CERC PREOȚESC LA PAROHIA BĂNEȘTI – PROTOPOPIATUL SEBIȘ

În Duminica orbului din naștere preoții aparținători Cercului Pastoral Misionar Hălmagiu s-au întrunit la Biserica din Bănești împreună cu protopopul locului P.C. Botea Alexandru, unde pentru început s-a oficiat  Taina Sfântului Maslu.

În cadrul temei generale „Misiunea Parohiei și a Mănăstirii azi” tânărul preot Buda Silviu Ionuț de la Parohia Lazuri a susținut referatul cu tema:„Despre virtuțile monahului în opera Sfântului Ioan Gură De Aur”.Pe lângă rolul covârșitor al mănăstirilor în istoria culturii și spiritualității Lumii creștine, vorbitorul l-a prezentat pe patriarhul Constantinopolului, autorul Liturghiei ce-i poartă numele, care nu numai că  a folosit „cuvinte de aur” în propovăduirea Evangheliei, a lăsat și adevărate principii morale ce stau și la ora actuală la baza formării slujitorilor altarelor, preoți și monahi, amintind între altele: despre slujirea aproapelui, rolul rugăciunii, ascultarea, dar și  intrarea în monahism și mai ales misiunea preoțească a monahului să fie luată după îndelungată chibzuință.

În fața tuturor preoților și credincioșilor prezenți a luat cuvântul  P.C. Prot. Botea Alexandru care prin cuvinte alese a vorbit despre preoție ca o chemare și ca misiune specială. Mântuirea credincioșilor încredințați depinde și de felul cum preotul își îndeplinește rolul său „ca părite”, de aceea el trebuie sprijinit din toate punctele de vedere pentru a-și putea îndeplini misiunea sa. Vorbitorul a mai arătat că în Hălmagiu avem rădăcini adânci în istorie prin Biserica Voievodală sec. XIV  ce nu terebuie cedată altora, ca fiind prima biserică ortodoxă a zonei, apoi nu uită să precizeze și despre buna colaborare a unor preoți pensionari cu Protopopiatul și Arhiepiscopia, mulțumind în final părintelui Bulea Mihai și credincioșilor pentru realizările înfăptuite pe plan gospodăresc.

Părintele paroh Bulea Mihai a mulțumit tuturor pentru prezență, exprimându-și dorința ca în anul acesta să aibă loc și binecuvântarea lucrărilor de către Inaltpreasfințitul Timotei.

Preot Viorel Nan

Fotografie0049 Fotografie0053