Prezenţă arhierească în biserica din incinta Campusului studenţesc ,,Vasile Goldiş” din Arad

În Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a răspuns invitaţiei conducerii Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, de a fi prezent în mijlocul dascălilor şi studenţilor acestei instituţii, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a participat la sfânta slujbă săvârşită de un sobor de slujitori, alcătuit din protos. Teodor Vid, pr. Marcel Marcu şi arhid. Tiberiu Ardelean. La Sfânta Liturghie au participat şi prof.univ.dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG; prof.univ.dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, dascăli, studenţi şi credincioşi din vecinătate. Răspunsurile la strană au fost oferite de elevi seminarişti.

La momentul rânduit, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a rostit cuvântul de învăţătură pus sub titlul ,,Duh şi adevăr” (cf. Fp.Ap. 11; Ioan 4), subliniind că citirile biblice cuprind capitole esenţiale ale istoriei Bisericii şi învăţăturii de credinţă despre Dumnezeu şi mântuire. Astfel, samarineanca reprezintă în raport cu cultul mozaic pe cel al celorlalte neamuri chemate toate împreună la lucrarea mântuirii. Darea numelui de creştini ucenicilor Mântuitorului, încă din primul veac şi într-una din cetăţile importante ale Împărăţiei romane, indică universalitatea noii şi adevăratei religii iar fântâna din Evanghelie, lângă care are loc dialogul între Mântuitorul pe de o parte cu samarineanca iar pe de alta cu apostolii Săi, lasă a înţelege adâncul unei înalte învăţături revelate, care nu pleacă de la cele pământeşti, ci de la cele spirituale şi nu mai puţin reale. Apa vie ce ţâşneşte ca dintr-un izvor spre veşnicie potoleşte setea credinciosului pentru tot ce este netrecător sau pentru atingerea scopului întregii creaţii a lui Dumnezeu în vederea moştenirii împărăţiei cereşti. Împletirea vieţii religioase cu aceea închinată ştiinţei şi culturii, instrucţiei şi educaţiei în şcoală sau universitate, asigură generaţiilor viitoare coordonatele unei formări trainice care să răspundă năzuinţelor mari ale lumii spre desăvârşire. În concret, Universităţile arădene îndeplinesc un rost de seamă în viaţa societăţii contemporane din această parte a ţării, având, desigur şi contribuţia permanentă a Bisericii, un simbol fiind paraclisul în care ne aflăm, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a sfinţit o cruce ce se va afla spre închinare în sfântul locaş.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, a mulţumit, în numele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru binecuvântare şi pentru cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, precum şi pentru faptul că întotdeauna răspunde prin participare la evenimentele importante din viaţa academică a Universităţii.

Protos. Dr. Iustin Popovici

ok1

ok5

ok9

ok14