Arhiepiscopul Aradului în vizită pastorală în mijlocul credincioșilor din Arad-Gai

La invitația părintelui dr. Caius Cuțaru de la parohia Arad-Gai, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în biserica parohiei, cu prilejul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, hramul acestui lăcaș de cult.

La ceas de vecernie, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat, în fața bisericii, de către soborul slujitor din care au făcut parte: părinții pensionari Viorel Sasu și Nicandru Cuțaru, foști conducători ai oficiului parohial din Gai, părinții profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, Ioan Tulcan și Filip Albu, părinții slujitori ai parohiilor sârbești Neboișa Popov și Milovan Milin și a părintelui Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

După încheierea slujbei vecerniei a fost înconjurat sfântul lăcaș, fiind apoi sfințită noua icoană a hramului acesteia, executată în mozaic și pe plasată deasupra ușii de la intrarea în biserică, aceasta fiind donată de către credincioșii Hălmăgen Florin și Mariana.

A urmat, apoi, ritualul sfințirii și tăierii colacului, fiind aleși noii nași ai bisericii, pentru viitorul an, fam. Apostol Tănase și Maricica.

În cuvântul său de învățătură, Chiriarhul a evidențiat strădania parohiei de a menține la înălțimea cuvenită tradițiile locale, mai ales cele privind biserica, exemplificând cu legătura de-a lungul vremii cu mănăstirea din vecinătate, întreținând și o atmosferă de trăire creștinească împreună cu cetățenii de diferite confesiuni și etnii, dând ca dovadă și înzestrarea parohiei cu o frumoasă icoană mozaic a hramului bisericii, așezată deasupra ușii de la intrare. Chiriarhul a menționat totodată folosul pe care l-a avut și Festivalul Românilor de Pretutindeni, desfășurat la Arad zilele trecute, aceasta în legătură cu prezența unor preoți de peste hotare. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a felicitat pe părintele paroh pentru frumoasele realizări de până acum.

Părintele paroh Caius Cuțaru a mulțumit ierarhului pentru bucuria duhovnicească resimțită de către toți credincioșii din biserică, prilejuită de prezența, slujirea și cuvântul de învățătură al Înaltpreasfinției Sale. În cuvântul său, acesta a arătat că istoria acestei parohii e legată de vecinătatea cu Mănăstirea Arad-Gai, de la care și-a și luat hramul biserica parohială, precum și de frățietatea cu credincioșii din parohia ortodoxă sârbă. Prin aceasta se poate observa că viața credinioșilor din această parohiei a fost ghidată, în permanență, de dorința pentru păstrarea unității și a frățietății, Maica Domnului fiindu-le ghid, spijin și mijlocitoare pentru aceasta. În finalul cuvântului său, parohul a mulumit nașilor din anul trecut, fam. Piștea Sorin și Ana, pentru întreaga susținere financiară. A fost aminitit și sprijinul concret al Centrului Municipal de Cultură Arad, prin care se derulează un proiect de reparații exterioare, de îndepărtare a igrasiei. De asemenea, le-a mulțumit tuturor parohienilor pentru deschiderea lor față de toate inițiativele Consiliului Parohial, fapt care aduce multă încurajare în munca pastorală.

La final, părintele Viorel Sasu, ca fost preot slujitor al acestei parohii cu mai bine 35 de ani în urmă, și-a manifestat, în cuvinte emoționante, bucuria resimțită acum, de a fi prezent în mijocul foștilor săi credincioși, mărturisindu-le că i-au rămas amintiri frumoase din perioada cât a fost paroh aici.

Manifestările au continuat cu o serbare câmpenească și cu o agapă frățească.

Pr. Filip Albu

41313787_299444500854846_7320757960597045248_n

41338152_285568108717394_1731745932032081920_n

41341798_1077706762388378_9097373768157757440_n

41219754_736316903377513_1980357528390729728_n