Sfânta Cuvioasă Parascheva sărbătorită la parohia Dorgoș

Miercuri 14 octombrie 2015,  parohia Dorgoș a sărbătorit-o pe Cuvioasa Parascheva  având-o ca ocrotitoare a bisericii încă de la începuturi, adică de prin anul 1772.

Sărbătoarea de hram a început cu Utrenia și Sfânta Liturghie la care a fost invitat să slujească, pe lângă preotul paroh, și părintele Trif Fabius – Iosif de la parohia Corbești. În după masa aceleași zile, sărbătoarea a continuat cu înconjurarea bisericii și Taina Sfântului Maslu săvârșită de un sobor de 18 preoți, în frunte cu preacucernicul Părinte Octavian Blaj,consilier  economic la Centrul Eparhial şi fost preot paroh în această parohie. Din sobor au mai făcut parte şi  Părintele Ioan – Terentie Jidoi, protopop al Lipovei și alți cinci preoți care au fost parohi în parohia Dorgoș, însoțiți de membrii Cercului misionar Lipova, condus de preotul Teodor Farcaș de la Parohia Zăbrani.

Cuvântul de învățătură a fost susținut de către Preacuernicul Părinte Consilier Octavian Blaj, cuvânt ziditor de suflet, în care părintele a făcut o exegeză a primei Evanghelii ce se citește la Taina Sfântului Maslu, scoțând în evidență rolul și simbolismul acestei Taine atât de folositoare pentru trup cât și pentru suflet, explicând ce înseamnă și ce simbolizează de fapt ,,untdelemnul” și ,, vinul” primit de cel bătut pe drumul ce ,,cobora de la Ierusalim”, ce este de fapt ,,casa de oaspeți QUOTE   dar și pe cine reprezintă de fapt samarineanul care contribuie la vindecarea celui căzut. Totodată  părintele a vorbit și despre rolul preotului în parohie îmbinând armonios și pe înțelesul tuturor această Evanghelie cu aspectul practic și concret al rolului și misiunii parohiei și mănăstirii azi, păstrând tema propusă de Sfântul Sinod pentru anul 2015 – ,, Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii ”.

Cuvântul de învățătură a fost urmat de o altă predică rostită de Preaonoratul Părinte Protopop, în care a sintetizat viața Sfintei Cuvioase Parascheva, dar și rolul cinstirii sfinților. Au fost expuse câteva exemple despre modul concret de cinstire pe care fiecare adevărat creștin trebuie să-l manifeste în viața sa duhovnicească, făcând referire în special la Cuvioasa Parascheva care a ales să fie ocrotitoarea acestui sfânt locaș din parohia Dorgoș care mai are pe lângă biserică și un Centru Social închinat tot Sfintei Cuvioase Parascheva.

În cadrul Cercului pastoral misionar, părintele paroh Valentin Săvușca a alcătuit o lucrare cu titlul ,, Rolul pelerinajelor la mănăstiri în educarea creştină a copiilor şi adulţilor. Violenţa în familie”. Aici preotul a căutat să scoată,  în evidență, în prima parte a referatului, care este scopul pelerinajului, cum sunt văzute pelerinajele prin prisma media, care sunt motivele religioase pentru care  pelerinul se angajează pe această cale. A doua parte a lucrării a fost rezervată unei probleme sociale majore din cadrul societății și anume –  violența în familie. Aici s-a tratat despre aspectul juridic și cel religios al violenței în familie și s-au expus metode de prevenire dar și de combatere a acestui fenomen.

Seara s-a terminat cu o agapă frățească în Centrul Social ,,Cuvioasa Parascheva” din localitatea Dorgoș, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate.

A transmis, preot paroh Valentin Săvuşcă

1 2 3 4 5