Reprezentanți ai Facultății de Teologie din Arad la simpozionul internațional „Dogmă și terminologie în Tradiția Ortodoxă și relevanța ei astăzi”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, trei cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Univeristății „Aurel Vlaicu” din Arad au participat, în zilele de 22-25 septembrie a.c. la lucrările Simpozionului internațional Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition and its Relevance Today, manifestare academică desfășurată la Sofia (Bulgaria). Astfel, aici au fost prezenți Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Prof. univ. dr. Cristinel Ioja și Pr. Lect. univ. dr. Filip Albu.

Această manifestare științifică a fost organizată la inițiativa Asociației Internaționale a Dogmatiștilor Ortodocși (I.A.O.D.T.), cu binecuvântarea Preafericitului Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, și în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Sf. Clement de Ohrida, din capitala țării vecine, fiind cea de-a IV-a manifestare de acest fel a asociației amintite, primele trei desfășurându-se la Facultățile de Teologie din Arad (2007 și 2009) și  Tesalonic (2011).

Amintim aici că Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi a luat naştere la Arad, odată cu prima sa conferinţă organizată în anul 2007 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici, dorindu-se a fi o platformă de dezbatere privind rolul şi misiunea teologiei în viaţa Bisericii şi a societăţii, în care, din doi în doi ani, teologii să-şi poată aduce contribuţia la conturarea unei viziuni asupra problematicii amintite. Această asociație reunește profesori și cercetători de specialitate din România, Grecia, Rusia, Serbia, Bulgaria, Liban, Germania, Anglia, Franța și America.

Aria tematică vizată de organizatorii prezentului simpozion a urmărit câteva direcții: distincția dintre dogmă și terminologia dogmatică; limitele și natura limbajului exprimării teologice; evoluția terminologiei doctrinare de la Sfinții Părinți și Sinoade până astăzi.

În deschiderea lucrărilor au fost transmise mesaje de salut din partea PF Patriarh Neofit, a Rectorului Universității și a Decanului Facultății din Sofia, precum și din partea Președintelui Asociației, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, care a salutat participanții și a mulțumit gazdelor pentru oportunitatea acordată, de a continua întâlnirile bianuale ale Asociației.

După sesiunea de deschidere au urmat prezentările referatelor și dezbaterile legate de subiectele prezentate, pe două secțiuni și în mai multe sesiuni de lucru.

Astfel, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan a moderat prima sesiune comună, intitulată Limbă și dogmă. Referatul pregătit de sfinția sa, ca de altfel și ale Prof. dr. Peter Bouteneff și Prof. dr. Michel Stavrou, ca membri ai conducerii Asociației, au fost păstrate doar pentru publicarea în volum, tocmai din dorința acestora de a degaja programul convenit cu organizatorii.

Prof. univ. dr. Cristinel Ioja a prezentat referatul intitulat: ,,Problema receptării dogmelor bisericii în contemporaneitate”, acesta fiind bine apreciat de auditoriu, deoarece a adus în prim plan subiecte incitante și de natură practică.

După încheierea dezbaterilor teologice a urmat o sesiune specială, dedicată aspectelor de natură administrativă, legate de buna funcționare a Asociației.

Președintele Asociației, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan a prezentat un scurt raport financiar, apoi a vorbit despre publicarea volumului de la precedenta conferință, din 2011 de la Tesalonic. Aici, a adus un cuvânt de mulțumire și de apreciere celor care s-au ocupat de editarea acestuia: dr. Cristinel Ioja și Pr. dr. Filip Albu, la partea tehnică, iar dr. Michel Stavrou și dr. Peter Bouteneff la corectura de limbă a textelor.

A urmat, conform Statutului Asociației, prezentarea de candidaturi pentru funcția de președinte. La propunerea celor doi vicepreședinți: P. Bouteneff și M. Stavrou, plenul a aprobat, în unanimitate, realegerea PC Pr. prof. dr. Ioan Tulcan în această funcție de conducere.

Pe ordinea de zi a plenului s-a aflat și acceptarea de noi membri în organizație, prin  discutarea și aprobarea, prin vot, a cererilor individuale depuse în acest sens. Astfel, au fost primiți în rândul membrilor Asociației șapte profesori și cercetători din România, Grecia și Bulgaria, numărul total al membrilor ajungând la 42.

Apoi, s-a discutat și s-a aprobat ca la viitoarea întâlnire, a cincea, din 2015, să fie abordată o temă eclesiologică, locația urmând a fi aleasă de către conducere în funcție de ofertele angajate de mai mulți membri.

Toți cei prezenți au apreciat ospitalitatea gazdelor și buna desfășurare a acestei manifestări, de o înaltă ținută academică, care reușește să închege punți de legătură între școlile teologice și Bisericile reprezentate de fiecare membru, fiind scoasă în evidență inițiativa Facultății de Teologie din Arad de acum 5 ani, care-și arată acum și mai bine valabilitatea și valoarea.

La final, a fost discutat și Raportul final al întâlnirii, care urmează a fi definitivat și publicat în volumul de studii al acestui simpozion.

Organizatorii au programat, după încheierea lucrărilor, vizitarea unor obiective turistice. Astfel, prima oprire a fost la basilica Sf. Sofia, cu catacombele antice aflate în subsolul acestui edificiu. Apoi, vizitarea catedralei patriarhale și a vechii mănăstiri de la Rila.