Spovedania Preoţilor din Arhiepiscopia Aradului

Buna tradiţie locală, păstrată şi perpetuată cu purtarea de grijă a ÎPS Arhiepiscop Timotei Seviciu, prin care toţi preoţii sunt chemaţi să se spovedească şi ei, la rândul lor, a fost împlinită şi anul acesta în aceste zile de pregătire de dinaintea marii sărbători a Învierii. Slujitorii altarelor din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului au fost primiţi la Taina Mărturisirii oficiată în Catedrala Veche a municipiului în ziua de joi, 14 aprilie 2011, de către însuşi Chiriarhul lor.

După citirea rugăciunilor, ÎPS Arhiep. Timotei le-a adresat celor prezenţi un scurt cuvânt de învăţătură, amintindu-le „de marea răspundere duhovnicească ce o au faţă de enoriaşii lor, mai ales faţă de cei tineri, din perspectiva a ceea ce Sfântul Sinod al Bisericii noastre a statornicit pentru anul acesta, închinat Tainei Botezului şi Cununiei. Această orientare dată de către forul nostru eclesial superior are o justă îndreptăţire, deoarece problemele cu care se confruntă astăzi societatea românească privesc, mai întâi, valorile morale ale familiei şi persoanei (…) La acestea se adaugă acţiunile prozelitiste sectare, prezente aici într-o formă mai accentuată, ceea ce impune preoţilor o grijă deosebită, Taina Mărturisirii fiindu-i un mijloc prielnic de apărare a credinţei (…) Prin urmare, se cuvine ca în lucrarea noastră pastorală şi duhovnicească să fim unitari, luând aminte şi la bogăţia tipăriturilor care ne vin în ajutor spre împlinirea misiunii noastre”. În încheiere, le-a urat preacucernicilor preoţi sărbători fericite şi pline de lumină”.

Din partea acestora, un cuvânt de mulţumire pentru sfaturi şi urări, a adresat PC Pr. Lect. dr. Nicu Breda, Protopopul Aradului. A urmat, apoi, mărturisirea acestora, cerându-şi fiecare iertare unii altora.