Cerc misionar – pastoral în parohia Baraţca

Duminică, 10 noiembrie 2013, în Parohia Baraţca, prot. Lipova, a avut loc întrunirea preoţilor ce alcătuiesc, cu binecuvântarea IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jidoi Ioan. Biserica de aici (1947) are hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Cu acest prilej soborul de preoţi prezent în Biserica de la Baraţca, a oficiat Maslu de obşte.

După oficierea Sf. Maslu, fiind anul 2013, an omagial al Sf.  Împăraţi Constantin şi Elena, Pr. Balint Cosmin –Parohia Bătuţa, a susţinut referatul cu tema:,, Sfânta Elena, o împărăteasă pe urmele Mântuitorului”.     Printre altele Părintele a consemnat :,,după trei secole de suferinţe şi sacrificii, lumea creştină trăieşte o primavară a vieţii spirituale şi materiale, pentru care aduce mulţumire lui Dumnezeu  şi laudă Sfintei Elena Augusta şi fiului ei, Constantin, pe care îi numeşte ,, întocmai ca Apostolii”. Un rol important în această răsturnare de situatie a istoriei Creştinismului il deţine, fără  îndoială, Sfânta împărăteasă Elena. Pentru faptele credinţei sale, Sfântul Grigorie cel Mare a considerat-o pe augusta Elena ,,instrumentul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a face să strălucească în inimile romanilor luminile credinţei.”

Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.