Cerc misionar-pastoral în parohia Cladova

Din încredinţarea IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jidoi Ioan  s-a întrunit, duminică , 02 martie 2014, în Parohia Cladova. Biserica de aici (1898) are hramul ,,Bunavestire”. Cu acest prilej soborul de preoţi prezent în Biserica de la Cladova, a oficiat Taina Sf Maslu de obşte.

După oficierea Sf. Maslu, fiind anul 2014, an omagial euharistic (al Sf. Spovedanii şi a Sf. Euharistii), , Pr. Ioan Jidoi –Parohia Radna, a susţinut  tema :,, Spovedania ca Taină a Bisericii şi ca act de renaştere spirituală”.     Printre altele Părintele a arătat importanţa pe care o are Taina Spovedaniei în viaţa fiecăruia dintre noi, în demersul pe care fiecare  îl facem pentru vindecarea sufletească şi trupească. Plecând de la porunca pe care Mântuitorul a dat-o ucenicilor Săi : ,,…Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi”(In 20, 22-23), Părintele a scos în evidenţă faptul că ,,preotul duhovnic are un legământ sfânt cu Cel de sus, iar noi ca şi credincioşi în scaunul de spovedanie avem posibilitatea de a ne curăţi sufletul, pentru ca mai apoi ieşiţi de sub epitrahilul duhovnicului să ne apropiem vrednici de ,,merindea” sfântă, Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos “.

Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Ultima actualizare (Luni, 03 Martie 2014 23:40)