Sărbătoarea Naşterii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Duminică, 25 decembrie 2011, de sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad, Cuvântul de învăţătură al înaltului ierarh a avut drept motto un fragment de colind: „Azi cu strămoşii cânt în cor colindul sfânt şi bun/ Tot moş era şi-n vremea lor bătrânul Moş Crăciun”.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este vestită de către colindele strămoşeşti. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a sublinitat că acestea ne transmit „învăţătura creştină,aşa cum este formulată aceasta în  Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie modul de aplicare a acesteia în viaţa noastră spirituală. Colindele răspândesc între ele şi în jurul lor atmosfera praznicului şi au intrat aproape integral în practica bisericească, pentru că ele, în fond, sunt o prelucrare populară a cântărilor de strană. Desigur cântările sunt preluarea unei istorii biblice şi redarea esenţialului unei istorii creştine care se desprinde de pe paginile biblice pentru ceea ce înseamnă practica vieţii şi aplicarea în viaţa noastră. De aceea colindele, ne învaţă nu într-un mod strict didactic, catehetic, ci reţinând dintr-una, dintr-alta, crâmpeie din învăţătura noastră”.

Referindu-se la influenţa vremurilor actuale, ierarhul a arătat că nu toate colindele au subiect religios: „Colindele cu un pronunţat caracter laic sunt mai numeroase, şi modul în care se umbla cu colindatul odinioară s-a schimbat. Mersul de la casă la casă, de la inimă la inimă, cum îl practicau înaintaşii noştri este astăzi întrelăsat”. Poporul nostru este recunoscut pentru repertoriul bogat de colinde creştine autentice, aceasta şi pentru faptul că s-a născut creştin.

În continuarea cuvântului de învăţătură Chiriarhul a vorbit despre noul sfânt canonizat –mitropolitul Transilvaniei, Andrei Şaguna. „El ne-a lăsat şi ne-a sistematizat o întreagă rânduială bisericească. Reluând istorica Unire a lui Mihai Viteazul, a anticipat-o pe cea de la 1918, care a reprezentat desăvârşirea unităţii noastre de stat şi a poporului nostru întreg pentru a-i asigura o dezvoltare şi o propăşire, împlinire în viitor, care are perspectiva veşniciei”.

În prezenţa unui număr impresionant de credincioşi care au dorit să-i  asculte cuvintele, Chiriarhul a vorbit, în continuare despre trăirea duhovnicească a creştinului, evidenţiind că „nu lucrăm pentru astăzi, nici pentru Sărbătoarea de astăzi, ci pentru o sărbătoare perpetuă care să angajeze generaţiile viitoare pentru continuitate şi solidaritate cu tot ceea ce a fost, nu deprimaţi de zădărnicia lucrurilor şi trecătoarea noastră viaţă pământească, ci cu încredere şi nădejde, pentru ceea ce e ceresc, pentru ceea ce rămâne veşnic în sufletele noastre”.

Tâlcuind Sfânta Evanghelie a praznicului (Matei 2, 1-12) Înaltpreasfinţia sa a arătatz că aceasta nu ne dă un număr al magilor şi al păstorilor dar tradiţia fixează numărul trei al acestora după Persoanele Sfintei Treimi, cei trei magi reprezintând cele trei continente ale lumii vechi. Apostolul care s-a citit (Galateni 4, 4-7) mărturiseşte că „Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru că noi înşine suntem fii prin înfiere. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume, Care strigă în sufletele noastre Avva Părinte. Legea este pentru conduita vieţii noastre, dar mai mare este harul, căci nu mai eşti rob, ci eşti fiu şi moştenitor al Împărăţiei cu Iisus Hristos. Aceasta este «plinirea vremii» şi vremea se plineşte mereu cum încercăm noi să o plinim, să o înţelegem şi să fie pentru înălţarea sufletelor noastre”, a subliniat ÎPS Timotei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei şi-a încheiat cuvântul de învăţătură dorind credincioşilor să se bucure de Naşterea Domnului precum copiii de Moş Crăciun, care îl reprezintă pe „Cel vechi de zile, Dumnezeu şi Tatăl nostru ceresec”.