a fost unul pozitiv, instructiv-educativ, iar asupra beneficiarilor direcți, persoane  defavorizate, emoționant.

Itinerar chiriarhal arădean în Duminica Slăbănogului

În Duminica a IV-a după Sfintele Paşti, a Slăbănogului, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva” din parohia Dorgoş, protopopiatului Lipova.

În cuvântul de învăţătură, cu tema ,,valoarea omului înaintea Domnului”, pe temeiul textelor biblice ale Duminicii (Faptele Ap., cap. 9 şi Ioan, cap. 5), Înalt Preasfinţia Sa a făcut o incursiune în istoria Bisericii primare, privind în special organizarea acesteia potrivit celor trei misiuni ale Mântuitorului: profetică, sacerdotală şi împărătească, cu perspectiva realizărilor în curgerea vremii şi actualizarea prin râvna creştinilor, pentru punerea în lumină a valorii omului înaintea lui Dumnezeu. S-a insistat asupra legăturii Bisericii cu viaţa de obşte, a clerului cu poporul dreptcredincios, mai ales în latura asistenţei sociale, îngrijirea bolnavilor şi a bătrânilor în special, ţinând seama de faptul că anul în curs este dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii tuturor suferinzilor.

În cadrul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei a hirotonit întru diacon pe  licenţiatul în teologie Sorin Higioşan, iar preotului paroh, Daniel Ungur, i-a fost acordată distincţia de sachelar.

Tot în această parohie, Chiriarhul a sfinţit şi inaugurat Centrul de Asistenţă Socială ,, Cuvioasa Parascheva” al Arhiepiscopiei Aradului, aducând mulţumiri celor prezenţi la această sărbătoare, cât şi pentru contribuţia avută la realizarea noului obiectiv bisericesc. Preacucernicul Părinte Mircea Bupte, consilier social, a dat citire Hrisovului întocmit cu această ocazie şi a făcut precizări legate de destinaţia şi programul funcţionării aşezământului întemeiat. Agapa creştină ce a urmat a facilitat pentru cei interesaţi şi cunoaşterea mai îndeaproape a nevoilor Centrului Social.

Arhiepiscopul Aradului, însoţit de autorităţile locale a vizitat şi şantierul de construcţie al noii biserici din satul Bruznic, filie a parohiei Zăbalţ din acelaşi protopopiat, păstorită de către preotul Cristian Ungurean, întreţinându- se cu enoriaşii asupra celor trebuitoare pentru finalizarea cât mai grabnică a lucrărilor. S-a făcut, de asemenea, un popas la vechea biserică de lemn din localitate, datând de la începutul veacului al XIX- lea.

 

 

Activități social-filantropice ale copiilor din Arhiepiscopia Aradului

Bucuria Învierii Domnului din sufletele copiilor capătă expresie în aceste zile, în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, prin activități menite să aducă mângâiere celor suferinzi și să aline singurătatea bătrânilor, a copiilor abandonați, să ofere un sprijin material familiilor sărace.

Astfel, în finalizarea etapei eparhiale a concursului „Copiii învață iubirea lui Hristos”, în diferite parohii au avut loc acțiuni social-filantropice, organizate și susținute în parteneriat cu unități de învătământ, grădinițte și școli.

Acțiunile, desfășurate după graficul stabilit în micro-proiectele elaborate în cadrul Centrelor Parohiale pentru activități cu tinerii, au promovat caritatea creștină și filantropia prin sprijin acordat persoanelor vârstnice, familiilor defavorizate sau copiilor cu dizabilități.

În parrohia Sebiș printr-o frumoasă colaborare între Centrul Parohial Sebiș I și grădinița din localiatate, copiii îndrumați de cadrele didactice în frunte cu doamna profesoară Irina Turnea, au oferit  la biserică, un program de cântece și poezii  cu tematică pascală, pentru care s-au pregătit cu multă perseverență. Aceiași copii, îndrumați cu multă răbdare și dragoste de doamnele educatoare, au organizat o foarte apreciată expoziție de obiecte decorative specifice sărbătorii Paștilor, confecționate de ei, pe care le-au valorificat. Suma adunată a fost dăruită copiilor bolnavi și unor personae în vârstă.

În parohiile Arad-Bujac și Arad Micalaca-Veche III, activitățile din cadrul proiectului au constat în organizarea unor programe cultural-spirituale care au avut ca beneficiari persoane fără adăpost, persoane fără familie de la Centrele de zi pentru vârstnici.

În parohia Ineu I, prin implicarea doamnei preotese Lăcrămioara Ardelean, cadru didactic la Grup Școlar „Mihai Viteazul” din localitate au fost colectate, cu sprijinul tinerilor din liceu, alimente și îmbrăcăminte care au fost distribuite familiilor sărace.

Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos”, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  are drept scop cultivarea  dragostei față de semeni educarea copiilor în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință.

Moaştele Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica au făcut un popas duhovnicesc în Arhiepiscopia Aradului

Zilele acestea Arhiepiscopia Aradului şi în special Mănăstirea Hodoş-Bodrog au trăit clipe de înaltă intensitate duhovnicească, prilejuite de poposirea sfintelor moaşte ale Cuviosului Gheorghe de la Cernica.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, moaştele Cuviosului Gheorghe de la Cernica vor fi purtate într-un pelerinaj în afara graniţelor ţării, mai precis în diaspora din Italia. În acest pelerinaj moaştele au poposit şi la Mănăstirea Hodoş-Bodrog pentru două zile. Racla cu cinstitul cap al Sfântului Gheorghe a sosit, sâmbătă 28 aprilie, în jurul orei 16 la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog. Sfintele moaşte au fost întâmpinate de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, de Preacuviosul Părinte Arhim. Nestor Iovan, stareţul mănăstirii împreună cu obştea. Ele au fost aşezate spre închinare în biserica veche a mănăstirii alături de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. La sosire s-a săvârşit Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe iar în continuare slujba privegherii de duminică.

Moaştele au fost însoţite de o delegaţie a Sfintei Mănăstiri Cernica în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhim. Maxim Bădoiu, stareţul mănăstirii.

Ziua de duminică a fost una cu totul specială. Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a adresat cuvânt de bun venit oaspeţilor, subliniind importanţa evenimentului şi exprimând bucuria credincioşilor de a avea prilejul să se închine moaştelor unuia dintre cei mai importanţi sfinţi odrăsliţi de pământul ţării noastre; şi aceasta în atmosfera şi bucuria praznicului Învierii, la Duminica cinstirii mironosiţelor femei. După aceasta, Înaltpreasfinţitul Ioan a rostit un bogat cuvânt de învăţătură,  legat de cinstirea femeilor mironosiţe şi de lumina Învierii. La sfârşit Preacuviosul Părinte Arhim. Maxim Bădoiu, stareţul Sfintei Mănăstiri Cernica a vorbit despre viaţa şi minunile Cuviosului Gheorghe de la Cernica, iar Preacuviosul Părinte stareţ Arhim. Nestor Iovan a adresat mulţumirile cuvenite.

Pe tot parcusul zilei de duminică la racla cu moaştele sfântului, s-au închinat sute de credincioşi.

În seara aceleiaşi zile, moaştele şi-au continuat traseul stabilit lăsând în urma lor multă bucurie sufletească şi binecuvântare.

 

Manifestări comemorative la Caporal Alexa

Credincioşii din parohia Caporal Alexa, protopopiatul Arad au trăit zilele acestea momente emoţionante, ce vor rămâne în amintirea comunităţii: sfinţirea troitei eroilor din cimitirul ortodox şi comemorarea poetului Ştefan Augustin Doinaş, născut aici.

Troiţa veche de lemn, deteriorată de timp,  ajunsese să nu mai aducă cinste celor ce au murit pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului şi libertatea poporului nostru. Troiţa veche a fost ridicată în cinstea eroilor în cimitirul parohial, întrucât acolo, sub ea, odihnesc patru ostaşi români din al II-lea Război mondial. Lor li se alătură încă 33 de soldaţi plecaţi din Cherechi (denumirea veche a satului) pe front, unde au şi murit. Spre pomenirea lor au mai fost adăugaţi aici şi cei 57 de eroi căzuţi în Primul Război Mondial, plecaţi tot din satul acesta pe front.

Tot acum ca în fiecare an, începând din anul 2003, elevii Şcolii Generale ”Ştefan Augustin Doinaş” din Caporal Alexa, împreună cu cadrele didactice, omagiază opera şi personalitatea poetului prin organizarea mai multor activităţi cultural-artistice şi sportive care se desfăşoară sub denumirea de ”Zilele Doinaş”, poetul fiind un model cultural al elevilor din Caporal Alexa. Elevii Şcolii susţinut un program artistic pregătit de doamna Adina Lipovan -profesor de limba română, constând în poezii şi cântece din opera marelui poet Ştefan Augustin Doinaş. Momentul festiv omagial a început cu o slujbă de comemorare a poetului, moment susţinut de preotul paroh Gabriel Mariş împreună cu corul de copii al parohiei. Manifestarea culturală s-a bucurat de un public numeros, format atât din cadre didactice din şcolile din Sântana şi Caporal Alexa, elevi ai şcolii din Caporal Alexa şi părinţii acestora,cât şi din  reprezentanţi ai Primăriei locale.

În cadrul momentului festiv au fost acordate: ”Premiul Doinaş” la învăţătură, Acest premiu se acordă începând cu anul 2002, la iniţiativa poetului, elevului din clasele V-VIII cu cea mai mare medie la învăţătură la sfârşitul anului şcolar.

 

IPS ARHIEPISCOP TIMOTEI A PARTICIPAT LA FESTIVITATEA DE INVESTIRE A NOULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII ,,VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a participat miercuri, 24 aprilie a.c., la festivitatea de investire a noului rector al Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci. Universitatea, care îl are ca patron spiritual pe marele corifeu al Unirii de la 1918, fost secretar al Consistoriului Eparhial din Arad cultivă, încă dintru începuturile ei, legături de strânsă colaborare cu Arhiepiscopia Aradului, Întâistătătorul acesteia fiind membru fondator al instituţiei de învăţământ superior arădean. Expresia respectului şi recunoaşterii importanţei Bisericii Ortodoxe în istoria, cultura şi spiritualitatea  românească  de către corpul academic al instituţiei este şi conferirea de către senatul universităţii a titlului de Doctor Honoris Causa, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi IPS Arhiepiscop Timotei.

În cadrul unei emoționante ceremonii, care a avut loc în Aula Magna Universitaria din Campusul Universitar „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator și totodată președintele Universității, a înmânat noului rector atributele funcției: un exemplar din Legea Educației Naționale, Carta Universității și ținuta de gală, cu insignă, capă și togă.

Înalt Preasfinţitul Timotei, a deschis şirul alocuţiunilor şi cuvintelor de felicitare rostite cu acest prilej, arătând că momentul este încununat de rugăciunea şi cântarea pascală pe care o rostim în această perioadă luminată. Din această lumină trebuie să dăm vieţii sens, Universitatea arădeană, prin însuşi numele patronului său, Vasile Goldiş, dă un sens luminii pregătirii tineretului, iar ectorul fondator, demn urmaş al acestuia, prin legătura strânsă cu Biserica locală a perpetuat această lucrare. Adresându-se noului rector, IPS Sa a spus: ,, Întreaga comunitate academică şi-a numit alesul pentru această răspundere. O interpretare etimologică a cuvântului, a funcţiei, îl arată pe rector ca fiind ,,rect”, drept, rectiliniu, care merge direct, la ţintă şi continuu în lucrare. Cine ar fi fost mai îndreptăţit să continue o lucrare, o tradiţie, nu numai a unei instituţii, o tradiţie de familie, despre care ştim pe ce considerente se temeluieşte? Continuaţi o lucrare şi o tradiţie în acelaşi timp, pe toate planurile: cultural, spiritual, profesional, o legătură cu Biserica. Ne exprimăm convingerea şi speranţa că vom continua legăturile noastre în aceiaşi tradiţie a cetăţii, Biserică- Şcoală, spre a împlini toate dezideratele generaţiei tinere, căreia îi aparţine viitorul. Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare- alegerea dumneavoastră- şi să înmulţească respectul şi aprecierea celor pe care îi reprezentaţi, a societăţii arădene. Vă dorim putere de muncă şi să fiţi la înălţime, mereu!”

Noul rector a mulţumit pentru cuvintele de felicitare făgăduind să continue bunele relaţii statornicite între Universitate şi Centrul eparhial.

Manifestare pascală a copiilor din Sebiş

Sărbătoarea Sfintelor Paşti a prilejuit credincioşilor parohiei Sebiş I din cadrul Arhiepiscopiei Aradului un moment deosebit de plăcut şi emoţionant, desfăşurat în biserica parohială. După încheierea Sfintei Liturghii, copiii de la Gradiniţa din localitate, sub îndrumarea cadrelor didactice, au oferit celor prezenţi un program de cântece şi poezii  cu tematică pascală, pentru care s-au pregătit cu multă perseverenţă. Aceiaşi copii, îndrumaţi cu multă răbdare şi dragoste de doamnele educatoare, au organizat o foarte apreciată expoziţie de obiecte decorative specifice sărbătorii Paştilor, confecţionate chiar de mânuţele lor.

Această actiune a făcut parte din proiectul educativ umanitar ,,Dăruind vei dobândi”, iniţiat de Grădiniţa PP Sebiş prin profesoara Irina Turnea, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Sebiş I, preot paroh Beni Ioja.

Lucrările ,,micilor artişti,, s-au bucurat de o deosebită apreciere din partea credincioşilor. Aceştia au primit fiecare din partea copiilor câte  un mic obiect din  expoziţie. Efortul şi generozitatea celor mici au copleşit şi impresionat întreaga asistenţă. A fost rândul credincioşilor să răsplătească momentul de aleasă dăruire duhovnicească al celor mici. Prin bunăvoinţa credincioşilor, acestora li s-a donat suma de 1000 lei. Astfel s-a îndeplinit şi misiunea proiectului: 25 de copii defavorizaţi din parohie au fost beneficiarii acestei donaţii, simţind astfel, în mod practic, bucuria praznicului Învierii Domnului.

Iată că şi copiii pot realiza lucruri impresionante, acest proiect reuşind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături de părinţii lor, de cadrele didactice şi în alte proiecte umanitare în sânul comunităţii din care fac parte, prin dezvoltarea unui parteneriat complex şi de durată Şcoală-Biserică-Familie.