Slujbă arhierească și sfinţirea noilor clopote la Mănăstirea Arad-Gai

În Duminica a 28-a după Rusalii, 16 decembrie 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica nouă a Mănăstirii Arad-Gai. Din soborul slujitor au făcut parte: Protos. Clement Iordache de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, Pr. Cristian Ungureanu de la Parohia Zăbalț, Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

Cuvântul de învățătură rostit de Chiriarh a fost pus sub titlul ,,Chemare sfântă” (cf. Col. 3; Lc. 14) – aceea a Cinei Mari, în comuniunea Bisericii cu Domnul, a jertfei Sale pentru lume, spre înălțare întru slavă. Chemarea continuă a Bisericii și care nu se poate refuza este cea de împărtășire cu darurile și tainele ei sfinte spre mântuire. Un simbol al acestei chemări prin care se ascultă însuși glasul Domnului este și clopotul bisericii, amintind mereu datoria creștinului de a împlini voia dumnezeiască pe pământ precum este ascultată și în cer. Sunetele clopotelor străbat văzduhul ajungând în colțurile îndepărtate ale spațiului, într-un timp ce sfințește pe cei ce aud sau ascultă, dând urmare în felul propriu fiecăruia spre răsplătire cerească. Cele de toacă poartă aceiași semnificație dar la o scară mai redusă. Peste tot vestea cea bună, Evanghelia, cuvintele mântuirii sunt preluate în prag de sărbătoare de osârduitorii colindători.

Sfânta mănăstire și-a îmbogățit astfel patrimoniul material și spiritual cu numărul simbolic al celor cinci clopote, adause la cele ce au răsunat de demult. Multiplele funcțiuni ale clopotelor reprezintă o armonie încadrată în cea mare a Bisericii. Dumnezeu să răsplătească donatorii și pe toți cei chemați să fie ecoul unui imn spre slava cerului și folosul pământului, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, Întâistătătorul nostru a oficiat slujba de sfinţire a noilor clopote. Acestea urmează a fi instalate în clopotnița de la intrarea în incinta mănăstirii.

Clopotele au fost realizate în fabrica Grassmayr din Innsbruck, Austria și au fost procurate prin purtarea de grijă a maicii starețe Ecaterina Joldeș dimpreună cu obștea, cu sprijinul unor buni credincioși.

Protos. Iustin Popovici

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12