Diplome de merit pentru profesori de religie și elevi din eparhia Aradului

În prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a Înaltpreacuviosului Părinte consilier Iustin Popovici, a Preacucernicului Părinte Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea” Arad, precum şi a reprezentanţilor ISJ Arad şi ai Seminarului Teologic Ortodox Arad, au fost premiaţi 60 de profesori care predau disciplina Religie, cu Diploma de merit – „Episcop Dr. Grigorie Comşa”, recunoscându-li-se astfel meritele în pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şcolare cu tematică religioasă şi activitatea desfăşurată în optimizarea disciplinei Religie şi promovarea colaborării între Biserică şi Şcoală, în anul şcolar 2015 – 2016.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat faptul că meritul profesorilor se datorează activităţii lor la catedră şi în activităţile extraşcolare, dar şi rezultatelor obţinute de către elevii coordonaţi de către aceştia la olimpiada de religie judeţeană şi naţională, la concursurile tematice „Lăsaţi copiii să vină la Mine”, „Hristos în şcoală” și ,,Biserica și Școala din sufletul meu”. Activitatea se înscrie în şirul acţiunilor dedicate Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, urmând ca parte din elevii premianţi să participe în septembrie 2016 la Întâlnirea tinerilor ortodocşi din Europa, desfăşurată la Bucureşti.

Preacucernicul Părinte Decan, pr. Cristinel Ioja, a felicitat cadrele didactice şi elevii pentru rezultatele obţinute pe parcursul anului şcolar şi a lansat invitaţia profesorilor de a se implica real în derularea unui proiect de parteneriat cu mediul universitar teologic din Arad, în scopul creşterii calităţii actului educaţional.

Dumnezeu să răsplătească strădania elevilor şi a dascălilor lor!

Inspectoratul Școlar Județean Arad

image

image

image