LUCRĂRILE CONSILIULUI EPARHIAL DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Sub conducerea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial, s-au desfăşurat joi, 31 iulie 2014, lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. La lucrările Consiliului eparhial  au participat membrii aleşi, clerici şi laici, Permanenţa Consiliului eparhial şi Părinţii Protopopi din cele patru protopopiate care alcătuiesc Arhiepiscopia Aradului. În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Timotei, a salutat pe cei prezenţi şi a făcut o prezentare a activităţii eparhiale în primul semestru al acestui an, precum şi modul în care au fost aduse la împlinire hotărârile adoptate la  ultima şedinţă a Consiliului şi Adunării eparhiale. Chiriarhul a evaluat activitatea pastoral- misionară, catehetică, educaţională, economică şi socială a preoţilor de la protopopiate şi parohii ca fiind una în general pozitivă, cu evidente posibilităţi de îmbunătăţire, îndemnând în mod special la respectarea disciplinei financiare, în primul rând prin  achitarea impozitelor şi contribuţiilor pentru asigurările sociale.

În cadrul lucrărilor, responsabilii sectoarelor din Administraţia Eparhială au prezentat sinteza problemelor de ordin administrativ-bisericesc; economico-financiare; pastoral-misionare; cultural-educaţionale şi social-filantropice, care intră în competenţa soluţionării de către Consiliul Eparhial din primul semestru al anului 2014, la nivelul fiecărei subunităţi. De asemenea, au fost analizate principalele proiecte cultural-patrimoniale şi sociale pe care Arhiepiscopia Aradului le desfăşoară în prezent şi s-a insistat pe aspectele financiar-contabile de la nivelul Centrului eparhial şi a subunităţilor.

 

Tot acum a avut loc şi şedinţa de lucru a Casei de Ajutor Reciproc a preoţilor şi personalului auxiliar bisericesc al acestei eparhii. În cadrul şedinţei au fost evaluate activităţile CAR a Arhiepiscopiei Aradului până în prezent. În urma discuţiilor purtate, s-au luat şi unele hotărâri care vin în sprijinul membrilor Casei de Ajutor Reciproc din Arhiepiscopia Aradului.

În partea a doua a şedinţei au fost analizate programe desfăşurate în contextul Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română.

În încheierea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor pentru osteneală şi implicare.

Ultima actualizare (Joi, 31 Iulie 2014 12:18)