Prăznuirea Sfântului Ioan Hrisostom la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. În acest cadru, ziua prăznuirii Sfântului Ioan Hrisostom a fost sărbătorită la Seminarul Teologic Ortodox din Arad într-un cadru deosebit, mai cu seamă că, alături de Sfântul Vasile cel Mare şi de Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Ioan este şi ocrotitor al şcolilor teologice. Astfel, în ajunul zilei de 13 noiembrie 2015, la capela Seminarului arădean s-a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie, urmată de slujba Utreniei. Au slujit părintele director prof. Pompiliu Gavra – care a ţinut şi un cuvânt de învăţătură legat de viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, de contextul istoric zbuciumat în care a trăit, de ispitele vieţii sale, de pilda smereniei pe care a dat-o contemporanilor săi, dar mai cu seamă de mărturia adevărului în orice împrejurare –, alături de părintele prof. Codin Şimonca-Opriţa, duhovnicul şcolii.
În dimineaţa zilei de 13 noiembrie, în biserica din curtea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” şi a Seminarului Teologic Ortodox din Arad, s-a oficiat slujba Sfintei Liturghii de către un sobor alcătuit din preoţi – cadre didactice ale Facultăţii teologice arădene şi ale Seminarului din cetatea Aradului, protos fiind Preacucernicul Părinte Emil Roman, director al Seminarului în perioada 1997-2006. La slujbă au participat foşti profesori ai Seminarului, actuale cadre didactice, elevi, absolvenţi. Elevul Cătălin Drăgan din clasa a XII-a a ţinut un cuvânt de învăţătură despre lucrarea filantropică a Sfântului Ioan Gură de Aur şi misiunea în parohie. Părintele director a evidenţiat apoi valoarea Sfântului Ioan Hrisostom în ceea ce priveşte Sfânta Liturghie a sa, ce se săvârşeşte aproape zilnic în cursul anului bisericesc.
Apoi s-a săvârşit slujba de parastas pentru foştii profesori şi elevi ai Seminarului, care au trecut la cele veşnice. Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

image image image