Naşterea Maicii Domnului prăznuită la Mănăstirea Arad-Gai

Cea dintâi sărbătoare mare a anului bisericesc, Naşterea Maicii Domnului a constituit pentru maicile şi pentru mulţimea pelerinilor prezenţi la Mănăstirea Arad-Gai, un prilej de alese bucurii duhovniceşti.

Sfintele slujbe: Vecernia, Utrenia, Taina Sfântului Maslu, în ajun, şi în ziua praznicului: Ceasurile liturgice, Slujba Aghiasmei Mici, Acatistul, Sfânta Liturghie, au fost săvârşite  de către un ales sobor de ieromonahi şi preoţi de mir.  La slujba privegherii din ajun şi la Sfânta Liturghie din ziua praznicului, sobor slujitor şi obştea monahală au avut bucuria de-al avea împreună rugător pe Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

În cuvântul de învăţătură rostit la cele două slujbe, cu tema ,,Rânduială divină”, pe baza citirilor de praznic şi ale Duminicii dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, adică:  Pilde 9; Galateni 6; Filipeni 2; Luca 10 şi Ioan 3; ca şi a imnografiei zilei, a arătat că Naşterea Maicii Domnului, cea dintâi mare sărbătoare a anului bisericesc, este începutul istoriei Noului Legământ prin aceea că dezleagă blestemul asupra strămoaşei neamului omenesc pentru neascultarea de porunca dumnezeiască, aducând în loc binecuvântare şi viaţă înnoită spre dobândirea celei veşnice.

Amintind amăgirea Evei celei dintâi de către diavol, şarpele de aramă simbolizează şi jertfa de pe Golgota, făcând astfel legătura cu cea de-a doua Evă prin care Mântuitorul a venit în lume spre împăcarea omului cu Dumnezeu şi cu semenii săi. Sfântul Ap. Pavel lămureşte această lucrare cu răstignirea pentru lume prin urmarea crucii.

În acest cadru, la Sfânta Liturghie, după citirea Sfintei Evanghelii, către sfârşitul ecteniei întreite, s-au citit din Liturghier „rugăciunile pentru înmulţirea dragostei şi dezrădăcinarea urii şi a toată răutatea”, în urma apelului pentru pace al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Slujba a fost înfrumuseţată şi de hirotonia întru diacon a tânărului teolog Silviu Nicolae Faur.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul mixt ,,Naşterea Domnului” a Parohiei Micălaca Veche din Arad, cor cu activitate misionară cuprinsă în Proiectul Transfrontalier dintre Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia de Gyula – Ungaria. Cu această ocazie a fost prezent şi un grup de credincioşi din Ungaria, care au venit în semn de prietenie şi frăţietate ortodoxă, pentru a ne cunoaşte vestigiile trecutului, ca pe măsură ce ne vom cunoaşte mai bine să ne preţuim mai mult. De altfel, pentru a arăta bunele legături cu toate etniile şi cultele, în această parte de vest a ţării, dorim să specificăm că la Arad, în ziua de preajun a  praznicului Naşterii Maicii Domnului, a avut loc cea de-a opta ediţie a Festivalului Minorităţilor în Parcul Reconcilierii româno-maghiare, în prezenţa vicepreşedintelui Parlamentului European, Laszlo Surijan.

La finalul Sfintei Liturghii părintele Iacob Bupte, care este şi responsabil din partea Arhiepiscopiei cu Proiectul Transfrontalier, a mulţumit chiriarhului şi soborului pentru împreuna slujire, oaspeţilor veniţi din ţara vecină, precum şi preacuvioasei maicii stareţe stavrofora Magdalena Borteş pentru toată osteneala depusă împreună cu obştea, pentru buna pregătire a acestui praznic.