Denia Canonului celui Mare la Mănăstirea Arad-Gai

Miercuri seara, în a cea de a cincea săptămână a Postului Mare s-a săvârşit în toate bisericile din eparhia Aradului, Canonul cel Mare, al Sfântului Andrei Criteanul. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a slujit Denia acestui canon în biserica mare a mănăstirii de maici Arad-  Gai, purtând hramul „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului”, în prezenţa soborului şi a mulţimii credincioşilor din municipiul Arad şi împrejurimi care vin în mod frecvent să se închine în acest loc de trăire duhovnicească deosebită.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Timotei a pus înaintea ochilor sufletului celor prezenţi însemnătatea slujbei săvârşite şi foloasele duhovniceşti ce decurg din aceasta.

Spre deosebire de prima săptămână a Postului când această slujbă a fost împărţită şi citită timp de patru zile, acum canonul se citeşte în întregime. Acest canon, plin de umilinţă, cel mai mare dintre toate canoanele, l-a compus cu mult meşteşug cel între sfinţi părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Cretei, numit şi Ierusalimiteanul.

Canonul îndeamnă tot sufletul să râvnească şi să urmeze, după putere, toate faptele bune ale istoriei Vechiului şi Noului Testament, să fugă de faptele rele şi să alerge totdeauna la Dumnezeu, prin pocăinţă, prin lacrimi şi mărturisire şi prin fapte bine plăcute lui Dumnezeu. A fost întocmit pe timpul când şi marele Sofronie, patriarhul Ierusalimului, a scris viaţa Mariei Egipteanca. Şi această viaţă pune înaintea celor ce păcătuiesc o mare pildă de umilinţă şi dă multă mângâiere, dacă ar voi să se depărteze de rele.

Motivul pentru care s-a rânduit să se cânte şi să se citească Marele Canon şi viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca în ziua aceasta este acela ca nu cumva oamenii, lenevindu-se, să se îngrijească mai puţin de nevoinţele cele duhovniceşti, acum când Postul de patruzeci de zile se apropie de sfârşit, ci să se deprindă cu totul de a trăi în cumpătare. Sfântul Sofronie, prin minunata povestire despre viaţa Mariei Egipteanca, înduplecă pe oameni să ajungă din nou cumpătaţi, îi ridică spre Dumnezeu, îi sfătuieşte să nu mai cadă şi să nu se deznădăjduiască, chiar dacă au căzut înainte în unele păcate. Şi într-adevăr, povestirea vieţii Mariei Egipteanca înfăţişează cât este de mare iubirea de oameni şi dragostea iui Dumnezeu faţă de cei care doresc din tot sufletul să se întoarcă de la păcatele lor de mai înainte.

Simpozion naţional de Teologie liturgică

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, şi cu prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului şi a Preasfinţitului Părinte dr. Nicodim Nicolaescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, în zilele de 27-28 martie 2012 s-au desfăşurat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, lucrările Simpozionului naţional de Teologie Liturgică sub genericul: Taina Sfântului Maslu – implicaţii eclesial – liturgice şi terapeutic-pastorale.

Simpozionul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului, sub coordonarea P. Cuv. Protos. Dr. Teofan Mada şi a PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, dimpreună cu Pr. Lect. Dr. Lucian Farcaşiu, Conf. Dr. Cristinel Ioja şi Pr. Lect. Dr. Filip Albu.

La lucrările acestui Simpozion naţional au fost invitaţi din vreme ierarhi şi profesori de Teologie liturgică din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din ţară şi străinătate.

În deschiderea acestui eveniment ştiinţific, marţi 27 martie 2012 a.c., ora nouă, s-a oficiat un Te Deum în capela Facultăţii.

 

Sesiunea inaugurală a fost deschisă de PC Părinte Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, care a salutat pe oaspeţii prezenţi, evidenţiind importanţa de excepţie a acestei manifestări ştiinţifice din perspectivă  eclezial-pastorală şi socială.

În continuare au luat cuvântul: ÎPS Prof. Dr. Laurenţiu Streza (Mitropolitul Ardealului); ÎPS Dr. Timotei Seviciu (Arhiepiscopul Aradului); Prof. univ. Dr. Lizica Mihuţ (Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad); PS Dr. Nicodim Nicolăescu (Episcopul Severinului şi Strehaiei); Pr. Prof. dr. Nicolae D. Necula (Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din Bucureşti); Protos. Lect. Dr. Teofan Mada (Inspector eparhial, Arhiepiscopia Aradului),  accentuându-se, din variate perspective, importanţa şi implicaţiile eclesial-teologice, liturgice şi pastoral-misionare ale unei acestei manifestării academice. Corul bărbătesc al Facultăţii a susţinut, apoi, un scurt concert coral.

 

La prima sesiune de lucru, desfăşurată în Aula Facultăţii de Teologie şi moderată de PC Pr. Lect. Dr. Ioan Bizău & Conf. Dr. Ciprian Streza, au fost prezentate următoarele referate:

ÎPS Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza (Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Andrei Şaguna din Sibiu)

Taina Sfântului Maslu reflectată în manuscrisul 18 din Biblioteca Mitropoliei Ardealului

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantinos Karaisaridis, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, Grecia)

Sfântul Maslu: prezentare istorică, teologică şi pastorală

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Bucureşti)

Ce abateri liturgice şi canonice întâlnim la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu

Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi)

Hristos-doctorul sufletelor şi al trupurilor în Tainele Bisericii. O abordare liturgică

 

La a doua sesiune de lucru, în după-amiaza aceleiaşi zile, desfăşurată în incinta Mânăstirii Arad-Gai şi moderată de PC pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula & Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, s-au prezentat următoarele referate:

Dr. Ciprian Streza, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Şaguna”, Sibiu)

Legătura dintre Taina Sfântului Maslu şi celelalte Sfinte Taine

Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Vanca, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia)

Tainele de restaurare după Molitflenicul lui Ioan Zoba din Vinţ (1689). Privire critică asupra Rânduielii Sfântul Maslu, a Spovedaniei şi a Botezului

Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Bizău, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

Rugăciunea pentru bolnavi în documentele liturgice ale Bisericii primare

După o scurtă pauză, organizatorii au programat o masă rotundă cu tema Teologia Liturgică. Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi, avându-i ca moderatori pe:Înaltpreasfinţitul Părinte Prof. Dr. Laurenţiu Streza, Preacucernicul Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula şi pe Preacucernicul Pr. Prof. Dr. Viorel Sava.

 

În cadrul celei de-a treia sesiuni, desfăşurată în Aula Facultăţii de Teologie în data de 28 martie şi moderată de Pr. Conf. Dr. Marian Vâlciu & Protos. Dr. Teofan Mada au fost prezentate următoarele referate:

Pr. Conf. Univ. Dr. Marian Vâlciu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Târgovişte)

Taina Sfântului Maslu în practica liturgică a Bisericii Ortodoxe

Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Pietroaia, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Galaţi)

Slujba Sfântului Maslu. O analiză teologico-liturgică

Protos. Lect. Dr. Teofan Mada, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad)

Boală şi terapie în Teologia Ortodoxă

Lect. Univ. Dr. Cristian Cercel, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova)

Răscumpărarea omului reflectată în conţinutul rugăciunilor Tainei Sfântului Maslu

Pr. Lect. Dr. Emil Cioară, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea)

Taina Sfântului Maslu – mijloc sacro-terapeutic în pastoraţia bolnavilor

Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad)

Asocierea Tainei Sfântului Maslu cu Molitfele Sfântului Vasile cel Mare în practica liturgică românească. O evaluare teologico-liturgică

Referatele au fost urmate de ample discuţii şi dezbateri în urma cărora au fost formulate numeroase propuneri cu privire la tematicile abordate pe sesiuni.

 

Participanţii la acest simpozion au avut în atenţia dezbaterilor lor tema propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru 2012 şi anume: Anul Sfântului Maslu şi al  îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română. În acest sens, profesorii de Teologie liturgică au ajuns la următoarele concluzii:

a)      Taina Sfântului Maslu este una dintre cele şapte Taine ale Bisericii, adresându-se deopotrivă credincioşilor bolnavi trupeşte, cât şi celor bolnavi sufleteşte. În cadrul Slujbei Maslului, ca şi în cadrul celorlalte Taine, Mântuitorul Hristos este prezent real, dăruind vindecare în perspectiva desăvârşirii persoanei umane şi a integrării ei continue în realitatea Bisericii, ca Trup mistic al Său;

b)      Taina Sfântului Maslu este un act sacramental, restaurator şi unificator, care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc. Aceasta întrucât, pentru Biserică şi teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală;

c)      Taina Sfântului Maslu are fundamente biblice şi patristice, rânduiala ei actuală fiind rezultatul practicii Bisericii primare şi al dezvoltării ulterioare a cultului ei;

d)      Este necesar să reflectăm asupra diferitelor practici marginale privitoare la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, îndreptând eventualele abateri pentru a realiza o formă unitară de slujire, în fidelitate faţă de Tradiţia liturgică a Bisericii Ortodoxe;

e)      Taina Sfântului Maslu are importante implicaţii pastoral-misionare, reflectând grija Bisericii faţă de cei suferinzi şi actualizând slujirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Doctorul sufletelor şi al trupurilor”.

 

În urma dezbaterilor din cadrul mesei rotunde, cu tema Teologia liturgică. Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi, au fost formulate următoarele concluzii:

  1. Teologia liturgică este una dintre ştiinţele de bază ale Teologiei ortodoxe, în cadrul ei sintetizându-se atât învăţătura de credinţă, cât şi spiritualitatea Bisericii. Astfel, ea stă în strânsă relaţie cu  toate celelalte discipline teologice, exprimând ethosul Ortodoxiei, pe coordonatele dogmă – spiritualitate – cult;
  2. Întrunirea profesorilor de Teologie liturgică a fost un prilej de reflecţie asupra a ceea ce s-a împlinit în acest domeniu în trecut, de sesizare a marilor sinteze realizate, de evidenţiere a personalităţilor care au reprezentat cu cinste această disciplină şi de a surprinde accente, direcţii şi perspective, care pot configura dezvoltarea şi aprofundarea acestei ştiinţe în viitor;
  3. Demersul nostru nu a avut în vedere doar inventarierea a ceea ce s-a realizat în acest domeniu, ci, dimpotrivă, acela de a surprinde aspectele şi deschiderile ce vin în întâmpinarea marilor întrebări şi provocări pe care lumea contemporană le adresează Bisericii în ceea ce priveşte slujirea şi misiunea ei liturgic-pastorală;
  4. Cercetarea de până acum a scos în evidenţă faptul că aspectul didactic al Teologiei liturgice trebuie să păstreze relaţia vie cu realităţile pastoral-misionare ale Bisericii, dovedind astfel o strânsă legătură între studiul şi prezentarea aprofundată a adevărurilor de credinţă exprimate în cult, cu însăşi viaţa şi spiritualitatea ortodoxă;
  5. În urma discuţiilor care au avut loc s-a propus înfiinţarea Asociaţiei liturgiştilor ortodocşi români „Ene Branişte”. În vederea redactării unui proiect de statut a fost stabilită o Comisie coordonată de către PC Pr. Prof. dr. Nicolae D. Necula, având ca membri pe: Pr. Prof. dr. Viorel Sava, Pr. Conf. dr. Dumitru Vanca, Pr. Lect. dr. Lucian Petroaia şi Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu;

Având în vedere cele afirmate  mai sus, credem că este necesară organizarea de întruniri anuale ale profesorilor de Teologie liturgică. La propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, următoarea întrunire va avea loc, în anul 2013, la Sibiu.

 

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN

În Duminica a IV–a din Post, obştea Schitului de maici ,,Cuvioasa Paraschiva’’ din Bodrogul Vechi, protopopiatul Arad, împreună cu pelerinii veniţi aici pentru a serba cel de-al doilea hram al aşezământului, sărbătoarea Buneivestiri, au avut bucuria de a-l avea ca împreună rugător pe Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului.

Într-un ales sobor, Chiriarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, la timpul cuvenit, în cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa arătând însemnătatea zilei prin trei momente, adică Duminica a IV-a a Postului Mare, Bunavestire şi hramul Sfintei mănăstiri. Cel dintâi aminteşte de Scara Raiului, scriere edificatoare pentru treptele desăvârşirii prin fapte bune, cel de-al doilea, care este, aşa cum spune imnul principal al sărbătorii ,,începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac’’ a lui Dumnezeu, călăuzind totodată ciclurile calendaristice ale anului bisericesc, adică al praznicelor cu dată stabilă şi a celui cu dată schimbătoare, într-o unitate care urmăreşte desăvârşirea creştină, iar cel din urmă subliniind valoarea lucrării Bisericii în acest întreg de taină.

,,Comun acestor trei momente este simbolismul scării, căci Maica Domnului este cea pe care S-a pogorât Dumnezeu în omenire şi este totodată Maica Bisericii care mijloceşte suişul duhovnicesc spre îndumnezeire. În viziunea patriarhului biblic Iacov, unirea pământului cu cerul se împlineşte în Biserică, aşa cum evidenţiază citirile sfinte încă de la începutul Postului Mare, prin făgăduinţa Mântuitorului către ucenicii Săi, că vor vedea cerurile deschise, ca şi pentru toţi cei care cer mereu mai multă credinţă, precum tatăl copilului bolnav din Evanghelia zilei. Crucea Domnului, sărbătorită în Duminica trecută, ca şi urmarea ei de către fiecare este, la fel, o scară, iar treptele acesteia etape ale înălţării spirituale’’, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

În după amiaza aceleiaşi zile, Chiriarhul a poposit în parohia ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul’’ Arad-Bujac. În biserica parohială împreună cu un sobor de şapte preoţi şi diacon, în prezenţa întregii parohii, a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu de obşte. Cuvântul Chiriarhului s-a referit la darurile Duhului Sfânt, puse în lucrare deosebită prin Taina Sfântului Maslu şi, în general, prin îngrijirea bolnavilor, cărora este închinat anul acesta, prin tot ce se împlineşte spre vindecare. “Prin numărul lor simbolic, dar şi prin puterea dumnezeiască şi prin credinţă, îşi concretizează folosul în cel al citirilor sfinte, rugăciunilor şi binecuvântărilor, din care îndeobşte şi fiecare în parte, dobândesc folos mult, atât de dorit în întâmpinarea marii sărbători a Învierii”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Din partea enoriaşilor şi a soborului de preoţi, preotul paroh Vasile Pop a mulţumit pentru osteneală.

 

 

Simpozion naţional de Teologie Liturgică la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în ziua de marţi, 27 martie 2012, debutează la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, un Simpozion naţional de teologie liturgică, sub genericul: Taina Sfanţului Maslu, implicaţii   eclesial – liturgice şi terapeutic – pastorale. Această manifestare academică se înscrie în tematica Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul acesta: Anul Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

Printre invitaţi se numără o ierarhi şi profesori de teologie liturgică de la facultăţile de profil din ţară, între care amintim pe: ÎPS Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza (Mitropolitul Ardealului); PS Dr. Nicodim Nicolăescu (Episcopul Severinului şi Strehaiei); Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Bucureşti); Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi); Dr. Ciprian Streza, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Şaguna”, Sibiu); Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Vanca, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia);Dr. Ciprian Olinici, (Director Radio Trinitas, Bucureşti); Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Bizău, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca); Pr. Conf. Univ. Dr. Marian Vâlciu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Târgovişte); Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Pietroaia, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Galaţi); Lect. Univ. Dr. Cristian Cercel, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova); Pr. Lect. Dr. Emil Cioară, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea);

Invitatul special este PC Pr. Prof. Univ. Dr. Constantinos Karaisaridis de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, Grecia, care va conferenţia despre Sfântul Maslu: prezentare istorică, teologică şi pastorală.

Cu acest prilej se va organiza şi o masă rotundă în care va fi dezbătută tema: Teologia Liturgică.Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi.

Cerc pastoral-misionar la Parohia Ilteu

Duminica a treia a Postului Mare, numită și Duminica Sfintei Cruci, a fost prăznuită în mod deosebit de credincioșii Parohiei Ilteu. Înainte de a începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, a fost scoasă crucea în mijlocul bisericii spre închinare credincioșilor, după cum prevede rânduiala acestei duminici.

După încheierea Sfintei Liturghii, preoții din cercul misionar Săvârșin sub protia părintelui Ionel Bălănescu, parohul locului, au oficiat Taina Sfîntului Maslu; au participat un număr mare de credincioși din parohia Ilteu și din parohiile învecinate. La finalul slujbei cuvîntul de învățătură a fost rostit de părintele Călin Mădăluță de la Parohia Săvârșin care a amintit importanța acestei duminici și faptul că Sfinții Părinți au rînduit ca la mijlocul postului să fie pomenită crucea, semnul Fiului Omului. Pentru toți credincioșii ea este întărire în credintă, nadejde de biruiță, plină de putere dumnezeiască și diavolilor pieire.

A doua parte a întîlnirii a avul loc la casa parohială, unde părintele paroh a prezentat referatul: Taina Sfântului Maslu-Suferintă și răbdare. Au fost date exemple din Vechiul și Noul Testament, apoi s-a făcut trecere la suferințele oamenilor din vremurile noastre.

″Taina Sfîntului Maslu este una din cele mai complexe rugăciuni a bisericii noastre și de aceea participă atît de mulți credincioși, bolavi trupește dar și sufletește. Părintele a mai adăugat în expunerea sa că sunt foarte mulți bolnavi și la casele lor și ei nu se mai pot ruga pentru ei, dar rugăciunea altora pentru ei le aduce mult folos și alinare a durerilor″. Suferința și răbdarea sunt două virtuți și legate strîns de taina crucii, de aceea nu întîmplător s-a săvârșit și Taina Sfîntului Maslu, a mai pracizat părintele paroh.

Pe marginea referatului au discutat preoții prezenți, exemplificînd și căutînd soluții practice la problemele actuale ale credincioșilor din parohia fiecărui slujitor.

Concluzia finală a întîlnirii a fost că Sfântul Maslu are puterea de a alina și vindeca durerile celor care , cu credință, cu frică și cu dragoste se apropie de Hristos și de biserica Sa.

Întâlnire de lucru la Protopopiatul Lipova

În data de 15 martie a.c. a avut loc la sediul Protopopiatului Ortodox Român Lipova, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, o întâlnire de lucru a echipei Centrului de Incluziune Socială a Arhiepiscopiei Aradului cu preoţii din protopopiat certificaţi ca manageri de proiect în urma cursurilor de formare profesională din primul an de derulare a proiectului “„Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Au fost prezentate principalelor oportunităţi din parohiile implicate în vederea scrierii de proiecte în folosul respectivelor comunităţi, precum şi în vederea derulării activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele din categorii vulnerabile.

In cadrul întâlnirii au fost identificate nevoile şi problemele sociale existente la nivelul parohiilor din protopopiatul Lipova, conturându-se câteva soluţii pentru a putea veni în sprijinul comunităţilor parohiale. Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice vor fi încheiate parteneriate între parohii invecinate şi consiliile locale, în vederea demarării unui serviciu social de asistenţă socială la domiciliu ( asigurarea unei mese calde ) pentru bătrânii singuri şi aflaţi în nevoie .

O dorinţă comună a fost aceea ca lucrarea socială în cadrul eparhiilor să se desfaşoare şi cu sprijinul asociaţiilor şi fundaţiilor existente sau care urmează a fi înfiinţate.

Proiectul “IMPLICAREA CLERULUI ŞI A MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI ŞI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI”, este cofinanţat  din Fondul Social European prin  “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri Arhiepiscopia Timisoarei, Episcopia Caransebesului, Episcopia Devei  si Hunedoarei şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia.

ITINERAR ARHIERESC LA MĂNASTIREA ARAD-GAI ŞI PAROHIA SÂMBĂTENI

În Duminica a III-a a Sfântului Post, a Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică la Sfânta Mănăstire Arad- Gai. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de către duhovnicul mănăstirii, părintele protosinghel Cleopa Jurj şi de către maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş. În noua biserică, purtând hramul „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului”, construită între anii 2002- 2009 şi târnosită în anul 2011 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Chiriarhul a slujit Sfânta Liturghie arhierească în prezenţa soborului maicilor şi a mulţimii credincioşilor din municipiul Arad şi împrejurimi care vin în mod frecvent să se închine în acest loc de trăire duhovnicească deosebită.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Timotei pune înaintea ochilor sufletului celor prezenţi icoana Arhiereului Noului Testament, aşa cum e dată de Apostolul zilei ( Evrei, cap. 4), Cel care se aduce pe Sine Însuşi jertfă pentru cei care  şi-o însuşesc. Calea este aceea pe care o oglindeşte Evanghelia zilei, a Sfintei Cruci: urmarea Mântuitorului prin luarea crucii proprii, adică închinarea întregii vieţi sufleteşti lucrării Lui. ,,Duminica a III-a, închinată Sfintei Cruci este un nou îndemn, la jumătatea Postului, pentru continuarea nevoinţei pe parcursul rămas până la Sfintele Paşti şi prin observarea învăţăturii şi pildei pe care o dă sfântul zilei, Patriarhul Chiril al Ierusalimului. Cunoscut mai ales pentru catehezele sale, acesta se adresa celor care îmbrăţişau învăţătura şi trăirea creştină, tocmai în această perioadă ce aminteşte de aceea a găsirii Sfintei Cruci a Mântuitorului de către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cu mărturii întărite de semne ce  au urmat pe tot parcursul istoriei bisericeşti”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

În seara zilei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a slujit Sfânta Taină a Maslului, înconjurat de un sobor de preoţi şi de enoriaşi, în biserica cu hramul ,, Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Sâmbăteni, protopopiatul Lipova. În cadrul slujbei, la momentul potrivit, Chiriarhul a subliniat însemnătatea întăririi creştinului prin Sfânta Taină a Maslului în întâmpinarea sărbătorii Învierii Domnului, accentuând cinstirea deosebită a Sfintei Cruci în rânduiala slujbei prin imnul principal ,, Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă…” , prin binecuvântarea untdelemnului, ungerea sau însemnarea credincioşilor prezenţi în semnul crucii, prin referirile rugăciunilor şi imnelor la  Sfânta Cruce.

Preotulul paroh Ioan Braiţ, a mulţumit Înaltpreasfinţiei sale, în numele credincioşilor, pentru vizita pastorală efectuată.

 

LA ARAD, FAZA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI NAŢIONALE LA RELIGIE

La sfârşitul săptămânii trecute, în clădirea istorică a fostului Institut Teologic Ortodox Român din Arad, care adăposteşte astăzi şcolile teologice ale eparhiei arădene, Facultatea de Teologie şi Seminarul Teologic Liceal, s-a desfăşurat faza judeţeană  a Olimpiadei Naţionale de Religie Ortodoxă, competiţie organizată la nivel local de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului. Concursul a beneficiat de participarea unui număr de peste 200 de elevi din aproximativ 30 de şcoli ale  localităţilor din judeţul Arad, premianţi la etapele zonale. Aceştia au fost însoţiţi de cadrele didactice abilitate să predea disciplina Religie în aceste şcoli.

Înaintea repartizării  concurenţilor în sălile de clasă, în Aula Magna a Facultăţii de Teologie ,, Ilarion V. Felea “ din Arad, elevii şi profesorii însoţitori au întâmpinat pe  Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, invitat să binecuvinteze această competiţie. Chiriarhul le-a vorbit participanţilor despre importanţa orei de Religie în cadrul programului educaţional efectuat în spaţiul şcolii, despre legătura firească ce se crează între Biserică şi Şcoală, atunci când ambele au ca scop educarea completă a copilului. Prezenţa numeroasă la această olimpiadă şcolară exprimă deopotrivă interesul copiilor pentru cunoaşterea şi trăirea valorilor religioase, dar şi seriozitatea abordării educaţiei creştin- ortodoxe a acestora de către profesorii de Religie şi preoţii din parohii. Pentru ca învăţăturile şi deprinderile din sfera religioasă primite să capete o finalitate concretă, Înaltpreasfinţia Sa a făcut recurs şi la Evanghelia din Duminica a-II-a a Sfântului şi Marelui Post al Paştilor, care cuprinde vindecarea slăbănogului din Capernaum şi datoria îngrijirii semenilor noştri aflaţi în suferinţe şi nevoi, cu predilecţie acum, în  anul închinat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. De asemenea, a transmis preoţilor profesori, cadrelor didactice şi nu în ultimul rând elevilor participanţi binecuvântarea Patriarhului României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Părintele diacon, prof Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a mulţumit Chiriarhului pentru îndemnurile părinteşti şi pentru participare.

Etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie s-a încheiat cu următoarele premii:

Clasa a V-a: premiul I: Nan Maria Antonia, Şc. Gen. nr. 5 Arad, media, 9,60; premiul II: Giurgea Mara, Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară”, Arad, media 9, 55; premiul III: Popoviciu Radu Mihai, Grup Şcolar ,,Moga Voievod”, Hălmagiu, media 9,50. Clasa a VI-a: premiul I: Mândra Alexandra, Şc. Gen. ,, Aurel Vlaicu”, Arad, media 9,80; premiul II: Dumitran Denisa Georgiana, Şc. Gen. ,, Aurel Vlaicu”, Arad, media 9,20; premiul III: Majdan Gabriel, Grup Şcolar ,,J. G. Tajovski”, Nădlac, media 8,80. Clasa a VII-a: premiul I: Suciu Flavia, Grup Şcolar Pâncota, media 9,05; premiul II:Buta Bianca, Grup Şcolar Săvârşin, media 8,80; premiul III: Barbă Sergiu, Grup Şcolar Săvârşin, media 8,40.Clasa a VIII-a: premiul I: Tulcan Alexandra, Colegiul naţional ,, Moise Nicoară”, Arad, media 9,50; premiul II: Dragoş Simina, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,30; premiul III: Filipaş Teodora- Nicoleta, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,00. Clasa a IX-a: premiul I: Simina Lavinia, Grup Şcolar Sebiş, media 9, 70; premiul II: Ştefan Nadia-Parmena, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9, 40; premiul III: Brie Nicoleta – Elvira, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,20: Clasa a X-a: Benea Cristina, Ineu, media 9,85; premiul II: Lupei Ornela, Grup Şcolar Industrial „Ioan Buteanu“ Gurahonţ, media 9,20; premiul III: Doţa Iustinian, Grup Şcolar Industrial „Ioan Buteanu“ Gurahonţ, media 8,80. Clasa a XI-a: premiul I: Marin Lavinia- Bianca, Colegiul Economic Arad, media 9,85; premiul II: Cruceanu Andreea, Colegiul Economic Arad, media 8,50; premiul III: Răşinar Cristina, Colegiul ,,Vasile Goldiş“ Arad, media 8,00. Clasa a XII-a: Vaţi Bianca, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,70; premiul II: Achim Lavinia, Liceul ,,Adam Muller Gutenbrunn” Arad, media 9,30; premiul III: Florea Marcela- Florina, Grup Şcolar ,,Gheorghe Lazăr” Pecica, media 8,40.

Faza naţională a Olimpiadei de Religie va avea loc la Oradea, în perioada şcolară „Săptămâna altfel”, 2-6 aprilie 2012.

 

Slujire arhierească în parohia Ţipari şi filia Adea

Duminica a doua a Postului Sfintelor Paşti a fost pentru credincioşii parohiei Ţipari, Protopopiatul Arad, o zi de aleasă şi mare bucurie. La invitaţia credincioşilor de aici şi a preotului paroh Daniel-Mirel Dumitru, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a poposit în mijlocul credincioşilor pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească şi pentru a sfinţi noul clopot ce a fost turnat pentru biserica parohială. Potrivit tradiţiei locului, Ierarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii de protopopul Aradului, părintele Nicu Breda şi de preotul paroh, alături de oficialităţile locale şi mulţimea credincioşilor.

După frumoasa primire, Chiriarhul, înconjurat de soborul slujitor, a oficiat Sfinta Liturghie. La momentul cuvenit, în cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Sănătatea sufletească şi trupească”, Părintele Arhiepiscop a tălmăcit Evanghelia Zilei, în sensul legăturii dintre cele două, importanţa lor, ca şi prioritatea celei dintâi în alpicarea modului de viaţă dorit.,,Omul este o fiinţă ce aparţine celor două lumi, spirituală şi materială şi, ca atare, trebuie să- şi desăvârşească întreaga energie în scopul pentru care a fost creat”.

Duminica a doua a Postului Mare fiind închinată Sfântului Grigorie Palama, s- a evidenţiat faptul că marele părinte al Bisericii a limpezit modul manifestării harului cu care trebuie să conlucreze credinciosul pentru întărirea comuniunii cu Dumnezeu şi semenii. În această privinţă discernere are conştiinţa fiecăruia, glasul lui Dumnezeu care cheamă către cele de sus. ,,Reprezentarea acestui fapt îl are astăzi biserica parohială prin clopotul nou cu care a fost înzestrată. Prin acesta credinciosul este chemat, la timpul cuvenit, spre comuniunea cu Dumnezeu şi cu lumea”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

În finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de sfinţire a clopotului, la care au luat parte şi preoţii din împrejurimi: Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, Cantemir Lipovan de la parohia Chişineu-Criş II, Ioan Pavel de la parohia Sintea-Mare şi Florin Borca de la parohia Şepreuş.

Pentru activitatea depusă în această parohie, părintele paroh Daniel-Mirel Dumitru a fost hirotesit întru iconom.

În după-amiaza aceleiaşi zile, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vizitat şi noua biserică de lemn din filia Adea, ridicată în anul 2009, cu sprijinul ctitorilor, familia Timiş din Arad şi cu susţinerea credincioşilor de aici şi din împrejurimi. La slujba Vecerniei Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre importanţa duminicilor Postului Mare, prin ceea ce ne descoperă cu privire la dreapta învăţătură a Bisericii, luminarea lăuntrică spre plinirea binelui, urmarea crucii în toată cuprinderea înţelesului, slujirea jertfelnică pe drumul desăvârşirii.

Parohia Ţipari a luat fiinţă în anul 1928, când în satul Ţipari au fost colonizaţi români aduşi din localitatea Vârfuri, judeţul Arad şi din satele învecinate. La început, comunitatea care s-a închegat aici , a purtat numele de Colonia Horea, mai târziu schimbându-şi numele în Ţipari-Colonie.

Biserica parohiei, ce poartă hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost construită abia între anii 1972-1975. În anul 2008, sub păstorirea actualului preot s-au realizat ample lucrări de renovare: pictură nouă, iconostas nou, pardoseală, încălzire centrală, precum şi amenajarea curţii. Toate aceste lucrări au fost binecuvântate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, în data de 01 noiembrie 2009.

Filia Adea datează din anul 1929, când la fel ca la Ţipari au fost colonizaţi aici români aduşi din Vârfuri şi satele învecinate, cca 50 de familii. Astăzi filia Adea mai numără doar 66 de suflete, dar cu ajutorul lui Dumnezeu şi familiei Timiş din Arad, sub păstorirea părintelui Daniel-Mirel Dumitru, s-a reuşit în cursul anului 2009 construirea unei bisericuţe din lemn, în stil maramureşean. Piatra de temelie pentru această biserică a fost pusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în data de 31 mai 2009. Astăzi biserica este utilată cu tot ce este necesar pentru săvârşirea cultului divin, în afară de pictură.

În încheierea programului pastoral- misionar, părintele paroh Daniel-Mirel Dumitru a adresat cuvânt de mulţumire Chiriarhului, preoţilor, oficialităţilor locale şi tuturor credincioşilor prezenţi, socotind că această minunată zi se înscrie în cronica parohiei ca o zi de mare şi aleasă bucurie şi însemnătate.