Duminica Floriilor în Parohia Şimand

Duminică, 5 aprilie 2015, cu ocazia Sfintei sărbători a Intrării Mântuitorului în Ierusalim, la parohia Şimand, au avut loc o serie de manifestări dedicate credincioşilor acestei  parohii.

Sărbătoarea a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată de soborul de preoţi ai comunei format din: P C Gabriel Gosta- paroh, P C Mircea Hurdea,  P C Varga Ioan si P C Para Leonte. Slujirea Sfintei Liturgii a fost înfrumuseţată de grupul coral Anastasis, pregătit şi condus de părintele Mircea Hurdea, care a interpretat un buchet de cântece specifice sărbătorii şi Săptămânii patimilor. Astfel , au putut fi auzite următoarele: Troparul Floriilor; Cămara Ta  Mântuitorule; Doamne al puterilor; Mai marii popoarelor; Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul legii; Acestea zice Domnul către iudei.

Toţi credincioşii prezenţi au putut asculta cu plăcere minunatele cântări care au fost interpretate cu multă dăruire de catre cor. La finalul Sfintei Liturghii părintele Paroh Gabriel Gosta, a apreciat frumosul buchet de cântece bisericeşti precum şi osârdia interpreţilor.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, preoţii şi credincioşii parohiei s-au mutat în curtea bisericii la monumentul preoţilor martiri Cornel Popescu si Cornel Leucuţa ucişi de hoardele maghiare în Vinerea Mare a anului 1919  pentru idealul unităţii de credinţă şi de neam.Tradiţia săvârşirii pomenirii şi aducerii aminte cu pietate la mormântul acestor vrednici înaintaşi cu ocazia acestei sărbători, este moştenită din bătrâni în parohia Şimand şi nădăjduim că ea va fi transmisă mai departe de cei tineri, prezenţi şi ei în număr mare la acest emoţionant moment.

Slujba de comemorare s-a încheiat cu un înălţător cuvânt rostit de către părintele Para, care sublinia printre altele că  vrednicia acestor martiri trebuie să fie sprijin şi reper pentru generaţiile ce vor urma.

Nădăjduim deci, că tot ce s-a făcut cu această ocazie va fi răsplătit de Dumnezeu cu bunătatea si milostivirea Sa.

Student teolog Alin Ciotea

11080359_443865085770566_3941623096730777842_o 11091399_347117992143706_1732335798241251303_n 20150405_123456