Moment aniversar în parohia Cintei

Biserica cu hramul Înălţarea Domnului  din parohia ortodoxă Cintei,  protopopiatul Arad din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a trăit Duminică 21 Noiembrie 2010 de praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului un eveniment înălţător. Acesta a fost marcat de aniversarea unui an de activitate a corului de copii din această parohie îndrumat de profesorul de religie Buntean Sebastian.

După Sfânta Liturghie la care răspunsurile liturgice au fost date de copii, părintele paroh şi protopop al Aradului dr. Breda Nicu într-un scurt cuvânt a scos în evidenţă bogata activitate a corului în decurs de un an de existenţă arătând că acesta este un dar dumnezeiesc pentru întreaga parohie.Parintele paroh a mulţumit apoi celui care îndrumă corul dar şi părinţilor care îşi cresc copiii în frica lui Dumnezeu spre a săvârşi cele bine plăcute Lui.

La final a urmat o scurtă agapă în care părintele paroh s-a întreţinut cu membrii corului, şi împreună cu profesorul îndrumător au stabilit un program duhovnicesc menit să aducă în sufletele credincioşilor bucuria Sfântă a Naşterii Domnului.

Slujbă de sfinţire la Şcoala din Şiclău

La acest citat s-au gândit şi Primăria Grăniceri reprezentată prin domnul primar Bătrânuţ Petru-Claudiu şi Şcoala Gen. Şiclău reprezentată prin doamnele directoare Puscău Rodica şi Daniela Vîrva când, în data de 16 noiembrie a.c., într-o binecuvântată zi de toamnă, a avut loc ceremonialul de inaugurare a clădirii renovate pentru clasele I-IV din Şiclău.

Manifestările de inaugurare au debutat cu binecuvântarea lucrărilor, prin săvârşirea slujbei Sfeştaniei, celebrată de părintele paroh Sava Radu şi de profesorul de religie-ortodoxă de la această instituţie de învăţământ, domnul Paul Krizner.

După slujba de sfinţire a urmat cuvântul de mulţumire al primarului localităţilor Grăniceri şi Şiclău, care a subliniat importanţa majoră a modului în care elevii şi profesorii, trebuie să-şi desfăşoare activităţiile didactice. Nu în ultimul rând Directorul Şcolii Generale Grăniceri-Şiclău, doamna Rodica Puscău a mulţumit domnului primar, precum şi altor autorităţi locale pentru modul în care s-au implicat ca această clădire să poată fi dată în folosinţă cât mai repede. Sacrificiul fiecăruia rămâne scris în cartea de aur, şi nu se poate uita jertfa şi truda pe care au depus-o doamnele educatoare Szel Cristina, Pîrpor Viorica, învăţătoare Palcu Rodica, Jura Claudia, şi doamna director adjunct Claudia Vîrva.

Bucuria nu are margini când părinţii îşi ştiu copiii învăţând în cele mai confortabile condiţii, dascălii se bucură că elevii lor nu mai învaţă în băncile bunicilor, pe vechile duşumele roase şi prăfuite.

La acest evenimet al inaugărării au mai participat pe lângă părinţi şi elevi şi şeful de post din Grăniceri şi Şiclău, şeful Poliţiei din Chişineu Criş precum şi autorităţiile locale.

Evenimentul s-a încheiat cu o mică gustare dată elevilor care au asistat la acestă festivitare.

TAINA SFÂNTULUI MASLU LA PAROHIA ŢIPARI

La iniţiativa părintelui paroh Daniel Dumitru, în parohia Ţipari se săvârşesc anual trei Masluri de obşte: în prima duminică a Postului Mare, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, hramul bisericii şi ultimul în prima duminică a Postului Naşterii Domnului.

Astfel, duminică seara, biserica din Ţipari a reunit credincioşii veniţi în număr mare pentru a se ruga Tatălui Ceresc şi pentru a trăi momente de înălţare duhovnicească şi de meditaţie, atât de necesare în această perioadă de post.

Alături de părintele paroh Daniel Dumitru, au mai slujit părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I şi părintele Viorel Boţoc de la parohia Socodor.

Atmosfera caldă, de rugăciune şi trăire duhovnicească, ce s-a creat în timpul slujbei, a fost încununată de un frumos cuvânt de învăţătură rostit de părintele Viorel Boţoc. Dat fiind faptul că în această duminică a fost şi sărbătoarea ,,Intrării Maicii Domnului în Biserică”, părintele a vorbit despre cinstirea Maicii Domnului şi despre rolul deosebit de important pe care ea l-a avut în iconomia mântuirii noastre. A fost subliniat şi faptul că bucuria Naşterii Domnului n-ar fi putut fi posibilă dacă n-ar fi existat Sfânta Fecioară Maria şi dacă ea n-ar fi primit şi acceptat voia lui Dumnezeu.

Seara duhovnicească s-a încheiat în cântul minunatelor colinde străbune, care au umplut sufletele tuturor, preoţi şi credincioşi, de pace şi bucurie sfântă.

 

Seară duhovnicească în parohia Macea

Duminică 21.11.2010, cu ocazia sărbătorii “Intrării în Biserică a Maicii Domnului” credincioşii parohiei ortodoxe Macea, protopopiatul Arad, s-au adunat în după masa zilei la împreună rugăciune şi înălţare duhovnicească către Dumnezeu. Cu această ocazie, preoţii din cercul misionar-pastoral IV, a protopiatului Arad, au onorat invitaţia preoţilor parohi Gheorghe Morar şi Tudor Budeanu, participând la rugăciunea înălţată către Bunul Dumnezeu.

Astfel în prezenţa unui impresionant număr de credincioşi, un sobor de 13 preoţi au oficiat Taina Sfântului Maslu, iar părintele Mihai Ineuan a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, evidenţiind importanţa Maicii Domnului în istoria mântuirii, precum şi marea cinstire de care Preacurata Fecioară Maria se bucură în viaţa Bisericii noastre şi în viaţa fiecăruia dintre noi.

Astfel cu toţii, preoţi şi credincioşi, acum la începutul postului Crăcinului s-au putut bucura de mângâierea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, încredinţându-se totodată de ajutorul şi mijlocirea Sfintei Fecioare Maria înaintea Tronului ceresc pentru fiecare, conştientizând în acelaşi timp importanţa cunoaşterii şi urmării pildei de viaţă sfântă a Sfintei Fecioare, în urcuşul spiritual al fiecăruia.

HRAMUL BISERICII VECHI A SFINTEI MĂNĂSTIRI HODOŞ-BODROG

Praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, reprezintă una din sărbătorile prin care Biserica cinsteşte ,,pe cea mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui’’, marcând totodată şi un stadiu duhovnicesc în perioada celor patruzeci de zile ale postului Naşterii Domnului. Prăznuim astăzi pe cea mai dinainte rânduită spre mântuirea şi chemarea neamului omenesc, pe cea aleasă dintre cei aleşi din veac, care se arată ea însăşi Sfânta Sfintelor, ca cea care a avut trupul mai curat şi mai dumnezeiesc decât cele mai curate duhuri după cum ne încredinţează Sf. Grigorie Palama. Pe drept a fost astăzi aşezată în Sfânta Sfintelor ca o comoară a lui Dumnezeu folosită la vreme, ca primitoare a Însuşi Cuvântului celui Unul născut şi ipostatic al Tatălui celui fără de început.

Aceste coordonate au fost trăite şi de obştea Sfintei Mănăstiri a Bodrogului astăzi, când am prăznuit hramul bisericii vechi. De altfel Maica Domnului este ocrotitoarea tuturor mănăstirilor şi a tuturor monahilor, este de fapt prima monahie, ea trăind în Sfânta Sfintelor o viaţă desăvârşită, model de viaţă la care este chemat orice monah sau monahie. Aşadar Maica Domnului este ocrotitoare şi a Sfintei Mănăstiri Bodrog; iar biserica mănăstirii este închinată praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc datând din a doua jumătate a sec. XIV, mai precis din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc  bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din sec. XIV şi în Ţările Române. Amintim şi faptul că două din bisericile mănăstirilor Sfântului Munte poartă acelaşi hram; lucru care ne îndreptăţeşte să evidenţiem legătura acestui străvechi aşezământ monahal din parte de Vest a ţării, cu lumea bizantină. În decursul timpului biserica a trecut prin mai multe faze de restaurare atât a exteriorului, cât şi a interiorului. Prin purtarea de grijă şi neobosita trudă a Preacuviosului nostru părinte stareţ, arhimandritul Nestor Iovan, în ultimul an s-a executat ample lucrări de restaurare a picturii. Cu acest prilej s-a scos la iveala scene care erau acoperite şi de asemenea la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii şi cine a pictat. Este vorba de anul 1658, execuţia picturii fiind făcuta de ieromonahul Nicodim.

Praznicul a fost amplificat de prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. Ca de fiecare dată, a ţinut să fie prezent în mijlocul obştii pentru a marca hramul vechi al mănăstirii, pentru a împărtăşi bucuria praznicului cu obştea Sfintei Mănăstiri şi pentru a arăta neîncetata purtare de grijă faţă de acest aşezământ monahal. În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, pe care a săvârşit-o împreună cu obştea Sfintei Mănăstiri şi cu credincioşii prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre dubla sărbătoare: cea a duminicii şi cea a Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Referitor la pericopa duminicii a subliniat dreapta întrebuinţare a bogăţiei spre exercitarea virtuţilor aceasta pentru că sufletul nu are nevoie de bogăţii, ci de practicarea virtuţilor.  Comentând finalul pericopei: ,,aşa se întâmplă cu tot cel ce nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu’’, a evidenţiat că îmbogăţirea noastră în Dumnezeu, se face prin ceea ce completează Apostolul zilei: ,,prin roada luminii care este în orice bunătate, dreptate şi adevăr’’.

Vorbind despre a doua pericopă, pe care o auzim aproape la toate sărbătorile închinate Maicii Domnului, subliniază faptul de a nu neglija sufletul, ci să alegem partea cea bună, să vedem care este adevărata valoare, aceea a împărtăşirii cu Hristos. O altă idee evidenţiată de Înaltpreasfinţia Sa a fost aceea a alegerii părţii celei bune. A alege ,,partea cea bună’’, pentru o femeie, înseamnă creşterea şi educarea pruncilor, pentru a deveni oameni de bază ai societăţii, oameni care să facă parte din marea comunitate a Bisericii. Maica Domnului la rândul ei a primit o bună creştere fiind închinată de mică Templului Vechiului Testament. Maica Domnului a împlinit Împărăţia Cerească prin intrarea în Templu, aşa cum sunt consacraţi şi astăzi cei care intră cu totul în viaţa Bisericii, mai ales prin viaţa monastică, bărbaţi şi femei. Maica Domnului însăşi este considerată ca o ,,Biserică’’ pentru Fiul ei; este în mod tainic şi Maică a Bisericii, deoarece Cel pe care l-a născut este Capul Bisericii.

La sfârşitul slujbei Preacuviosul părinte stareţ a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru participarea la hramul bisericii vechi a mănăstirii, evidenţiind faptul că de aproape şase secole şi jumătate mănăstirea prăznuieşte an de an, neîntrerupt acest praznic şi hram totodată.

Fie ca prin mijlocirile Maicii Domnului sa fim părtaşi bunătăţilor celor veşnice!

ARHIEPISCOPUL ARADULUI ÎN ITINERAR PASTORAL

UN BOGAT ITINERAR PASTORAL MISIONAR

Itinerarul pastoral-misionar al Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului a fost, zilele acestea, unul deosebit de bogat. De fapt, părinteasca purtare de grijă a Înaltpreasfinţiei Sale faţă de clerul şi credincioşii eparhiei pe care o arhipăstoreşte de peste un sfert de veac a fost mereu confirmată de numeroasele vizite canonice, veritabile momente de sărbătoare, pe care le-a făcut în întreg cuprinsul eparhiei care, până nu demult, cuprindea şi judeţul Hunedoara.

În cele 24 de biserici din arhiepiscopia Aradului care poartă hramul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, de curând prăznuiţi, au avut loc, cu binecuvântarea Chiriarhului, manifestări religioase şi culturale, organizate de către preoţi şi corporaţiile parohiale sau în colaborare cu oficialităţile locale. La câteva dintre acestea organizatorii au avut bucuria de a-l avea ca oaspete de seamă pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

HRAMUL ŞI CENTENARUL BISERICII SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL DIN OLARI, PROTOPOPIATUL ARAD.

Duminică, 7 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost primit cu multă bucurie de credincioşii parohiei Olari, prot. Arad, în frunte cu preotul paroh, conf, univ. dr. Călin Dragoş, de oficialităţile comunei şi de oaspeţii veniţi la evenimentul aniversării Centenarului edificării bisericii parohiale cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil. Chiriarhul a fost însoţit Părinţii Consilieri eparhiali Traian Micoroi, fiu al parohiei şi Vasile Pop, fost preot paroh în Olari şi de părintele arhidiacon Gheorghe Contraş.

La intrarea în localitate Chiriarhul a fost întâmpinat după tradiţie de un banderiu de călăreţi îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale. Primarul comunei Olari, d-l Ştefan Musca i- a urat bun venit, în numele tuturor locuitorilor.

În faţa bisericii Înaltpreasfinţia Sa a fost aşteptat de soborul preoţilor, în frunte cu părintele dr. Nicu Breda, protopop al Aradului , care a adresat cuvântul de primire, de mulţimea credincioşilor. Copiii, în costume populare, au oferit Chiriarhului flori, iar Corul Facultăţii de Teologie din Arad a intonat imnul chiriarhal.

În cuvântul de mulţumire pentru primirea făcută, Înaltpreasfinţitul Timotei a evidenţiat importanţa momentului aniversar al bisericii şi al credincioşilor  din Olari, în contextul aniversar naţional al Anului omagial al Crezului şi al Autocefaliei româneşti. Şi Crezul şi Autocefalia şi sfintele biserici ridicate în vremi, consfinţesc dăinuirea noastră ca români şi orodocşi, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul Adrian- Ioan Crainic, fiul preotului Ioan Crainic, fost preot paroh în Olari.

Un bogat cuvânt de învăţătură, temeluit pe textul pericopei Evangheliei Duminicii, rostit de către Chiriarh, a sporit frumuseţea momentului.

Preotul paroh, părintele Călin Dragoş, a prezentat Chiriarhului o dare de seamă asupra întregii activităţi bisericeşti din parohie, mulţumind tuturor celor ce l-au sprijinit în activitate. Pentru strădaniile depuse a fost distins cu rangul bisericesc de iconom stavrofor.

După încheierea Sfintei Liturhgii Înaltpreasfiţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit o troiţă ridicată pe locul fostei biserici de lemn a parohiei Olari. O agapă frăţească, oferită tuturor participanţilor a încheiat această frumoasă manifestare comemorativă.

 

VIZITAREA ŞANTIERULUI CONSTRUCŢIEI BISERICII DIN PAROHIA SÂNTANA II

În continuarea itinerarului pastoral a fost vizitat şantierul de la biserica nouă care se edifică în parohia SântanaII unde este preot părintele Ioan Crainic. Chiriarhul a fost întâmpinat de către primarul oraşului Sântana. D-l Viorel Enache , de preotul paroh şi de credincioşi. Înaltpreasfinţitul Timotei a felicitat pe cei prezenţi şi întreaga obşte a credincioşilor de aici pentru efortul de a înălţa o biserică monumentală. La Întâlnire a participat şi preotul romano- catolic din Sântana.

 

VIZITĂ DE HRAM LA PAROHIA CAPORAL ALEXA

De la Sântana în itinerarul chiriarhal a urmat vizitarea bisericii cu hramul sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Caporal alexa, aparţinător oraşului Sântana. Şi aici arhiepiscopul Aradului a fost întâmpinat cu multă bucurie de către preotul paroh gabriel Mariş, înconjurat de credincioşii parohiei, adunaţi la slujba sfântului maslu.

În cuvântul de bunvenit, părintele paroh şi-a exprimat bucuria personală, dar şi a enoriaşilor şi a celor prezenţi, de a-l avea pe Întâistătătorul eparhiei Aradului în mijlocul lor. A prezentat Înaltpreasfinţitului Părinte scurta istorie a hramului bisericii şi programul din acea zi.

Înaltpreasfinţitul Părinte le-a vorbit despre Sfinţii Arhangheli şi despre hramul bisericii. Amintind de îngeri, copilaşii care i-au stat alături, au dorit să rostească împreună „Îngeraşul”, rugăciune care l-a impresionat şi pe Înaltpreasfinţitul Părinte, dar şi pe credincioşi. Mai apoi copiii au dorit să-i arate Înaltpreasfinţiei Sale o parte din programul lor. O fetiţă, Xenia a rostit poezia „Cântarea îngeraşilor”, primind felicitările Înaltpreasfinţitului Părinte. Copiilor le-a rămasîntipărită în minte, imaginea blândului şi bunului Arhiepiscop al lor, pe care mulţi dintre ei nu l-au cunoscut până atunci. Amintind de revista eparhială „Biserica şi Şcoala” Înaltpreasfinţitul spunea: „aici merge într-o legătură  dintre cele mai frumoase”.

În final, D-l primar al oraşului Sântana a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale şi însoţitorilor pentru că au participat la sărbătoare şi i-a invitat şi cu alte ocazii în satul Caporal Alexa.

Felicitând pe părintele paroh pentru activitatea deosebită desfăşurată şi pentru faptul că „se simte tare şi are legături puternice cu credincioşii, deşi e tânăr şi e nou venit în parohie” de numai 2 ani, Înaltpreasfinţitul Părinte şi-a continuat drumul spre parohia vecină – Şiria.

Comunitatea ortortoxă din Şiria s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare pentru a-şi cinsti ocrotitorii, pe Sfinţii Arhanghelii Mihail şi Gavriil. Ziua a început cu Utrenia urmată de Sfânta Liturghie la care un participat un număr impresionat de credicioşi. La final copii de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria împreună cu corul de copii al parohiei au susţinut un program special alcătuit din pricesne şi un imn de slavă dedicat Sfinţilor Arhangheli. În încheire în armonia sunetelor de  clopot, copii, tinerii, vârstnicii, toată suflarea prezentă ,în frunte cu preoţii Iulian Botezatu şi Pavel Savu,  au încojurat sfânta biserică, într-o procesiune închinată hramului. La ora 16 s-a oficiat Taina Sfântului Maslu de către un sobor  de preoţi, avându-l în frunte pe părintele Crinel Onea,protopop al Lipovei, alăturii fiind părintele arhimandrit Ilarion Tăuceanu, stareţul Mănăstirii Feredeu.

Seara duhovnicească a fost încunată de prezenţa Înaltpreasfinţitului Timotei Arhiepiscop al Aradului, însoţit de părintele Vasile Pop, consilier cultural în cadrul Arhiepicopiei Aradului şi de arhidiaconul Gheorghe Contraş.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a rostit un cuvânt de învăţătură, referindu-se în mod deosebit la rolul îngerilor în viaţa credincioşilor, la faptul că multe biserici din Eparhia Aradului au hramul Sfinţilor Arhangheli. Ziua s-a încheiat cu Te-Deum  de mulţumire, oficiat în centru comunei, urmat de o agapă frăţească.

DE HRAM LA MĂNĂSTIREA SFINŢII ARHANGHELI, ROŞIA, PROTOPOPIATUL SEBIŞ

În ziua de 8 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a săvârşit Sfânta liturghie la Schitul Roşia din protopopiatul Sebiş, răspunzând invitaţiei făcută de către soborul maicilor de aici. Bucuria duhovnicească a fost împărtăşită şi de către credincioşii veniţi în pelerinaj la hram, din împrejurimi sau mai de departe.

În cuvântul de învăţătură Chiriarhul a vorbit despre sfinţii îngeri şi ocrotirea lor, despre cinstirea pe care se cuvine să le-o arătăm, ca unora care văd necontenit faţa Tatălui ceresc

Hramul bisericii din parohia Prunişor

Parohia Prunişor din Protopopiatul Sebiş a fost în sărbătoare, deoarece biserica satului poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. La invitaţia Părintelui Paroh Alexandru Botea slujirea liturgică, de praznic, a fost înfrumuseţată prin participarea Preoţilor Filip Albu, de la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad şi Gheorghe Cora, de la Parohia Milova (Protopopiatul Lipova), răspunsurile psaltice fiind date de către un grup de studenţi teologi.

La momentul predicii, Pr. Filip Albu a vorbit, numeroasei asistenţe, despre învăţătura de credinţă a Bisericii privitoare la cinstirea îngerilor. Pornind de la primul articol al Simbolului de credinţă, ce a fost explicat şi dezvoltat prin apelul la Sfânta Scriptură, s-a ajuns la evidenţierea înrudirii noastre cu îngerii din perspectiva a trei coordonate: dimensiunea spirituală, trăirea în comuniune şi vocaţia slujitoare.

După încheierea Sfintei Liturghii, câţiva dintre tinerii şi copiii prezenţi pe tot parcursul slujbei, îmbrăcaţi în straie populare, au recitat câteva poezii dedicate acestui moment.

Soborului i s-a alăturat şi Pr. Axente Petcuţ, de la Parohia vecină Cărand, fiind oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii bisericii parohiale. Sărbătoarea s-a încheiat cu înconjurarea bisericii şi citirea Sfintelor Evanghelii îndătinate, Preotul Paroh Alexandru mulţumind atât preoţilor slujitori cât şi credincioşilor pentru frumoasa cinstire a hramului bisericii parohiale.

În Catedrala arhiepiscopală din Arad- închinare la racla cu moaştele Sf. Ioan Gură de Aur

„Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul…”Acestea au fost cuvintele ce au răsunat vineri, 12 noiembrie 2010, când sute de credincioşi au participat la Vecernia cu Litie oficiată de Î.P.S. dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, şi un ales sobor de preoţi şi diaconi în Catedrala „Sfânta Treime” din Arad. Slujba de Priveghere a Sfântului Ioan Gură de Aur reprezintă un moment de bucurie din anul 2008, când au fost dăruite Catedralei arădene o parte din Sfintele sale Moaşte.

După săvârşirea Litiei, a avut loc înconjurarea bisericii cu racla Sfintelor Moaşte. Racla a fost purtată de clerici, urmaţi de un impresionant alai de credincioşi.

În cadrul slujbei a fost sfinţit şi un baldachin acoperit cu foiţă de aur, care va adăposti racla cu Sfintele Moaşte.

În cuvântul său de învăţătură, Î.P.S. dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a evocat momente din viaţa Sfântului, precum şi importanţa operelor sale în slujbele Bisericii. De asemenea, a subliniat şi felul în care şi-a trăit ultimii ani de viaţă, precum şi modul în care a fost perceput de către contemporanii săi.

Ziua de 13 noiembrie, închinată Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost marcată prin săvârşirea Utreniei, a Acatistului, precum şi a Sfintei Liturghii ce îi poartă numele. Întâi stătătătorul Eparhiei arădene a slujit Sfânta Liturghie, după care credincioşii prezenţi în Catedrală s-au închinat şi au sărutat Moaştele Sfântului aşezate în mod festiv în mijlocul Bisericii.

Prăznuirea s-a încheiat cu Vecernia şi Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur.

ARHIEPISCOPIA ARADULUI A SPRIJINIT SINISTRAŢII DIN MOLDOVA

Sectorul Social-Filantropic  al Administraţiei Patriarhale anunţă că până la această dată, colecta organizată pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundaţiile din nordul Moldovei şi Dobrogea, la nivelul centrelor eparhiale şi în contul special al Patriarhiei Române cifrează 6.075.747, 24 lei, 30.389, 83 Euro şi 16.380, 24 USD. La sumele de bani s-au adăugat şi importante donaţii în materiale de construcţiii, alimente, cereale, furaje, haine, încălţăminte, medicamente, detergenţi şi bunuri de larg consum, în valoare estimativă de 4.752.100 lei.

Contribuţia eparhiei Aradului s-a concretizat în 121.209 lei, viraţi în contul Patriarhiei Române, precum şi articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, bunuri de larg consum în valoare de 20.000 lei.