O nouă consfătuire a preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I

În data de 19 mai 2011, Parohia Ortodoxă Română Arad – Bujac, a fost gazdă a întâlnirii lunare a preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I, la  care slujeşte PC Pr. paroh dr. Vasile Pop, consilier cultural la Arhiepiscopia Aradului.

Programul a început cu rostirea rugăciunii şi cu invocarea binecuvântării pentru buna desfăşurare a consfătuirii. Apoi, PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, coordonatorul cercului, a salutat şi a mulţumit confraţilor preoţi prezenţi pentru interesul arătat faţă de aceste întrevederi ce se desfăşoară cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu. De asemenea, mulţumirile se adresează şi gazdei, mai ales şi pentru faptul că această întrunire se desfăşoară în incinta frumosului şi modernului Centru pastoral al parohiei, pus sub ocrotirea Sfântului Nicolae, inaugurat şi sfinţit de către însuşi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în urmă cu trei ani.

Apoi, PC Părinte Vasile Pop a trecut la susţinerea unei prelegeri axate pe tematica convenită la nivel de Patriarhie, anume cea referitoare la Taina Sântului Botez. Mai concret, cum se reflectă cele două Sfinte Taine în programa şcolară a învăţământului preuniversitar, iar în partea a doua, câteva aprecieri vis a vis de aspectele liturgic-practice şi canonice privitoare la cele menţionate. În prezentarea primei părţi, au fost amintite datele concrete reţinute de manualele de religie, pentru mai multe confesiuni. Problema sesizată de conferenţiar atrage atenţia asupra unui neajuns a acestei programe, prin aceea că este preluată în mare parte după cea a şcolilor teologice, lucru care va trebui schimbat. Legat de partea a doua a prezentării, autorul a trecut în revistă bibliografia recentă asupra problemei, în special cărţile PC Preoţi Ioanis Foundoulis şi Nicolae Necula. În primul rând, problema cunoaşterii credinţei de către naşi, invitaţia lansată fiind aceea de a urma un mic program catehetic cu aceştia. Practica săvârşirii Tainei Botezului şi a Cununiei a reţinut apoi atenţia, fiind aduse câteva precizări tipiconale cu explicaţii aferente, intenţia avută în vedere fiind aceea a unei cât mai bune uniformizări.

După această disertaţie a urmat o incitantă dezbatere. Din acestea s-au degajat câteva recomandări. În primul rând, aceea că este extrem de necesară o catehizaţie mai concretă a credincioşilor. Altă propunere a vizat menţinerea şi respectarea unei bune colegialităţi şi vecinătăţi a pastorale a preoţilor din oraş.

Următoarele întâlniri ale Cercului pastoral-misionar Arad I vor avea loc după cum urmează: la Parohia de pe str. 6 Vânători în data de 30 iunie, întrunirile  fiind organizate între orele 9.00 – 11.00.