Hramul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ineu

În data de 8 noiembrie 2011, sărbătoarea Sf. Arh. Mihail şi Gavriil a fost cinstită în mod deosebit în Parohia Ortodoxă Română a Ineului, întrucât aceasta constituie hramul bisericii de aici.

În ajunul sărbătorii s-a săvârşit slujba Vecerniei unită cu Litia iar dimineaţa a fost oficiată slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie de către preoţii parohi Cristian Flavius Ardelean şi Dan Sorin Turean. La acestea au participat, alături de o mulţime de credincioşi, un număr de peste 200 de preşcolari de la Grădiniţa cu Program Normal  nr. 1 şi elevi de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, instituţii cu care parohia are încheiate parteneriate de colaborare. Astfel, au fost prezente 2 clase de preşcolari însoţite de educatoarele Jurcă Elena şi Ienăşescu Dorina şi mai multe clase de elevi alături de învăţătoarele Mura Viaşu şi Irina Ban, precum şi de  profesorii Lăcrămioara Melania Ardelean, Gaşpar Marcel Alin, Cristian Şandor şi Radu Morariu.

Întreaga Sf. Liturghie a fost deosebit de înălţătoare, transpunând pe cei prezenţi într-o atmosferă harică şi apropiindu-i de Dumnezeu. Tinerii şi copiii au cântat împreună cu ceilalţi credincioşi imnele liturgice, imitând, astfel,  slavoslovia cântărilor îngereşti. De asmenea, au rostit Simbolul de Credinţă şi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”, apoi o mare parte dintre ei s-au împărtăşit cu dumnezeieştile şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preotul Dan Sorin Turean, care a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Sf. Arhangheli, despre rolul lor în iconomia mântuirii oamenilor, subliniind importanţa hramului bisericii în viaţa liturgică a parohiei. Iar după rugăciunea amvonului, preotul Cristian Flavius Ardelean a rostit rugăciunea de sfinţire a prinoaselor aduse de către credincioşi pentru a fi împărţite celor prezenţi la biserică.

La finalul Sf. Liturghii a urmat un program alcătuit din mai multe cântece şi poezii religioase în cinstea puterilor cereşti. Astfel, elevii clasei a IV-a A, pregătiţi de doamna învăţătoare Mura Viaşu, au rostit poezii închinate sfinţilor îngeri iar Grupul vocal „Agapis” (alcătuit din elevi de la gimnaziu şi liceu), condus de doamna preoteasă Lăcrămioara Melania Ardelean, a susţinut un recital de cântece religioase în cinstea Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Ineului.

Preoţii bisericii le-au mulţumit elevilor pentru implicarea în viaţa parohiei cu prilejul hramului bisericii şi pentru participarea la programele „Hristos împărtăşit copiiilor” şi „Alege şcoala!” iar prinoasele aduse şi sfinţite au fost împărţite celor prezenţi în cinstea Sf.. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi spre binecuvântarea duhovnicească a tuturor credincioşilor.