Cerc pastoral-misionar la Caporal Alexa

Marți, 6 septembrie, a avut loc la Parohia Ortodoxă Caporal Alexa, consfătuirea lunară a preoților din Cercul Pastoral-Misionar III – Sântana, din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului. Întâlnirea a avut ca temă „Sensul tipico-simbolic al Proscomidiei”. Referatul pe această temă a fost prezentat de către preotul paroh Gabriel C. Mariș care a vorbit despre materia folosită, istoria acestei slujbe, neajunsuri întâlnite, pomenirea Sfinților Îngeri și în cele din urmă s-au comentat propunerile articolului Pr. Ierom. Dr. Petru Pruteanu, (Decanul Facultății de Teologie Pastorală din Edineț) „Studiu istorico-liturgic asupra Proscomidiei. Implicații dogmatice și canonice”.

Lămuriri importante au fost aduse de către pr. prof. Porcolean Nicolae care a condus întâlnirea preoților din Cercul Pastoral-Misionar III.

După discuții, întregul sobor de 10 slujitori au fost invitați la o agapă frățească la casa parohială, unde au continuat discuțiile pe teme bisericești.

Întâlnirea a avut un scop practic și a fost de un real folos tuturor preoților prezenți care s-au implicat în dezbateri spre perfecționarea slujirii lor și spre dobândirea mântuirii lor și a turmei lui Hristos, Mântuitorul nostru.