File de istorie scrise la Buhani – întâlnirea fiilor satului

Biserica cu hramul„Duminica Tuturor Sfinților” – loc al „Întâlnirii fiilor satului”

Duminica Tuturor Sfinților a reprezentat o zi cu o însemnătate aleasă și multiplă pentru credincioșii Parohiei Buhani cu filia Minead, prin sărbătorirea hramului celor două lăcașe de cult, singurele din Arhiepiscopia Aradului cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”.

O însemnătate aparte, a avut-o în acest an, biserica parohială din localitatea Buhani, de la a cărei târnosire se împlinesc 90 de ani, prilej cu care consiliul parohial alături de preotul paroh și credincioșii localității Buhani, au avut inițiativa organizării, după 43 de ani, o întâlnire a fiilor acestui sat.

Îmbrăcată în straie de sărbătoare, Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din Buhani, și-a deschis larg porțile spre a primi încă din zorii zilei pe toți fiii satului, care alături de oaspeți din împrejurimi, oficialități locale și centrale au participat la Slujba Utreniei și Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de către soborul de preoți- fii ai satului: Pr. dr. Vasile Ioan Pop (Arad-Bujac), Pr. pens. Ioan Ardelean; Pr. pens. Mihai Popa; alături de diac. Insp. Școlar Religie Florin Sirca și Pr. Valentin Herbei – Buhani.

Atmosfera înălțătoare de rugăciune, a fost întregită prin răspunsurile liturgice date de către Grupul vocal „Trifon Lugojan” al Catedralei „ Sfânta Treime” din Arad, precum și de mulțimea prezentă îmbrăcată în straie populare, de la bunici și părinți până la tinerile vlăstare odrăslite din vatra satului, care la momentul cuvenit s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.

În cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii, fiul satului- pr. dr. Vasile Ioan Pop, referindu-se îndemnul pe care Mântuitorul ni-l dă „Fiți sfinți precum Tatăl vostru cel ceresc sfânt este”, a arătat că sfințenia este acel ideal suprem la care suntem chemați cu toții să ajungem, asemeni tuturor sfinților cunoscuți și necunoscuți, pe care Biserica îi pomenește în decursul anului, care s-au nevoit în a-L mărturisi pe Dumnezeu până la jertfă.

În același plan al mărturisirii spre sfințenie, după modelul tuturor sfinților, se încadrează însuși pilda înaintașilor acestui sat- preponderent plugari, care s-au jertfit spre a oferi copiilor lor o educație aleasă, oferindu-le perspective mai bune în viață, drept dovadă în acest sens fiind faptul că din vatra acestui sat au odrăslit mulți intelectuali: dascăli, preoți, medici, inginieri care au făcut cinste localității Buhani.

Însăși hramul Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” îi îndeamnă, pe cei astăzi la o meditație în trecut, la pilda sfinților și înaintașilor acestui sat, la credința și jertfelnicia lor mărturisitoare, și la o permanentă comuniune și împărtășire din Nesecatul Potir al iubirii PreaSfintei Treimi, din care s-au împărtășit sfinții Bisericii, și din care s-au împărășit, în Biserica lui Hristos, și generațiile ce s-au perindat în filele istoriei vieții acestui sat.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată o slujba de pomenire a preoților slujitori ai satului Buhani, a ctitorilor și binefăcătorilor sfântului lăcaș din Buhani, și a eroilor satului căzuți în cele două războaie mondiale pentru reântregirea și libertatea neamului românesc.

În cele ce au urmat, preotul paroh Valentin Herbei, a făcut o prezentare a satului arătând că străvechea localitate Buhani, atestată documentar în anul 1441 trăiește o zi memorabilă de aleasă bucurie, care va rămâne mereu înscrisă în sufletele tuturor și în istoria satului, la fel cum Întâlnirea fiilor satului Buhani de acum 43 de ani a rămas mereu o amintire plăcută și vie în amintirea celor ce au răzbit prin anii vieții până astăzi.

Cel mai potrivit loc al unității și întâlnirii este Sfânta Biserică, care într-o lume adeseori divizată caută să adune și să unească oamenii, dincolo de hotarele care ne despart, acest lucru dorindu-se a se înfăptui și prin organizarea evenimentului „Întâlnirii Fiilor Satului Buhani”.

Biserica este acel spațiu unde după modelul suprem al Sfintei Treimi, își găsesc locul toți sfinții, și toți pământenii iar cuvintele psalmistului „Iată cât este de bine și cât este de frumos decât a locui frații împreună, că întru aceasta a făgăduit Domnul viața cea de veci” (Ps. 133,1), exprimă cel mai bine acest adevăr, care astăzi se împlinește întru totul.

Bine v-ați întors acasă, fii ai satului Buhani!” au fost cuvintele cu care preotul paroh a salutat prezența fiilor satului. „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsanoi cei din Buhani”, într-o zi de hram a Bisericii noastre, într-un an în care se împlinesc 90 de ani de la târnosirea Bisericii din Buhani, după o vreme de patruzeci și trei de ani de la ultima întâlnire a tuturor fiilor acestui sat, într-o zi a sărbătoririi drapelului tricolor și într-un an omagial al „Educației religios-morale a tineretului creștin” așa după cum a fost declarat anul 2016 prin hotărârea Sfântului Sinod a Patriarhiei Ortodoxe Române.

Totodată preotul paroh a adus calde mulțumiri, autorităților locale și județene, fiilor satului și credincioșilor satului Buhani, precum și tuturor oamenilor de bine, pentru sprijinul și atașementul arătat atât în organizarea prezentului eveniment cât și în sprijinul și atașamentul arătat de-a lungul timpului, dar mai ales în decursul ultimilor cinci ani, în ceea ce privește lucrările de înnoire efectuate la lăcașul de cult și casa parohială, care „s-au înnoit la față” în pofida faptului că comunitatea ortodoxă din Buhani mai numără astăzi 78 de suflete, majoritatea în vârstă, iar întreaga parohie cu filia Minead 148 suflete, Parohia Buhani fiind o parohie de gradul III.

În încheiere preotul paroh a dat citire unui fragment din articolul publicat în revista Eparhiei Aradului- „Biserica și Școala”nr. 38/1926 în care se relata momentul impresionant al târnosirii actualei biserici din Buhani, la 5 septembrie 1926:

La priceasnă părintele paroh de la Buhani – Ioan Giurgiu făcu o prezentare despre starea religioasă morală a parohiei sale:

Parohia constă din 87 nr. de case, nr. sulfetelor este de 420, perechi cununate 76, a concubinatelor 10, iar în ceea ce privește starea religios-morală, credincioșii iubesc și cercetează destul de regulat Sfânta Biserică….Iar ce privește starea materială biserica n-are avere mișcătoare, iar cea mișcătoare s-a epuizat toată cu edificarea bisericii. Iar P.S. Sa părintele Episcop (n.n. Andrei Magieru) a ținut o înălțătoare predică despre puterea sufletului și despre jertfa sufletească. La urmă a lăudat zelul credincioșilor noștrii și exemplul preotului Ioan Giurgiu, căciaproape din nimic, cu sprijinul credincioșilor au edificat o bisericuță de piatră spre a servi ca pildă grăitoare de credință și jertfă pentru cei ce vor urma.”

…. La masa festivă ce a urmat ….„ protopopul Butenilor Fl. Roxin a rostit următorul toast:  P. Sf. Domnule Episcop. Stimați meseni!

Pe la anul 1830- când s-au început în acestea părți unirea cu biserica catolică- stăpânul atotputernic al acestei comune Buteni și încă altor 22 comune- începând de la Crocna în jos spre Revetiș, Dieci și Sebiș- până la Dezna era contele Ioan Gebkard Worngseg iar a Deznei era Torok Istvan. Peste 8 ani, în 1934 se vor împlini 100 de ani, de când acești foști stăpâni ai plaiurilor poate la ordine mai înalte, s-au pus și ei cu toții dregătorii lor în serviciul propagandei pentru unire cu biserica Romei.

Poporul era torturat și badjocorit, ca să treacă la unire. Preoți care nu s-au dat după par, asemenea erau badjocuriți și alungați din comune. În urma asupririlor au și trecut la uniți o mulțime de familii din arpoape toate satele din jur. Dar această unire a fost ca flacăra de foc de paie iute trecătoare. Poporul iar a revenit la matcă.

Între comunele din acestea părți-cea mai frumoasă dovadă de tărie cu credință au dat-o comuna aceasta mică –Buhani. Preotul din acel timp – Todor Crișan- a înclinat spre unire, dar răspunsul bravului popor de aici a fost, că demonstrativ s-a dus în corpore la biserica ortodoxă din Slatina, și n-au voit deloc să-și părăsească legea străbună.

Poporul din Buhani este un urmaș vrednic a moși-strămoșilor lui. Un popor deștept, religios, iubitor de biserică, care azi serbează praznicul mare de bucurie a credinței lor în Dumnezeu, o dovadă a iubirii lor de biserică este faptul că scaunele din biserică s-au vândut cu peste 100.000 lei”.

Cuvinte alese au fost rostite apoi de către d-nul primar al comunei Dezna- Ovidiu Neaga, d-nul deputat -Dorel Căprar, și d-nul primar al comunei Ignești –Marin Urs.

Emoționante au fost și cuvintele rostite de către d-nul Conf. Univ. Dr. Nicolae Cociu profesor al Facultății de Management în Producție și Transporturi din cadrul Universității Politehnice Timișoara- care a transmis câteva gânduri și impresii în numele fiilor satului Buhani, precum și cuvintele d-nului Petrișor Ageu, care a transmis câteva gânduri și impresii din partea puținilor locuitori pe care localitatea Buhani îi mai numără.

În semn de aleasă cinstire pentru participarea la acest eveniment al „Întâlnirii fiilor Satului Buhani” – desfășurată în Duminica Tuturor Sfinților – hramul bisericii parohiale, la împlinirea celor 90 de ani de la târnosirea  sfântului lăcaș, oficialitățile, preoții și fiii satului au primit diplome de onoare și plachete omagiale iar restul credincioșilor –iconițe.

La orele amiezii, cei prezenți au luat parte la o agapă frățească, în spațiul special amenajat- pe ulița bisericii- prilej de reântâlnire, socializare și depănare a unor amintiri între fiii satului și cei rămași la vatră.

Manifestările evenimentului „Întâlnirii Fiilor Satului Buhani” au continuat cu un program cultural- artistic, în cadrul căruia Grupul Vocal „Trifon Lugojan” și Ansamblul de copii „Junii Cetate Dezna”, au încântat audiența printr-un program autentic românesc, de cântece și dansuri populare.

Ziua s-a încheiat s-a încheiat la cu o horă românească în care s-au prins toți cei prezenți, de la mic până la mare, expresie a bucuriei, a iubirii, nealterării și unității, care ne îndeamnă la păstrarea credinței și tradițiilor moștenite din moși strămoși, și la o responsabilitate cu care generațiile de astăzi trebuie să ofere o educație sănătoasă și aleasă generațiilor ce vin, în spiritul valorilor autentic-creștine neamului românesc.

Pr. Valentin Herbei

2

4

5

6

7

8