Două zile de prăznuire deosebită la Facultatea de Teologie din Arad

Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad poartă hramul Sf. M. Mc. Mina. Ca în fiecare an această zi este marcată în chipul tradiţiei liturgice a Bisericii, cu slujbe speciale dedicate acestui eveniment, la care participă cadrele didactice, studenţii şi ostenitorii  acestui aşezământ teologic, cât şi credincioşi care frecventează acest paraclis.

Acest moment a fost precedat de o primă bucurie, anume prezenţa Ierarhului locului, Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului la Sfânta Liturghie oficiată în capelă de ziua pomenirii Sf. Ierarh Nectarie. Motivaţia prezenţei Sale în ajunul serbării propriu zise este dată prin aceea că în data de 11 va fi nevoit să participe la desfăşurarea Sinodului Mitropolitan de la Timişoara. La momentul predicii ÎPS Sa a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, în care a evidenţiat necesitatea păstrării tradiţiei răsăritene a pomenirii celor adormiţi în contrapondere cu noile influenţe apusene „care aduc în mintea copiilor şi a celor tineri accente străine de duhul cinstirii adevărate, prin aceea că serbarea aceasta de început de noiembrie se manifestă prin felurite schimonosiri cu măşti şi imagini care nu arată pe îngeri ci pe diavoli, iar în locul pomenirii morţilor serbări mascate şi lucruri de ocară… De aceea trebuie să avem grijă ce icoane imprimăm în sufletele copiilor, căci ceea ce se imprimă acum se va vădi mai târziu. În biserică avem icoanele Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sf. Nectarie şi a Sf. Mina şi ale altor sfinţi. Acestea arată adevăratul nostru chip, ca zidire de la Dumnezeu, spre asemănarea cu El”.  După încheierea liturghiei, PC. Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţă şi cuvânt, aducând mesajul de cinstire şi ascultare fiască din partea şcolii teologice arădene.

În ziua de luni, 11 noiembrie, serbarea Sf. M. Mc. Mina a adus alt prilej de rugăciune şi bucurie duhovnicească. În ajunul sărbătorii s-au oficiat slujba Vecerniei cu Litie şi privegherea, urmate de dimineaţă cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoţi în care s-au regăsit părinţi profesori şi absolvenţi ai facultăţii. La momentul predicii PC. Pr. Lect. dr. Filip Albu a adresat un cuvânt asistenţei în care a evidenţiat câteva nuanţe deduse din rostul instituirii hramului pentru biserici: „Sfinţii se arată ca nemuritori prin aceea că sunt ai lui Dumnezeu, Cel veşnic Viu. Din acest motiv fiecare biserică, în momentul sfinţirii este pusă sub patronajul unui sfânt care o transformă dintr-o simplă clădire, sau zidire de piatră într-una duhovnicesc-vie, care se manifestă ca atare. Respiraţia ei este Sfânta Liturghie iar prin (re)naşterea la viaţa veşnică a credincioşilor se arată calitate  ei de mamă… Şi acest locaş, prin hramul ei, Sf. M. Mc. Mina a constituit de la începuturile lui un astfel de corp viu care a odrăslit o mulţime de fii pe care-i vedem prezenţi de la altar şi până la copiii care se joacă în curtea bisericii”. La finalul Sfintei Liturghii ai fost sfinţite prinoasele aduse şi s-a oficiat şi un parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei capele, urmate de o agapă frăţească.