ÎNALTPREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI SĂRBĂTORIT CU PRILEJUL ZILEI DE NAŞTERE

La 4 iunie a.c. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a împlinit vârsta de 74 de ani. Prilej fericit pentru clerul din oraşul de reşedinţă şi din împrejurimi, ostenitorii Centrului eparhial, oficialităţile locale, reprezentanţi ai unor instituţii, credincioşi, de a-l felicita pe sărbătorit la reşedinţa arhiepiscopală. Înaltpreasfinţia Sa a fost prezent în dimineaţa zilei la Catedrala Sfânta Treime din Arad, unde a asistat la slujba Sfintei Liturghii şi la Te-Deum. La reşedinţa eparhială Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a primit din partea rectorului Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, medalia jubiliară de aur ,,Vasile Goldiş” pentru contribuţii excepţionale la promovarea valorilor spirituale şi naţionale în aceste locuri. Intr-un cuvânt evocator, în numele tuturor, P. On. Părinte Iacob Bupte, vicar administrativ, a evidenţiat aspecte istorice reprezentative din anii arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Timotei, făcându-se mesagerul doririlor de ani mulţi cu alese împliniri, ale celor prezenţi, ale tuturor preoţilor şi credincioşilor din eparhie.

Înaltpreasfinţitul Timotei, a mulţumit celor care i-au transmis urări la acest moment aniversar. ÎPS Sa a mulţumit Părintelui ceresc pentru darurile primite: „Pentru mine astăzi este o zi deosebită ca să pot mulţumi Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce a însemnat dar al Său şi pentru cele ce urmează, oricâte ar fi după voia Sa cea sfântă. De asemenea, ne aducem aminte de toţi cei care au contribuit pe parcursul vieţii noastre la tot ceea ce am putut împlini spre bine şi care nu sunt împreună cu noi astăzi. Un cuvânt de mulţumire şi pentru toţi cei care ne-au adresat felicitări şi s-au rugat pentru noi”.

Dorim Înaltpreasfinţiei Sale ani mulţi şi fericiţi şi, de asemenea, să păstorească Arhiepiscopia Aradului cu acelaşi devotament, cu dragoste şi blândeţe şi ne rugăm: ,,Întâi pomeneşte Doamne pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, pe care-l îl dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănăstos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”.

Întru mulţi ani Înaltpreasfinţite Stăpâne!

Diac. Claudiu Condurache

 

Curs festiv.Promoţia 2000 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Apropierea aniversării a două decenii de la redeschiderea porţilor Facultăţii de Teologie din Arad, în anul 1991, este pregătită de frumoasele momente ale cursurilor festive ale absolvenţilor. Una cu totul specială, însă, este aceea prilejuită de sărbătorirea unui deceniu de la absolvire, căci aici se văd cel mai bine roadele seminţelor bune sădite de profesori în studenţii lor de altă dată.

Un astfel de moment de bucurie şi emoţie a fost ocazionat de revederea celei de-a şasea promoţii (1996-2000) a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în data de 28 mai ac.

Acesta a debutat cu slujba de Te Deum oficiat în Catedrala Veche din Arad, la care a asistat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepsicop al Aradului Dr. Timotei Seviciu, care, într-un scurt cuvânt, le-a amintit celor de faţă că „este un moment deosebit prilejuit de împlinirea unor visuri legate din studenţie şi realizate într-o primă etapă a vieţii, de aceea, suntem datori să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acestea”, mai ales că bunele nădejdi pe care le-au pus Părinţii Profesori în aceşti absolvenţi, au fost confirmate de realizările lor din cei zece ani.

 

După încheierea slujbei a urmat cursul festiv îndătinat, susţinut de Părintele Decan, Prof. dr. Ioan Tulcan, în Aula Magna „Ilarion V. Felea”, care le-a vorbit studenţilor despre importanţa şi valoarea Crezului pentru misiunea slujitorului bisericesc. Pornind de la exprimarea câtorva premise care au scos în evidenţă faptul că scopul mărturisirii, în şi prin Crez, nu este unul abstract ci fundamental soteriologic, acesta fiind întemeiat pe Revelaţie şi Tradiţie, a arătat cum Crezul sintetizează cele trei mari dogme ale Bisericii: despre Sfânta Treime, despre Iisus Hristos şi despre Sfântul Duh. Simbolul de credinţă devine, astfel, o permanenţă a autenticităţii credinţei creştine, prin care s-a reuşit să se păstreze unitatea de credinţă a Bisericii, acesta constituindu-se într-un punct de verificare a credinţei noastre. Pe baza acestor temeiuri au fost trasate câteva accente privind tema amintită: a) slujitorul mărturiseşte Crezul Bisericii şi nu o credinţă concepută de el, ceea ce-i dă conştiinţa trimiterii sau a investirii; b). prin mărturisirea acestui Crez el are garanţa că se află în adevăr, Crezul nefiind un produs exclusiv al raţiunii umane, ci al conlucrării cu harul divin; c) Crezul devine astfel o oportunitate de a iniţia un dialog cu credincioşii din interiorul şi de dincolo de zidurile bisericii.

După această prelegerea academică, fiecare dintre absolvenţii prezenţi şi-au prezentat, în câteva cuvinte, realizările şi evenimentele mai importante din cei zece ani scurşi de la absolvirea studiilor universitare, aducând mulţumiri şi aprecieri laudative părinţilor profesori.

 

VIZITĂ ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA HĂLMAGIU

Biserica veche din parohia Hălmagiu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cunoscută şi sub numele de biserica voievodală, este în prezent unul dintre cele mai importante monumente istorice din eparhie. Aici se desfăşoară, sub directa coordonare a Comisiei pentru restaurarea monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, lucrări de restaurare şi conservare a picturii murale.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, însoţit de P. C. Consilier Vasile Pop, a efectuat o vizită de lucru la acest obiectiv, în ziua de 27 mai a.c., pentru a cerceta stadiul lucrărilor şi calitatea acestora. Au fost vizitate cu acest prilej biserica parohială şi muzeul de obiecte bisericeşti al parohiei.

Întâlnirea absolvenţilor promoţiei 2000 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de la absolvirea celei de-a doua promoţii a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul unei întâlniri pe data de 28.05.2010, în care o parte din absolvenţii acestei generaţii, împreună cu familiile lor au participat în prima parte la slujba de Tedeum oficiată de către preoţi absolvenţi ai acestei promoţii, mai apoi, şeful de promoţie, Preot Radeş Mihai a rostit cuvântul de învăţătură. Partea a doua a întâlnirii s-a desfăşurat într-o sală de clasă, cuvântul de întâmpinare fiind rostit de către PC Pr. Prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului Teologic, iar mai apoi dirigintele Pr. Prof. Pavel Teodor a rostit un cuvânt pentru absolvenţi, urmând citirea catalogului, fiecare dintre ei prezentându-şi activităţile şi realizările, dând dovadă de numeroase împliniri atât pe plan duhovnicesc, cât şi social. La întâlnire a fost prezent şi Înalt Preasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care le-a vorbit absolvenţilor despre importanta misiune pe care o au în lume, aceea de a fi mărturisitori ai lui Hristos, precizând că această întâlnire are loc sub semnul anului jubiliar al Crezului Ortodox.

CONFERINŢELE SEMESTRIALE DE PRIMĂVARĂ ALE PREOŢILOR

În perioada 25- 28 mai a. c., în cele patru protopopiate ale Arhiepiscopiei Aradului s-au desfăşurat Conferinţele semestriale de primăvară ale preoţilor. Tema acestor conferinţe a fost „ 2010- Anul comemorativ al Crezului ortodox”.

La Protopopiatul Arad conferinţa a fost prezidată de către IPS Arhiepiscop Timotei şi a avut ca referent principal pe P.C. Preot Dan Magda de la spitalul Municipal Arad, iar co-referenţi pe P.C. preoţi: Liviu Iştoc, parohia Şeitin; Aurel Mager, parohia Nădab; Cantemir Lipovan, parohia Chişineu- Criş II şi Valer Jirj, parohia Munar.

În cuvântul adresat preoţilor Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat istoricul Simbolului de Credinţă, iar în partea administrativă a îndrumat preoţii să manifeste atenţie şi interes faţă de problemele curente ale vieţii bisericeşti din parohii, să respecte hotărârile Sfântului Sinod legate de circulaţia preoţilor în alte eparhii şi străinătate, presa bisericească, corurile parohiale, etc.

Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Ineu s-a desfăşurat în ziua de 26 mai a.c. la sediul protopopiatului şi a fost prezidată de către Chiriarh. Referatul principal a fost citit de către P. C. Preot Aurel Doca de la parohia Şilindia, iar co-referenţi au fost P.C. Preoţi: Radu Belle, parohia Bochia; Teodor Feier, parohia Drauţ; Marian Oarcea, parohia Iercoşeni; Giani Achim, parohia Dud; Florin Borca, parohia Moţiori şi Teodor Dragoş de la parohia Seliştea. ÎPS Arhiepiscop Timotei a apreciat conţinutul referatelor şi a completat informaţiile la temă cu consideraţii de ordin doctrinar, liturgic şi istoric.

În ziua de 27 mai a.c. Întâistătătorul eparhiei Aradului a prezidat conferinţa preoţilor din Protopopiatul Sebiş, referatul conferinţei fiind prezentat de către P. C. preot Confideratu Romică de la parohia Igneşti. Co-referenţi au fost preoţii: Simion Petruţ, parohia Gura-Văii; Ioan Vesa, parohia Iosăşel; Mihai Boca, parohia Honţişor. În cuvântul adresat preoţilor Chiriarhul a subliniat importanţa Crezului pentru viaţa Bisericii, istoricul statornicirii învăţăturii de credinţă prin sinoadele ecumenice, confirmarea acestor învăţături prin viaţa religios- morală şi liturgică a poporului dreptcredincios.

La Protopopiatul Lipova conferinţa preoţească s-a desfăşurat în ziua de 28 mai a.c. fiind prezidată de către P. C. Preot Vasile Pop, consilier eparhial, ca delegat al ÎPS Arhiepiscop Timotei. Referatul conferinţei a fost prezentat de către P.C. preot Florin Ardeuan de la parohia Roşia Nouă, Preacucernicii Preoţi: Aurelian Popa, parohia Chesinţ şi Mihai Gaşpar, parohia Corbeşti, luând cuvântul în calitate de co-referenţi.

La toate protopopiatele, pe lăngă preoţii menţionaţi au luat cuvântul şi alţi preoţi, întregind prin aspectele evidenţiate, tematica conferinţelor.

Conferinţele au fost precedate de slujba de Te-Deum, la care au participat toţi preoţii, iar la finele lucrărilor conferinţelor a fost rostit Crezul de către toţi cei prezenţi.

Premierea elevilor participanţi la Olimpiada de religie din parohia Micălaca Veche

Strădania şi osteneala elevilor de la Şcoala Generală nr. 22 Caius Iacob din Arad care au participat în acest an şcolar la Olimpiada de religie a fost apreciată în Duminica Tuturor Sfinţilor printr-o festivitate de premiere organizată de parohia Arad Micălaca Veche în paraclisul cu hramul Naşterea Domnului, la demisolul bisericii în construcţie. 11 elevi din parohie au primit diplome din partea Arhiepiscopiei Aradului şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean, precum şi cărţi de rugăciune şi cu conţinut religios.Prezenţa elevilor la Sfinta Liturghie a fost una activă prin rostirea Crezului împreună cu toţi credincioşii din biserică.

La momentul de bucurie din viaţa elevilor au fost prezenţi Domnul Iustin Barna, directorul şcolii, Doamna Beatrice Mandă, profesor de religie, foşti învăţători ai elevilor.

Dintre participanţi s-au evidenţiat Drebitca Mădălina, care a obţinut locul I cu nota 10 la faza judeţeană, precum şi Danchici Carina şi Nunciu Melisa care au obţinut locul III la aceeaşi fază. Evenimentul de astăzi se înscrie în şirul momentelor de evidenţiere a importanţei orei de religie în şcoală, precum şi de preţuire a elevilor şi profesorilor, a conducerii şcolii, pentru sârguinţa depusă, într-o unitate de simţire şi făptuire a Bisericii şi Şcolii.

Mulţumim bunului Dumnezeu pentru darul minţii curate şi înţelepciunea cu care i-a înzestrat pe elevi şi profesorii lor, rugând pronia divină să le călăuzească paşii şi pe viitor spre tot lucrul bun şi bineplăcut Lui.

În întâmpinarea Zilei copilului

Duminică, 30 mai a.c., Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Nicolae al Catedralei arhiepiscopale din Arad, la care în fiecare duminică participă în mod deosebit copiii. În cuvântul rostit, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat rolul şi rostul rugăciunii ca şi dar al sfinţeniei vieţii pământeşti. Chiriarhul s-a adresat apoi părinţilor cu îndemul de a-şi creşte copiii în credinţă şi dragoste de Dumnezeu. După cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a împărtăşit copiii prezenţi într-un număr impresionant cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Cei mici, cei mari împreună cu părinţii şi bunicii lor au trăit un moment înălţător de rugăciune în aşteptarea zilei de 1 iunie.

Itinerar arhieresc de Rusalii

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, alături de soborul preoţilor şi diaconilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala cu hramul Sfânta Treime, adresând un ziditor cuvânt de învăţătură.

În după amiaza aceleiaşi zile a oficiat slujba de Te Deum în biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, parohia Frumuşeni, protopopiatul Arad, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate de-a lungul unui an asupra preotului şi credincioşilor din parohie. Apoi a asistat la Taina Sfântului Maslu din parohia Arad Micălaca Veche, iar la vremea serii a participat la slujba Acatistului Sfintei Treimi la Catedrala arhiepiscopală.

Praznicul Înălţării Domnului şi pomenirea eroilor în municipiul Arad

Ca în fiecare an, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la sărbătoarea Înălţării Domnului la Catedrala Veche, unde a slujit Sfânta Liturghie arhierească şi apoi parastasul pentru pomenirea eroilor neamului. De la Troiţa eroilor din curtea catedralei s-a pornit în procesiune la Monumentul eroilor din Piaţa Avram Iancu, unde s-a săvârşit slujbă de pomenire şi s-au depus coroane de flori. Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit apoi o slujbă de pomenire la Monumentul eroilor Revoluţiei române. De asemenea a săvârşit parastasul pentru eroi în cimitirul Pomenirea.