Festivitate de încheierere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Într-un cadru festiv, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului,vineri, 21 iunie 2013, în ultima zi a anului școlar 2012-2013, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor merituoși. În cuvântul de deschidere Preacucernicul Părinte Prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, a evidenţiat realizările elevilor pe parcursul anului şcolar, activitatea profesorilor și implicarea părinților elevilor în susținerea acestora şi a şcolii.

A urmat înmânarea premiilor, constând în diplome și cărți oferite de Centrul eparhial și de școală, între elevii cu rezultate deosebite fiind evidenţiaţi: Ovidiu-Ionuț Mîlcomete (clasa a XII-a, şef de Promoție, premiul I, reprezentantul eparhiei și al Mitropoliei Banatului la Concursul Național „Părintele Dumitru Stăniloae”), Alin Ciotea (clasa a XI-a, premiul I), Ștefan Ioan Muț (clasa a X-a, premiul I), Sorin Denis Andra (clasa a IX-a, premiul I), alături de ceilalți elevi premiați.

În continuarea festivității PC Preot Dr. Vasile Pop, consilier cultural la Centrul eparhial, a evidențiat activităţi extracurriculare ale profesorilor școlii pe plan pastoral misionar şi catehetic, responsabilitatea încredinţată în formarea și educarea tinerilor teologi, aducând mulțumiri acestora, creşterea duhovnicească de la an la an a elevilor seminarişti ai acestei prestigioase unități de învățământ teologic confirmând o muncă susţinută, cu posibilităţi de optimizare..

Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie din Arad,  a felicitat la rândul său pe cei care s-au implicat și se implică în actul educațional și care au făcut ca Seminarul Ortodox să devină o școală de referință pentru acestă parte de țară, invitând totodată pe absolvenți spre treptele Facultății de Teologie arădene..

Finalul festivității a fost încununat de cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, care a vorbit despre rolul școlilor teologice în societatea actuală, dar și despre grija pe care fiecare trebuie să o arate pentru bunul mers al învăţământului teologic din eparhie. Adresându- se premianţilor, Înaltpreasfinţia Sa le- a transmis îndemnul de a fi şi pe viitor în frunte, avându-i ca repere spirituale pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, prăznuiţi în mod deosebit în acest an omagial. De asemenea a încredințat pe cei prezenți, profesori, elevi și părinți de sprijinul şi părinteasca purtare de grijă.

Directorul şcolii a mulțumit chiriarhului pentru participare şi binecuvântare, pentru grija și implicarea în viața Seminarului, de asemenea cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora pentru activitatea din anul şcolar care s-a încheiat.