Cerc pastoral – misionar în parohia Socodor

Parohia Socodor din protopopiatul Arad, a găzduit duminică, 14.09.2014, întrunirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.

Întrunirea a debutat la ora 1800, în biserica parohială cu hramul „Buna-Vestire”, prin oficierea Tainei Sfântului Maslu, săvârşită de cei 16 preoţi prezenţi.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Radu Sava de la parohia Şiclău, care a vorbit despre importanţa Sfintei Cruci în iconomia mântuirii, pornind de la prefigurările acesteia în Vechiul Testament şi transformarea ei din instrument de ocară în Altarul Jertfei mîntuitoare a lui Iisus Hristos. Părintele a prezentat şi istoricul asezării sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci în calendarul creştin.

În continuare, părintele paroh Viorel Boţoc a susţinut referatul cu tema „Sfânta Împărtăşanie – Taina spre căderea şi ridicarea multora”, arătând că Împărtăşania este „foc care arde” şi de aceea ea necesită o pregătire atentă a credinciosului pentru primirea acestei Sfinte Taine şi pentru ca ea să se facă pentru iertarea păcatelor şi pentru viaţa veşnică, iar nu spre judecată sau osândă. Este vorba de cercetarea despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni 11, 28-29: „Să se cerceteze dar omul pe sine şi asa să mănânce din Pâine şi să bea din Pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îsi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului”.

 

 

Ultima actualizare (Joi, 18 Septembrie 2014 17:49)