CERC PASTORAL MISIONAR LA PAROHIA BERECHIU, PROTOPOPIATUL INEU

Duminică, 17 mai, preoții din cercul pastoral misionar Ineu, conduși din încredințarea ÎnaltPreasfințitului Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, de către pr. Călin Negruț s-au întrunit la Parohia Berechiu.

Întâlnirea, a avut loc în biserica parohială cu hramul „Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” din localitate, unde un sobor de 16 preoți au săvârșit Taina Sfântului Maslu pentru mulțimea de credincioși adunați la acest eveniment.

Părintele Ioan Mircea Oală de la Parohia Șicula, în conformitate cu tematica anului omagial, a susținut referatul cu tema: „Misiunea Parohiei azi. Importanța cetății și a satului în constituirea Parohiei Ortodoxe Române (factori religioși, etnografici, sociologici, culturali, economici etc)”.

În cadrul referatului principal s-a făcut referire la noțiunea de „Parohie”, ca o comunitate de credincioși, clerici și mireni, de religie creștin ortodoxă, așezată pe un anumit teritoriu și organizați ca unitate administrativ-bisericească locală. Parohia este o unitate social-religioasă, o unitate teritorială locală, dar și o comunitate administrativ-bisericească locală.

Părintele referent a subliniat că în procesul de constituire a Parohiei, un rol important l-au avut cetatea și satul românesc, în propovăduirea sa având ca principiu general „chemarea la Hristos”, evidențiind factorii care a stat la baza acesteia.

Chiar dacă Biserica este organizată ca parohii distinse unele de altele, Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, cel comemorat în anul acesta în mod deosebit, arată că ființa Bisericii este unică, că este una, sfântă, sobornicească și apostolească, în raport cu orice alt așezământ.

Sfântul Părinte ne îndeamnă să cultivăm legătura păcii, unirea dragostei întreolaltă, ferirea de jigniri aduse asupra semenilor, cinstirea deopotrivă și a celor mici și a celor mai mari ca noi, spre unitatea parohiei.

În continuare au urmat discuții pe tema referatului, precum și asupra altor teme subliniindu-se faptul că preoții, în calitate de conducători ai oficiului parohial suntem chemați a înțelege marea misiune culturală, socială și națională pe care o avem.

Părintele Paroh Alexandru Pop a mulțumit tuturor preoților și credincioșilor care au fost prezenți în număr așa de mare la această activitate, în parohia sfinției sale la granița cu Județul Bihor, întrunirea încheindu-se prin participarea la o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

Pr. Ciprian Petru Sălăvăstru

Parohia Moțiori

DSC00457 DSC00458 DSC00489