Întrunirea Consiliului Parohial în Parohia Drauț

În seara zilei de 24 februarie 2019, în parohia ortodoxă Drauţ, protopopiatul Ineu, începând cu ora 16:00, s-a săvârşit slujba vecerniei, slujbă săvârşită sub protia Preaonoratului Părinte Protopop Zaha Adrian, alături de părintele Sever Mocanu de la parohia Ineu-Traian şi preotul paroh al parohiei Drauţ, părintele Tudor Robert. La finalul slujbei de vecernie la care au participat un număr frumos de credincioşi, atât tineri cât şi vârstnici, părintele Sever Mocanu a rostit un frumos şi bogat cuvânt de învăţătură legat de pilda ce s-a citit la Sfânta Liturghie, pilda Fiului risipitor.

            După încheierea slujbei de vecernie, sub preşedenţia Preaonoratului Părinte Protopop Zaha Adrian, au avut loc lucrările şedinţei consiliului parohial, şedinţă la care au luat parte toţi membrii acestui organism de conducere parohial, menţionând faptul că consiliul parohial a fost convocat de către preotul paroh cu 7 zile înainte, conform prevederilor statutare.

            Pe ordinea de zi a şedinţei consiliului parohial, au fost subiecte legate de predarea-preluarea parohiei de către noul preot paroh, întocmirea unui registru de evidenţă a credincioşilor din parohie, contribuţiile oficiale pe care parohia Drauţ le are în cursul unui an către organele de conducere superioare, îndemnul părintelui protopop către membrii consiliului parohial de a fi alături de noul preot paroh, dar şi de a-l sprijini în reparaţiile necesare casei parohiale care se află într-o stare avansată de degradare, nu în ultimul rând, la indicaţiile centrului eparhial,  părintele protopop a îndemnat preotul paroh să formeze un consiliu al tinerilor ortodocşi din parohie, consiliu care să facă cu timpul dovada unor adevăraţi creştini ortodocşi pe care Biserica, dar şi parohia, se pot baza, precum Î.P.S. Ioan al Banatului a spus: „să avem pe mâna cui lăsa frâiele Bisericii”.

            În finalul şedinţei de consiliu, toţi cei de faţă s-au arătat mulţumiţi de cele discutate, dar şi motivaţi de a fi în continuare sprijin parohiei, şi prin parohie Bisericii noastre Ortodoxe.

Preot Paroh Tudor Robert