Festivitatea de încheierere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

În ziua de vineri, 20 iunie 2014 în ultima zi a anului școlar 2013-2014, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor merituoși. Acestora li s-au oferit premiile, constând în diplome și cărți oferite de centrul eparhial și de școală.

În cuvântul de deschidere PC părinte director prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului arădean, a vorbit despre eforturile elevilor de a-și însuși cunoștințele necesare pentru a deveni slujitori de nădejde ai Bisericii străbune, despre truda profesorilor școlii din acest an, precum și despre implicarea părinților elevilor în susținerea acestora.

A urmat apoi înmânarea premiilor elevilor cu rezultate deosebite, între care îi amintim pe Alin Ciotea (clasa a XII-a: Șef de Promoție, premiul I,), Ștefan Ioan Muț (clasa a XI-a, premiul I şi premiul special, pentru obţinera locului al II lea, la Olimpiada Natională, disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Romane), Abel Toma (clasa a X-a, premiul I), Maria Bumb (clasa a IX-a, premiul II) alături de ceilalți elevi premiați.

 

În continuarea festivității s-au acordat premii speciale, pentru elevii care pe parcursul anului, au dat dovada de o râvnă deosebită, atât la învăţătură cât şi celor care s-au evidenţiat la diferite discipline.

Părintele Prof. lect. Dr. Lucian Farcaşiu, reprezentant al Facultății de Teologie din Arad,  a felicitat, elevii pentru rezultatele deosebite, mai apoi, pe cei care s-au implicat și se implică în actul educațional și care au făcut ca Seminarul Ortodox să devină o școală de referință pentru acestă parte de țară, invitând, totodată, pe absolvenți a urca treptele Facultății de Teologie. În finalul cuvântului, le-a transmis elevilor seminarişti, faptul că ei nu au luat vacanţa mult asteptată, ci trebuie să continuie ceea ce au învăţat pe parcursul anului şcolar şi să  aplice aceste invăţăminte in parohiile in care vor merge.

Reprezentantul Universităţii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, doamna Prof. Lect. Univ. Dr. Florica Faur şi profesoară în cadrul Seminarului Ortodox aradean, a felicitat, elevii pentru rezultatele obţinute şi mai ales faptul ca, aceştia se implica in activităţile extraşcolare cum ar fi simpozioane, workshop-uri şi alte activităţi şi fac cinste şcolii pe care o reprezintă, fiind apreciaţi pentru munca depusă.

Finalul festivității a fost încununat de cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, care a vorbit despre continuitatea învâţării pe tot parcursul vieţii, prin examnele pe care le vor sustine elevii in viitor. Cuvantul, a continuat cu precizarea Înaltpreasfinţiei Sale, asupra faptului, că parohiile au nevoie de viitori preoţi bine pregătiţi atât din punct de vedere al conduite, dar, mai ales să corespundă nevoilor societăţii.

Părintele director a mulțumit, în primul rând, Înaltpreasfinției Sale pentru cuvântul de binecuvântare, dar pentru grija şi implicarea pe care a avut-o in cei 20 de ani de existenţă ai Seminarului arădean,  dar și cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora.

Având în vedere că, nu în urmă cu mult timp, au fost sărbătoriți cei 78 de ani de viață ai Înaltpreasfinției Sale, toți cei prezenți au dorit și au cântat „ÎNTRU MULTI ANI STĂPÂNE” – Întâistătătorului Eparhiei noastre.

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iunie 2014 22:56)