Cerc pastoral la Lipova Băi, Protopopiatul Lipova

Din încredinţarea ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, miercuri, 21 mai 2014,  Cercul misionar-pastoral Radna, coordonat de Pr. Ioan Jidoi, s-a întrunit în biserica cu hramul ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din Lipova Băi.  Soborul de preoţi ce alcătuieşte acest cerc misionar a  săvârşit Sfânta Liturghie, având bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preacuv. Protos. Iustin Popovici, consilier cultural al Sf. Arhiepiscopii a Aradului.

Înaltpreacuvioşia sa în cuvântul de învăţătură, după ce a transmis cuvântul de binecuvântare şi dragoste părintească din partea ÎPS Timotei, a arătat importanţa pe care Sf. Împăraţi Constantin şi Elena au avut-o pentru creştinătate, învăţând de la ei dragostea şi ataşamentul de aşezământul mântuirii noastre, Sfânta Biserică strămoşească. Datori suntem să păstrăm comoara de credinţă ce ne-au lăsat-o ca moştenire înaintaşii noştri şi sfinţii prăznuiţi astăzi şi s-o transmitem curată, ca pe o comoară scumpă generaţiilor care ne urmează, a arătat părintele.

Pr. coord. Ioan Jidoi de la Parohia Radna a susţinut tema întrunirii: ,,Taina Spovedaniei – aspecte dogmatice şi canonice” în care a scos în evidenţă importanţa Tainei Spovedaniei, ca preambul pentru apropierea noastră de Hristos prin Sf. Împărtăşanie, adresând îndemnul ferm credincioşilor prezenţi să nu ezite în a se apropia de Hristos, Doctorul sufletelor noastre, oridecâte ori simt nevoia.

La final Părintele Paroh  Gheorghe Dehelean a transmis, prin părintele consilier, mulţumiri în numele său şi al credincioşilor săi, IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru părinteasca purtare de grijă care o arată pururea faţă de credincioşii care frecventează această Sfântă Biserică închinată Sfinţilor Împăraţi.Totodată Părintele Paroh a mulţumit celor care au răspuns afirmativ invitaţiei sale la această sărbătoare: preoţilor şi oficialităţilor locale şi centrale.  La final s-a înconjurat Sf. Biserică după care toţi cei prezenţi au participat la  o agapă frăţească.

Următoarea întâlnire a preoţilor din Cercul misionar Radna va fi duminecă, 15 iunie 2014 în biserica cu hramul ,,Sf. M. Mc. Gheorghe” din Parohia Chelmac, Protopopiatul Lipova.