Un nou doctor în teologie la Școala doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

În data de 4 Septembrie ac. a fost suținută o nouă teză de doctorat, în cadrul școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”. Sub coordonarea pr. prof. dr. Constantin Rus, candidatul Răzvan Tudor Perșa, asistent universitar asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, a elaborat și susținut teza sa de doctorat intitulată: Natura canoanelor și principiile de interpretare a lor în dreptul canonic ortodox al secolelor XIX-XX.
Respectând reglementările în vigoare, părintele decan, pr. prof. dr. Cristinel Ioja, a prezentat comisia de specialitate, aprobată prin Hotărârea de Senat nr. 11/ 14.07.2017, din care au făcut parte: pr. conf. dr. Patriciu Vlaicu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca); pr. conf. dr. Irimie Marga (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu); coordonatorul lurării pr. prof. dr. Constantin Rus și pr. conf. dr. Lucian Farcașiu (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad).
După rostirea rugăciunii, părintele decan a salutat comisia prezentă, reiterând bunele relații întreținute cu aceste școli teologice, încă din perioada interbelică. Evidențiind faptul că anul universitar se încheie, la facultatea arădeană, cu o bogată activitate, în care se vor derula mai multe evenimente asemănătoare, sfinția sa a arătat că „cel de față este unul special, prin aceea că unul dintre cei mai străluciți absolvenți ai școlii noastre doctorale ne aduce în față cercetarea sa științifică, bine știind faptul că domnul Răzvan Peșa ne-a onorat instituția prin obținerea premiului I la Simpozionul de teologie organizat de către Patriarhia Română anul acesta, la mănăstirea Caraiman.”
În cadrul prezentării, domnul candidat a evidențiat următoarele: „În teza de față am încercat să analizăm autorii principali care au determinat o perspectivă de gândire în dreptul canonic ortodox și câțiva dintre „ucenicii” școlilor lor, abordarea operelor tuturor canoniștilor ar fi fost imposibilă. De aceea lucrarea se limitează, de la început, la operele canoniștilor principali ai secolelor XI-XX, care au dezbătut natura dreptului canonic, a canoanelor și a principiilor de interpretare a lor. Teza de față este împărțită în cinci capitole, cu întindere și complexitate unitară, în care am încercat să acoperim întreaga tematică anunțată.”
Conform metodologiei, a urmat citirea referatelor membrilor comisiei, cât și dialogul purtat cu distinsul candidat, în sine, o sesiune de întrebări și răspunsuri pe marginea temei, dialogul fiind unul constructiv și bogat în informații.
În urma acestora, comisia a acordat titlul de doctor candidatului, felicitându-l pentru munca de cerecetare depusă.

Pr. lect. dr. Filip Albu

image

image