A 5-a ediție a Simpozionului internațional Cercetare și educație în era inovării la Arad

În zilele de 6 și 7 octombrie 2014, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad s-au desfășurat lucrările simpozionului internaționalCercetare și educație în era inovării. Organizat din doi în doi ani, acesta a ajuns acum la cea de-a 5-a ediție. În deschiderea festivă, la invitația doamnei Prof. Dr. Lizica Mihuț, Președintele Consiliului Academic, Pcuv. Arhim. Conf. Dr. Teofan Mada, vicarul Arhiepiscopiei Aradului, a adresat plenului un cuvânt de felicitare și apreciere pentru organizarea acestui simpozion. Tot aici a fost lansat și volumul Studii de Filologie și Teologiei, care reunește referatele studenților de la școala doctorală pe cele două domenii.

Facultatea de Teologie, ca parte a acestei instituții academice, a contribuit și ea, printr-o secțiune aparte, la lucrările acestei manifestări. Pusă sub genericul Specificul culturii teologice academice. Exigențe și perspective, aceasta a reunit o serie de trei sesiuni de prezentare și dezbateri ale cercetărilor întreprinse de cadrele didactice și de doctoranzii Facultății.

Deoarece în această perioadă, părintele decan, PC Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan a fost nevoit să participe la o altă importantă întâlnire academică la Viena, ca reprezentant al Patriarhiei Române, în calitate de gazdă s-a aflat PC. Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus, Directorul de Departament. Acesta ne-a declarat: „În seria manifestărilor academice de anul acesta, organizate de către Facultatea noastră, înscriem acum și acest Simpozion, în care colegii noștri, cadrele diactice, cât și doctoranzii au oportunitatea de a-și prezenta referatele pregătite. Pe acestă cale mulțumim PC Diac. Lect. Dr. Caius Cuțaru pentru implicarea sa în organizarea acestui demers academic”.

 

În sesiunile de prezentare au conferențiat: Rev. Ph. D. Constantin Rus, Divorce in 4th Cetury according to Civil Law and in the Holy Canons of Saint Basil the Great; Archim. Ph. D. Teofan Mada, Theology of Martyrdom; Rev. Ph. D. Adrian Murg, Liturgical Elements in the Revelation of Saint John the Theologian; Rev. Ph. D. Vasile Vlad, The Theological Teaching between tradition and Secularisation; Rev. Ph. D. Ioan Tulcan, The Eucharist – Sacrament of the Church Unity; Rev. Ph. D. Cristinel Ioja, Eschatology and History in the Thinking of the Russian Theologians of the 20 thCentury; Rev. Ph. D. Lucian Farcaşiu, The Relation between the Mistery of Confession and Eucharist. A Liturgical and Pastoral Approach; Deac. Ph. D. Caius Cuțaru, A Great Father of the Church in Dialog with Islam: Saint John of Damascus; Ph. D. Mircea Buta, Ecclesial Music – Doxological Structure with an Eucharistic purpose; Rev. Ph. D. Teodor Baba, Religious, moral and social principles in the Mosaic Decalogue; Rev. Ph. D. Filip Albu, An Homiletical Approach to the Pastoral Letters of the Metropolitan  Nicolae Corneanu; Rev. Ph. D. Ştefan Negreanu, Saint Patrik – Father of the Irish Christianity; Rev. Ph. D. Gabriel Basa, Some Aspects from the Life of the Romanians from the South of the Danube; Rev. Assist. Ph. D. Ioan Lazăr, Orthodox Eschatology in the Thinking of Father Ilarion V. Felea. Acestea au fost urmate de interesante dezbateri, lucrările tuturor urmând a fi publicate în volume speciale.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:15)