Slujire chiriarhală în biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” Arad-Centru

În Duminica a XXIX-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, a Parohiei Arad- Centru, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor slujitori, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, sub titlul de ,,Cercetarea bisericii”, pe temeiul pericopelor Duminicii (Col. 3 şi Luca 17), precum şi a Cazaniei îndătinate privind mulţumirea datorată lui Dumnezeu pentru binefacerile primite şi având în vedere anul omagial început,  Înaltpreasfinţia Sa a făcut retrospective sărbătorilor trecute insistând asupra arătării lui Dumnezeu în lume pentru ca oamenii ei însăşi să se arate, înţelegând şi mărturia recunoaşterii lor înaintea lui Dumnezeu, subliniind cuvintele Sf. Ap. Pavel, că Domnul Însuşi se va arăta împreună cu cei ce-L iubesc, la venirea cea de-a doua, întru slavă. Cei credincioşi sunt îndemnaţi astfel să stăruiască în cercetarea bisericii nu doar printr-o frecvenţă obişnuită ci prin lucrarea doveditoare a credinţei arătată prin fapta oglinditoare a recunoştinţei pentru tot ceea ce au de la Dumnezeu sau din comuniunea cu semenii. Iar aceasta nu în proporţia singulară a celui conştient că se cuvine a mulţumi pentru o binefacere, ci în aceea a celor trimişi să îşi arate vindecarea în faţa altarului ca şi în Evanghelia zilei, adică a celor zece leproşi. Ilustrativă în acest context poate fi mijlocirea patriarhului Avraam din Vechiul Testament către Dumnezeu pentru iertarea unei cetăţi, având ca motivare numărul minim al celor bun ice o locuiesc şi care corespunde numărului celor vindecaţi din Evanghelie (cf. Fac. 18), a arătat chiriarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Timotei a hirotesit întru iconom pe Preacucernicul Preot dr. Cristinel Ioja,  profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, ca apreciere şi meritată răsplată pentru întreaga activitate educaţională pe care o desfăşoară.

La încheierea slujbei, Preacucernicul Preot iconom Cristinel Ioja, a mulţumit Chiriarhului, în numele preoţilor şi credincioşilor parohiei, pentru bucuria  duhovnicească prilejuită şi pentru permanenta grijă părintească pe care Înaltpreasfinţia Sa o poartă faţă de această frumoasă biserică arădeană.

Protos. Iustin Popovici

DSC_0008

DSC_0030

DSC_0048