Instalarea noilor preoți la parohia Arad-Șega II  

 

Pentru parohia Arad-Șega II, Protopopiatul Arad, noul an bisericesc a adus cu sine o înnoire la această parohie, prin instalarea a doi noi preoți, transferați prin concurs, pe posturile vacantate prin pensionarea preacucernicilor preoți Zaharia Gheorghe Iova și Teodor Baba.

Astfel, la slujba vecerniei din seara zilei de 6 septembrie, oficiată în sobor, sub protia preaonoratului  Părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului și delegat eparhial, s-a desfășurat festivitatea cuvenită pentru prezentarea și actul de instalare, prin înmânarea Sfintei Cruci, a Sfintei Evanghelii și a cheilor bisericii, în prezența unui număr mare de credincioși.

În deschidere, părintele protopop a mulțumit credincioșilor pentru rugăciunea comună închinată lui Dumnezeu, la acest eveniment deosebit de important pentru viața parohiei, adăugând: „prezența mea în mijlocul dumneavoastră se datorează misiunii încredințate de Întâistătătorul Eparhiei Aradului, ÎPS Arhiepiscop Timotei Seviciu, prin actul cancelariei prezent, care vă adresează rezultatul concursului desfășurat pentru ocuparea posturilor vacante și numirea la această parohie a celor doi candidați care au obținut aceste posturi. Pentru aceasta, suntem datori, mai întâi, a mulțumii celor doi vrednici părinți Zaharia Iova și Teodor Baba, care au ajuns pragul pensionării, pentru întreaga muncă pastorală desfășurată la această parohie, vreme de 35, respectiv 25 de ani,. Trebuie să mărturisesc că în toți acești trei ani petrecuți în funcția administrativă, ca Protopop al Aradului, am primit din partea acestor părinți respectul și cinstea cuvenită, în condițiile în care, prin natura lucrurilor, ambii mi-au fost dascăli, fie direct fie indirect. Mai mult, colaborarea pe linie administrativă cu părintele paroh Gheorghe Iova, a fost una exemplară. De aceea, noii preoți pe care-i vom instala acum au în fața lor exemple bune de urmat. Așa cum ne-am rugat la această slujbă, implorăm milostivirea lui Dumnezeu întru multă sănătate și bucurii în cealaltă perioadă a vieții, toți cei din această biserică continuând să vă împărtăşiţi de harul preoției, al experienței și al înțelepciunii lor, care poate aduce împlinirea zidirii bisericii de piatră ce se înalță în această parohie, dar mai ales edificarea bisericii duhovnicești, din suflete, ca să fim o biserică vie”.

Festivitatea a continuat apoi cu prezentarea noilor preoți: „În al doilea rând, a continuat părintele protopop,vi-i prezint pe noii preoți. Pentru postul de preot paroh a fost numit preacucernicul preot Andrei Dîrbaș. Acesta a slujit vreme de zece ani la parohia Bonțești, Protopopiatul Sebiș, evidențiindu-se printr-o activitate administrativ-gospodărească deosebită, dovadă stând lăcașul de cult al acestei parohii, renovat și amenajat în așa fel încât să dea mărturie de lucrările sfinte ce se desfășoară acolo. Tocmai de aceea, ne punem mari nădejdi că experiența sa și râvna sa în această latură, vor contribui la finalizare cât mai grabnică a lucrărilor de la noua biserică a parohiei Arad-Șega II. Pentru postul de preot slujitor a fost numit preacucernicul preot Radu Bocșa. Acesta are împliniți șaptesprezece ani de preoție, la parohiile Troaș (Protopopiatul Lipova) și Șeitin (Protopopiatul Arad), fiindu-ne cunoscut ca un preot devotat slujirii, care a lăsat în urmă lucrări frumoase în ultima parohie în care a păstorit. Prin urmare, a conchis părintele protopop, sunteți chemați cu toții să-i urmați pe noii dumneavoastră preoți și să-i sprijiniți în lucrarea pastoral-administrativă ce le stă înainte”.

Au urmat la cuvânt cei doi noi preoți slujitori, fiecare dintre ei mulțumind Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, părintelui protopop și celor apropiați, din familie, pentru sprijinul acordat până acum, arătându-și totodată și deschiderea pentru buna colaborare și susținere pentru toate acțiunile care vor fi întru propășirea parohiei noi pe care o vor păstori de aici înainte.

În încheiere, au adresat scurte cuvinte preoții pensionari, mulțumind tuturor credincioșilor pentru frumoasele clipe petrecute împreună. În mod special, fostul preot paroh, Zaharia Iova, a arătat câteva dintre realizările întreprinse până acum: „Suntem mândri să arătăm că parohia noastră este una unită, preoții și credincioșii fiind în bună înțelegere. Pe plan liturgic, oficiem cu regularitate slujbele îndătinate, care s-au organizat aici cu implicarea noastră directă, la acestea participând mulți credincioși. Avem în soldul parohiei o sumă de 200 mii lei, pe lângă aceasta, biserica edificată însumând până acum o investiție de 5 milioane de lei. Avem un cor bine armonizat și o echipă de credincioși atât în Consiliul și Comitetul parohial cât și la epitropie care sunt total atașați parohiei. Pe această bază trebuie continuate lucrările la noul lăcaș de cult, având durerea sufletească pentru faptul că suntem acum singura parohie din municipiu fără biserică parohială”. La final, preacucernicia sa a oferit buchete de flori părintelui protopop și noilor preoți instalați.

Apoi, prin epitropul Ioan Naghiu, s-au adresat cuvinte de mulțumire preoților pensionați, cât și cuvinte de bun venit noilor preoți, din partea credincioșilor prezenți, festivitatea încheindu-se cu o agapă de bucurie.

Pr. Filip Albu

sega II 1 sega II 2 Sega II 3