Examenul de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În zilele de 30 iunie și 1 iulie 2016 s-a desfășurat examenul de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” a Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad. Astfel, la această sesiune s-au înscris 19 de candidați, dintre care 14 provin din promoția curentă, restul fiind din promoții anterioare. În prima zi a fost susținut examenul la Teologie Dogmatică, iar în cea de-a doua zi au urmat examinări la cea de-a doua probă aleasă de candidați cât și susținerea lucrărilor de licență în fața Comisiei. Statisticile observabile în urma acestui examen arată că media generală de promovare a cursurilor universitare, pentru această promoție de candidați înscriși a fost de 8,17, în creștere cu aproape în punct față de media promoției anterioare. De asemenea, media generală de promovare a acestei sesiune de licență a fost 9,09.

Sesiunea de licență s-a încheiat cu depunerea jurământului, aceasta desfășurându-se în capela Facultății de Teologie, în prezența ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. În cuvântul său, acesta a amintit absolvenților despre rostul jurământului depus, care evidențiază asumarea a tot ceea ce s-a primit de-a lungul acestui ciclu de învățământ superior și care ”ne leagă de o întreagă tradiție sfântă, mărturisită neschimbat de două milenii, aceasta fiind reiterată acum și la recent încheiatul Sfânt și Mare Sinod Panordox”. În încheierea cuvântului său, ÎPS Sa a mulțumit cadrelor didactice și absolvenților pentru munca depusă, felicitându-i pentru efortul închinat permanent slujirii Bisericii lui Hristos.

Părintele decan, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, în calitatea sa de președinte al Comisiei de licență a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și pentru sprijinul constant arătat față de această școală teologică de tradiție. Pornind de la textul Apostolului și al Evangheliei citite în cadrul rugăciunii speciale dedicate acestui moment, preacucernicia sa a arătat că mesajul acestor cuvinte sunt valabile și astăzi căci ele arată faptul că ”prin absolvirea școlii teologice veți fi trimiși în lume, nu în numele nostru ci în numele lui Iisus Hristos, având datoria de a-L vesti pe Acesta, atât prin cuvânt, cât și prin felul de viețuire. Nădăjduim că în pământul bun al sufletelor voastre am reușit să sădim, prin puterea Duhului Sfânt și prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului nostru Arhiepiscop Timotei, sămânța cea bună, pe parcursul acestor patru ani. Acestea ne dau bune speranțe pentru ceea ce dumneavoastră veți face de acum încolo”. În finalul cuvântului său, preacucernicia sa ia invitat pe absolvenți să-și continue studiile teologice, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad oferind programe de studii post-licență, atât la master cât și în cadrul școlii doctorale.

Pr. Filip Albu

IMG_0481

IMG_0484

IMG_0491