Curs festiv la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad

Absolvenţii celei de-a XXII-a promoţie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad şi-au încheiat parcursul studiilor universitare de licenţă, prin festivitatea emoţionantă a îndătinatului curs festiv, desfăşurat cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu în ziua de 26 mai 2016.

Deschiderea festivităţilor a început cu Sfânta Liturghie oficiată în capela facultăţii de către Preacucernicul Părinte  dr. Lucian Farcaşiu, îndrumătorul absolvenţilor pe perioada celor 4 ani de studii şi de câţiva părinţi profesori, răspunsurile liturgice fiind date de către absolvenţi.

După slujbă, programul a continuat în Aula Magna, în prezenţa invitaţilor, a absolvenţilor costumaţi într-un chip deosebit, propriu acestui eveniment, precum şi a unei  asistenţe formate din părinţi, prieteni şi apropiaţi ai sărbătoriţilor.

În prezidiu s-au aflat: ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, Prof. dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ing. dr. Gheorghe Falcă, Primarul Aradului, PC Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie, PC Arhid. conf. dr. Caius Cuţaru, Directorul de Departament al Facultăţii şi PC Pr. Prof. Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului Teologic Ortodox din Arad. Fiecare dintre personalităţile invitate au prezentat, apoi, câteva cuvinte de salut şi scurte îndemnuri către cei prezenţi.

Dizertaţia cursului festiv a fost susţinută de PC Pr. Conf. dr. Lucian Farcaşiu, titularul disciplinei de Teologie Liturgică şi Pastorală, dar  şi decanul de an al absolvenţilor. Prin prisma disciplinei predate, tema aleasă de sfinţia sa Educaţie şi formare – Autoeducaţie şi formare continuă, s-a axat pe descoperirea şi importanţa autenticităţii persoanei preotului după modelul suprem Hristos Mântuitorul, pildă făcându-se pentru păstoriţii săi.

 

„Școala de teologie are misiunea de a educa viitorii slujitori ai Bisericii, viitorii profesori de religie, viitorii apostoli în lume ai cuvântului Mântuitorului Hristos. Din această perspectivă, trebuie să spunem că școala de teologie are misiunea nu doar de a educa, de a informa, ci mai ales de a forma, de a creea caractere morale ale tinerilor care vin să se învețe și să se formeze pe băncile ei. O provocare majoră la adresa slujirii și misiunii Bisericii este astăzi lipsa autenticității, în cazul celor care slujesc Biserica, căutând să impună mesajul Evangheliei printr-o autoritate exterioară și nu prin forța lăuntrică a propriului lor model.  De aceea, este necesară redescoperirea adevăratelor vocații pentru preoție și slujire a Bisericii, prin exercitarea modelului păstorilor ca liturghisitori și propovăduitori autentici ai adevărurilor Evangheliei  în fața credincioșilor. Preotul, profesorul de religie sau simplul credincios din Biserică, absolvent al unei școli de teologie, va fi în ochii societății principalul model de urmat. De aici sarcina majoră a școlii de teologie de a educa și forma deopotrivă. Educația și formarea deprinsă din Facultate nu este însă îndestulătoare, dacă nu va fi completată prin autoeducație și formare continuă, pe parcursul întregii vieți. Dintre mijloacele de educație și formare continuă a teologului am evidențiat și dezvoltat trei direcții: trăirea într-o stare liturgică continuă, adică învățarea continuă în școala ascezei și a rugăciunii; necesitatea unui părinte duhovnicesc, în sensul acumulării de noi experiențe de la oamenii duhovnicești mai experimentați decât noi în scaunul Spovedaniei și cufundarea neîncetată în tainele cunoașterii, în cultura laică și în cea teologică” a reliefat Părintele conferenţiar.

  1. Arhid. Conf. dr. Caius Cuţaru a dat citire catalogului, absolvenţii primind câte un trandafir şi o diplomă de onoare din parte părintelui decan.

Festivitatea s-a încheiat cu mesajele adresate de absolvenţi, prin vocea domnului absolvent  Florian Gaşpar, care a mulţumit „mâinilor lucrării lui Dumnezeu, părinţii trupeşti şi cei sufleteşti”, precum şi răspunsul studenţilor din anul al treilea, care a şi preluat cheia simbolică a şcolii, prin domnul student Florin Avram.

„La mulţi ani!” şi intonarea imnului arhieresc au încheiat această sărbătoare de suflet de la Facultatea de Teologie din Arad.

Arhid. Asist. Univ. drd. Tiberiu Ardelean

IMG_4412

IMG_20160526_121902

IMG_20160526_130553