Cerc pastoral- misionar la Frumușeni

​Biserica parohiei Frumușeni, protopopiatul Arad, a găzduit duminică, 22.05.2016, întrunirea preoţilor din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C. Preot Berceanu- Negrean Petru de la Parohia Vladimirescu I.
​Întrunirea a debutat la ora 1700, în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, prin oficierea slujbei Vecerniei, săvârşită de preoţii prezenţi, după care a urmat prezentarea referatului cu titlul Tânărul iubitor de rugăciune și de sfințenie, cu o viață curată, este un tânăr mărturisitor pentru Biserica lui Hristos, de către P. C. părinte Ilota Sorin Ioan, de la parohia Aluniș.
​În cadrul referatului părintele referent a prezentat câteva aspecte legate de contextul social în care se desfășoară pastorația tinerilor. Este foarte important ca tinerii să reprezinte pentru întreaga societate o preocupare reală, pentru că dacă „nu ne vom ocupa noi de tinerii noștri, se vor găsi alții să se ocupe de ei, organizații străine cu interese meschine, după cum menționa vrednicul de pomenire Episcop al Aradului Grigorie Comșa.” Dacă noi suntem nemulțumiți de societatea actuală, trebuie să naștem copii și să creștem tineri evlavioși, credincioși, onești și vrednici pentru ca atunci când vor ajunge la maturitate să ne dea nădejdi mai bune.
​În continuarea referatului, preotul Ilota Sorin- Ioan a prezentat succint cum tinerii trebuie protejați, îndrumați și încurajați de Biserică, familie și Școală pentru a crește frumos. Biserica nu este reprezentată doar de cler, de ierarhi, preoți și diaconi, ci toți credincioși suntem „mădulare ale Trupului tainic al lui Hristos.” Pelerinajele, conferințele, vizitele pastorale, pot apropia și înflăcăra sufletele tinerilor. Familia este a doua Biserică, Biserica mică în care exemplul părinților este determinant în formarea caracterului creștin al copiilor. Și nu în ultimul rând Școala este chemată să apere ora de religie și să apere sufletele elevilor și mințile lor de noile materii care pot influența negativ dezvoltarea armonioasă a acestora.
​La final Părintele Paroh Viorel- Sorin Higioșan a mulțumit pentru prezența preoților Cercului pastoral nr. 6, precum și credincioșilor prezenți. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.
Pr. Ilota Sorin
Parohia Aluniș

image