Săptămână duhovnicească în parohia Cintei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în perioada 31 Martie – 6 Aprilie 2014 s-a desfăşurat în parohia Cintei, protopopiatul Arad, o săptămână duhovnicească statornicită, potrivit tradiţiei locului.

Tema generală a acestei săptămâni s-a încadrat contextului propus spre meditaţie duhovnicească de către Sfântul Sinod  asupra Tainei Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Euharistii, dar şi a cinstirii Sfinţilor Brâncoveni la 300 de ani de la martiriul lor (1714-2014).

Primul invitat al preotului şi al credincioşilor a fost Părintele Dionisie Ignat, duhovnicul Sfintei Mănăstiri Albac. În cuvântul de învăţătură s-a referit la paza gândurilor prin întoarcerea omului spre Dumnezeu având ca mijloc Sfânta Spovedanie şi unirea cu Hristos realizată prin Sfânta Euharistie. De asemenea, tematica propusă a fost exemplificată prin numeroase sfaturi duhovniceşti adresate credincioşilor de toate vârstele.

În cea de-a doua seară a săptămânii duhovniceşti Pr. Prof. Constantin Rus de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad a continuat seria meditaţiilor duhovniceşti supunând atenţiei aspectul smereniei şi al pocăinţei care propulsează credinciosul pe scara virtuţilor.

 

În cea de-a treia zi a săptămânii Pr. Prof. Codin Şimonca de la Seminarul Teologic Ortodox Arad s-a referit la însemnătatea Canonului celui Mare făcând referiri la Săptămâna Patimilor Mântuitorului. Cea de-a patra zi a săptămânii duhovniceşti l-a avut ca invitat pe Pr. Prof. Dacian Nan de la Seminarul Teologic Ortodox Arad care în tema ,,Pocăinţă şi conştiinţă” a arătat că omul după o cercetare amănunţită a laturii sale interioare este chemat la mărturisirea păcatelor în Taina Sfintei Spovedanii.

În a cincea zi a săptămânii la Denia Acatistului Bunei Vestiri Pr. Ciprian Ilica  de la parohia vecină Sintea Mică a exemplificat însemnătatea acestui Acatist şi a prezentat spre meditaţie aspecte practice ale atitudinii omului faţă de Sfânta Spovedanie.

În cea de-a şasea zi Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural la Arhiepiscopia Aradului, a supus spre meditaţie duhovnicească aspectul legat de urcuşul pe treptele spiritualităţii creştine prin Scara raiului şi perseverenţa credincioşilor în starea de pocăinţă care transformă omul în latura sa interioară făcându-l să caute mântuirea sufletului.