Liturghie arhierască la parohia Arad-Centru

Credincioşii care frecventează cea de-a doua biserică a parohiei Arad-Centru, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, situată în imediata apropiere a reşedinţei arhiepiscopale, precum şi elevii Seminarului Teologic din Arad care participă duminical la Sfânta Liturghie aici, au trăit, în Duminica Fiului Risipitor, momente de aleasă înălţare spirituală. Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, dealtfel prezent adesea aici în cursul anului, mai ales la slujbele de seara, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de soborul slujitor, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvîntul de învăţătură, pe tema rătăcire şi întoarcere, Înaltpreasfinţia Sa a tâlcuit Evanghelia zilei, arătând că pilda fiului pierdut şi aflat este ilustrativă pentru orice om care, rătăcind pe cărările vieţii, îşi regăseşte echilibrul la casa părintească, binele de aici venind în întâmpinare asemenea tatălui din pericopă. ,,În acelaşi capitol al Sfintei Evanghelii (Luca, 15) sunt cuprinse şi alte două pilde, anume a oii şi drahmei pierdute, care întăresc convingerea că o recuperare este răsplătită cu bucuria celor din jur, spre îndreptare. De asemenea, potrivit pericopei Apostolului(I Cor 6, 12 şi urm.), fiecare fiinţă umană are o valoare deosebită, pe care trebuie să o arate mereu printr-o conduită după darul şi voia lui Dumnezeu”, a arătat Inaltpreasfinţitul Timotei.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele Eugen Crişan a mulţumit ierarhului pentru cuvintele de învăţătură împărtăşite, pentru bucuria duhovnicească pe care o aduce  bunilor credincioşi care frecventează în mod constant acest locaş de închinare şi, deopotrivă, elevilor seminarişti, de fiecare dată când participă la slujbele care se săvârşesc aici.

 

 

Mai aproape de cei suferinzi – cerc pastoral-misionar la parohia Arad-Grădişte

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, la parohia Arad-Grădişte s-a desfăşurat, joi, 9 februarie a.c., întrunirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Arad I, coordonaţi de către Părintele Dr. Ioan Tulcan de la parohia Arad-Centru. Tema aleasă spre dezbatere, ,,Mai aproape de cei suferinzi, în Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, a fost percepută ca deosebit de actuală, mai ales în aceste zile în care mulţi semeni ai noştri sunt ameninţaţi datorită gerului, a  lipsei de hrană şi adăpost.

Fiind prima întrunire din acest an a preoţilor acestui Cerc, părintele Emil Roman de la parohia Arad-Micalaca Veche a prezentat o sinteză a temelor abordate în anul trecut, legate de Anul omagial al Botezului şi al Sfintei Cununii, Sfinte Taine prezentate pe întreg parcursul anului trecut, sub aspect dogmatic şi canonic, liturgic şi pastoral-misionar.

Consfătuirea a continuat cu prezentarea învăţăturii de credinţă despre Taina Sfântului Maslu, astfel încât dimensiunea dogmatică şi doctrinară să se constituie în cadru de referinţă al tuturor activităţilor pastoral-misionare, liturgice şi sociale care vor fi promovate în anul omagial.

În intervenţiile făcute pe marginea celor prezentate, Preacucernicii preoţi au scos în evidenţă importanţa cunoaşterii învăţăturii corecte despre sfântul Maslu şi totodată împortanţa implicării Bisericii, la nivel parohial în activitatea socială, dînd expresie grijii faţă de omul în suferinţă.

Partea a doua a consfătuirii a fost consacrată identificării modalităţilor concrete de exprimare a îngrijirii bolnavilor, a celor în suferinţă. Un imperative imediat îl constituie realizarea programului de măsuri elaborat de către Biroul de  asistenţă socială din cadrul Centrului eparhial pentru aceste zile. Acest program prevede pregătirea de ceai cald şi alimente care se vor distribui persoanelor fără adăpost şi copiilor străzii din municipiul Arad. Pentru persoanele care solicită sprijinul Bisericii există pregătit şi un spaţiu încălzit. Bisericile din municipiul Arad vor fi deschise pentru primirea celor care suferă în aceste zile din cauza gerului.

Tot acum au fost fixate calendarul şi tematica următoarelor consfătuiri ale cercului pastoral-misionar. S- a stabilit, de asemenea, ca în perioada Postului Mare, în fiecare biserică din municipiul Arad să se slujească Sfântul Maslu de obşte, cu număr plenar de şapte preoţi.

O agapă frăţească oferită de către preotul paroh, Viorel Roja, a încheiat întrunirea preoţească de la parohia Arad-Grădişte.

COMUNICAT DE PRESĂ

Arhiepiscopia Aradului prin Întâistătătorul ei, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, adresează clerului şi credincioşilor din parohii şi mănăstiri, respectiv, comitetelor parohiale, îndemnul să ofere ceai cald şi alimente, persoanelor afectate de ger, pe toată durata  vremii neprielnice.

În acest sens, Biroul de asistenţă socială al Arhiepiscopiei Aradului are pregătit permanent, la Cantina socială, ceai cald şi alimente pe care angajaţii şi voluntarii le vor distribui persoanelor fără adăpost şi copiilor străzii din municipiul Arad., având la dispoziţie şi un spaţiu încălzit pentru persoanele care solicită sprijin. Aceleaşi produse le vor avea pregătite şi parohiile şi mănăstirile din municipiul Arad, precum şi din oraşele Lipova, Ineu şi Sebiş unde, în aceste zile, toate bisericile vor fi deschise pentru primirea celor care suferă din cauza gerului.

 

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Aradului

Optimizarea activităţii pastoral-misionare şi catehetice. Întrunire de lucru în Arhiepiscopia Aradului

La Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, în prezenţa şi sub îndrumarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a desfăşurat joi, 07 februarie 2013, consfătuirea cu Părinţii Protopopi, responsabilii cu cateheza şi coordonatorii cercurilor misionare din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Întrunirea, pregătită  în cadrul Sectorului Cultural,  a avut drept scop prezentarea şi analizarea activităţii pastoral misionare, catehetice şi liturgice desfăşurată la nivelul celor 17 cercurilor misionare organizate în protopopiatele  eparhiei în anul 2012, în vederea valorificării experienţelor şi rezultatelor pozitive obţinute. De asemenea, pe ordinea de zi a fost consemnată ca fiind de aceeaşi importanţă, stabilirea coordonatelor pe care se va axa activitatea Cercurilor misionare în anul 2013. În acest sens au fost prezentate şi analizate proiectele şi tematica activităţilor propuse de către coordonatori, în prealabilă consultare cu preoţii aparţinători cercului misionar, pentru a se desfăşura în acest an la nivelul fiecărui cerc.

Componentă esenţială a vieţii şi experienţei creştine autentice, activitatea pastorală şi misionară exprimă în derularea sa dinamismul şi tradiţia vie a Bisericii. Acestea se manifestă la modul concret prin permanenta preocupare a preotului de a menţine credincioşii între fruntariile credinţei ortodoxe, de a-i preveni şi feri de răstălmăciri doctrinare şi practici străine, de a-i angaja în trăirea şi comuniunea  liturgică. Între aceste coordonate, personalizate prin desfăşurarea sub auspiciile Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena , au fost fixate activităţile cercurilor misionare din eparhie în anul 2013. Calendarul întrunirilor cercurilor preoţeşti include slujiri în sobor, susţinerea unui referat cu tematică legată de anul omagial al Sfinţilor Împăraţi, prezentarea unei teme de actualitate cu caracter pastoral- misionar sau social şi a unei teme cu conţinut liturgic, discuţii asupra acestora.

Tot în cadrul consfătuiriii au fost analizate activităţile derulate în anul 2012 în cadrul proiectelor patriarhale ,,Hristos împărtăşit copiilor” şi ,,Alege Şcoala” precum şi celelalte activităţi catehetice desfăşurate cu copiii şi tineretul în parohiile care au înfiinţat Centrul parohial pentru copii şi tineri, dar şi în cadrul celorlalte parohii. Proiectele au fost programate a se desfăşura şi în anul 2013, la acestea adăugându-se şi proiectul ,,Calea mântuirii” asupra căruia s-a insistat, ca fiind un proiect cu particularităţi, care implică o organizare şi un suport logistic mai deosebit. Cei cinci coordonatori cu cateheza la nivelul protopopiatelor desfăşoară  o activitate meritorie, fiind colaboratori constanţi ai părinţilor protopopi în activităţile catehetice şi pastoral- misionare.

În alocuţiunile rostite în cadrul şi la finalul consfătuirii, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a scos în evidenţă importanţa activităţilor luate în dezbatere, arătând faptul că eperienţa deja dobândită în cadrul intrunirilor cercurilor misionare trebuie fructificată pentru  viitor într-o manieră care să permită preoţilor participanţi posibilitatea obţinerii unor rezultate pozitive în parohie. În legătură cu graficul şi tematica cercurilor preoţeşti Înalt Preasfginţia Sa a exprimat unele sugestii, legate mai ales de tematica Anului omagial în vederea corelării acesteia cu Programul- cadru al activităţilor, stabilit de către  Sfântul Sinod. A transmis tuturora arhiereasca binecuvântare şi a asigurat de sprijin în activitate.

Deoarece consfătuirea a avut loc în ajunul zilei de 8 februarie, o zi cu însemnătate deosebită în viaţa ÎPS Arhiepiscop Timotei, întrucît marchează împlinirea a 37 de ani de la hiroronirea întru episcop, în asentimentul tuturor participanţilor, PC Preot Vasile Pop, Consilier Cultural la Centrul Eparhial, a transmis chiriarhului urări de sănătate şi ani mulţi, bogaţi în alese împliniri în fruntea Arhiepiscopiei Arădene, iar cei prezenţi au cântat sărbătoritului ,,Mulţi ani trăiască!”.

 

Hramul Bisericii Ortodoxe Române „Sfinţii Trei Ierarhi” din Pecica

Credincioşii din parohia Pecica I, protopopiatul Arad, în frunte cu preotul lor, părintele Mihai Ineoan, au organizat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, sărbătoarea hramului bisericii parohiale, ,,Sfinţii Trei Ierarhi’’.

În seara de duminică, 29 ianuarie a.c., după Vecernia cu Litie, soborul de preoţi din localitate şi  parohiile învecinate şi mulţimea credincioşilor, cu prapori  şi în sunetul clopotelor, au înconjurat biserica, intonând troparul praznicului. După înconjurare s-a intrat în biserică şi s-a oficiat slujba de sfinţire a prinoaselor şi ectenia întreită pentru ,,naşii” bisericii precum şi pentru viitorii naşi, din anul 2013. În sala de  festivităţi „Forum” a oraşului Pecica s-a desfăşurat apoi agapa creştină îndătinată.

Părintele Cristian Prună, de la parohia Sânmartin, a scos în evidenţă activitatea şi dăruirea fiecăruia de către cei Trei Sfinţi în ogorul Bisericii.

După cuvântulde învăţătură, preotul paroh a adresat mulţumiri tuturor participanţilor, credincioşi, preoţi, oficialităţi.

Corul mixt al parohiei, „Episcop Roman Ciorogariu” a dat răspunsurile liturgice şi a prezentat un buchet de căntări bisericeşti.

Biserica ortodoxă din oraşul Pecica este o construcţie monumentală, cu trei turnuri la faţada principală, edificată în anul 1931. Pictura interioară, realizată între anii 1974-1976, în tehnica frescă, este opera pictorului lugojean Victor Jurca. Ulterior, picturii i s-a adăugat medalioanele cu sfinţi, deasupra stranelor, pe întregul interior, opera pictorilor  Radu şi Alexandrina Jitariu.

Liturghie arhierească la Spitalul TBC din Arad

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat în Duminica a XXXIII- a după Rusalii, a Vameşului şi Fariseului, o vizită canonică la Secţia TBC a Spitalului Clinic Judeţean din municipiul Arad. La capela spitalului, purtând hramul Sfântul Arhidiacon Ştefan, Înaltpreasfinţia Sa a slujit Sfânta Liturghie arhierască, în prezenţa bolnavilor şi a altor credincioşi care frecventează acest locaş.

În cuvântul de învăţătură Chiriarhul a scos în evidenţă importanţa perioadei Triodului în cadrul anului liturgic, ca una ce pune în valoare mai ales misiunea sacerdotală a Domnului prin aducerea jertfei mântuitoare, angajând credincioşii la conlucrare cu harul lui Dumnezeu, spre desăvârşire. A arătat, de asemenea, opoziţia cunoscută: păcat- virtute, mândrie- smerenie, evidenţiată de citirile biblice ale zilei, îndemnând pe ascultători la silinţa câştigării adevăratei înălţări prin  rugăciunea smerită către Dumnezeu. ,,Recunoaşterea stării de păcătoşenie şi de slăbiciune constituie un sprijin pentru invocarea milei dumnezeieşti, iar o instituţie de asistenţă socială sau medicală, un loc demn în acest scop”, a arătat Înaltpreasfinţitul Timotei.

La sfârşitul Sfintei Liturghii preotul Rovin Petruşe, care deserveşte această unitate spitalicească a mulţumit Chiriarhului pentru vizita canonică, oferindu-i, în semn de fiiască dragoste, icoana Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş.

În după-amiaza zilei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat biserica nou construită în incinta spitalului Municipal Arad, locaş care aşteaptă momentul târnosirii.

Pomenirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Arad

Ca în fiecare an, ziua pomenirii Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur devine prilej binecuvântat de sărbătoare pentru profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, aceştia au organizat festivităţi deosebite care au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Veche.

La momentul predicii, Chiriarhul a omagiat personalitatea sfinţilor trei ierarhi ca ilustrând prin învăţătura şi viaţa lor, la modul cel mai înalt, numirea de părinţi şi dascăli ai Bisericii, iar pentru profesorii, studenţii şi elvii şcolilor teologice îndemnul la adâncirea disciplinei patristice. Ei au reprezentat de fapt veacul de aur al Bisericii îmbogăţind teologia şi înfrumuseţând trăirea creştină. Într-un context ecumenic lucrarea lor este o permanentă invitaţie de întoarcere la izvoarele ortodoxiei- aceasta îndeosebi acum, la încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru unitaea creştinilor- a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

După slujba din biserică a urmat conferinţa tematică, desfăşurată în Aula Facultăţii, în prezenţa Ierarhului, a Rectorului Universităţii, D-na. Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, a profesorilor şi studenţilor. Aceasta a fost susţinută de PC. Pr. Asist. dr. Călin Dragoş, tema disertaţiei axându-se pe problematica hristologică prezentă în operele teologice ale acestor trei sfinţi ierarhi. La finalul conferinţei, corul bărbătesc al Facultăţii, condus de Conf. dr. Mircea Buta, a intonat câteva piese corale, fiind intercalate aici trei lecturi din operele Sfinţilor Trei Ierarhi. Manifestarea s-a încheiat cu o agapă oferită de către cadrele didactice.

 

Sărbătoare duhovnicească în parohia Arad Micălaca Veche

În duminica a XVII-a după Rusalii, la pomenirea aducerii moaştelor Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit Sfânta Liturghie, alături de soborul diaconilor şi preoţilor, în paraclisul bisericii cu hramul “Naşterea Domnului” din parohia Arad Micălaca Veche, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi.

Tema cuvântului de învăţătură al Înaltpreasfinţiei Sale, Biserica şi îngrijirea bolnavilor, reaminteşte anul omagial al Sfântului Maslu şi faptul că citirile biblice ale duminicii fac parte tocmai din rânduiala acestei Sfinte Taine. De aici şi îndemnul mai stăruitor pentru pentru rugăciuni de vindecare a celor de aproape, mai ales a copiilor, de unde şi datoria părinţilor trupeşti şi sufleteşti faţă de întregul tineret.

Bucuria celor prezenţi a fost sporită pentru că în cadrul Dumnezeieştii Liturghii Chiriarhul Aradului a hirotonit întru preot pe diaconul Ioan Teodor Morar pentru parohia Sălişte, protopopiatul Ineu şi întru diacon pe tânărul Bogdan Oneţ, pentru parohia Bocsig din acelaşi protopopiat.

La sfărşitul Sfintei Liturghii au fost înmânate diplome de voluntar participanţilor în proiectul social al parohiei desfăşurat în ultima parte a anului trecut, prin care un număr de 11 profesori şi peste 150 copii din grădiniţa parohiei şi din şcoli din municipiu au contribuit la aducerea bucuriei şi mulţumirii în sufletele şi vieţile a peste 130 familii. Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvinte de preţuire pentru toţi cei angajaţi în munca de voluntariat, pentru tot ceea ce înseamnă asanarea obştii noastre.

Vizita chiriarhală s-a încheiat cu cercetarea bisericii nou construite, aflată în etapa de finisare a lucrărilor

Sărbătoarea Naşterii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Duminică, 25 decembrie 2011, de sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad, Cuvântul de învăţătură al înaltului ierarh a avut drept motto un fragment de colind: „Azi cu strămoşii cânt în cor colindul sfânt şi bun/ Tot moş era şi-n vremea lor bătrânul Moş Crăciun”.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este vestită de către colindele strămoşeşti. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a sublinitat că acestea ne transmit „învăţătura creştină,aşa cum este formulată aceasta în  Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie modul de aplicare a acesteia în viaţa noastră spirituală. Colindele răspândesc între ele şi în jurul lor atmosfera praznicului şi au intrat aproape integral în practica bisericească, pentru că ele, în fond, sunt o prelucrare populară a cântărilor de strană. Desigur cântările sunt preluarea unei istorii biblice şi redarea esenţialului unei istorii creştine care se desprinde de pe paginile biblice pentru ceea ce înseamnă practica vieţii şi aplicarea în viaţa noastră. De aceea colindele, ne învaţă nu într-un mod strict didactic, catehetic, ci reţinând dintr-una, dintr-alta, crâmpeie din învăţătura noastră”.

Referindu-se la influenţa vremurilor actuale, ierarhul a arătat că nu toate colindele au subiect religios: „Colindele cu un pronunţat caracter laic sunt mai numeroase, şi modul în care se umbla cu colindatul odinioară s-a schimbat. Mersul de la casă la casă, de la inimă la inimă, cum îl practicau înaintaşii noştri este astăzi întrelăsat”. Poporul nostru este recunoscut pentru repertoriul bogat de colinde creştine autentice, aceasta şi pentru faptul că s-a născut creştin.

În continuarea cuvântului de învăţătură Chiriarhul a vorbit despre noul sfânt canonizat –mitropolitul Transilvaniei, Andrei Şaguna. „El ne-a lăsat şi ne-a sistematizat o întreagă rânduială bisericească. Reluând istorica Unire a lui Mihai Viteazul, a anticipat-o pe cea de la 1918, care a reprezentat desăvârşirea unităţii noastre de stat şi a poporului nostru întreg pentru a-i asigura o dezvoltare şi o propăşire, împlinire în viitor, care are perspectiva veşniciei”.

În prezenţa unui număr impresionant de credincioşi care au dorit să-i  asculte cuvintele, Chiriarhul a vorbit, în continuare despre trăirea duhovnicească a creştinului, evidenţiind că „nu lucrăm pentru astăzi, nici pentru Sărbătoarea de astăzi, ci pentru o sărbătoare perpetuă care să angajeze generaţiile viitoare pentru continuitate şi solidaritate cu tot ceea ce a fost, nu deprimaţi de zădărnicia lucrurilor şi trecătoarea noastră viaţă pământească, ci cu încredere şi nădejde, pentru ceea ce e ceresc, pentru ceea ce rămâne veşnic în sufletele noastre”.

Tâlcuind Sfânta Evanghelie a praznicului (Matei 2, 1-12) Înaltpreasfinţia sa a arătatz că aceasta nu ne dă un număr al magilor şi al păstorilor dar tradiţia fixează numărul trei al acestora după Persoanele Sfintei Treimi, cei trei magi reprezintând cele trei continente ale lumii vechi. Apostolul care s-a citit (Galateni 4, 4-7) mărturiseşte că „Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru că noi înşine suntem fii prin înfiere. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume, Care strigă în sufletele noastre Avva Părinte. Legea este pentru conduita vieţii noastre, dar mai mare este harul, căci nu mai eşti rob, ci eşti fiu şi moştenitor al Împărăţiei cu Iisus Hristos. Aceasta este «plinirea vremii» şi vremea se plineşte mereu cum încercăm noi să o plinim, să o înţelegem şi să fie pentru înălţarea sufletelor noastre”, a subliniat ÎPS Timotei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei şi-a încheiat cuvântul de învăţătură dorind credincioşilor să se bucure de Naşterea Domnului precum copiii de Moş Crăciun, care îl reprezintă pe „Cel vechi de zile, Dumnezeu şi Tatăl nostru ceresec”.