Activitate de cercetare științifică a Facultății de Teologie din Arad, la nivel de licență și master

În perioada 14-16 aprilie 2019, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, a avut loc cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național Studențesc, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Simpozionul s-a axat pe tematica propusă de Sfântul Sinod pentru anul 2019, desfășurându-se pe două secțiuni de lucru: „Responsabilitatea preotului față de satul românesc în contextul realității contemporane” și „Traducători și traduceri biblice și patristice din Oltenia”.

La această manifestare au participat studenți și masteranzi de la facultățile de teologie din Cluj, Craiova, Alba-Iulia, Arad și Timișoara.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a fost reprezentată de studentul Cătălin-Iulian Drăgan, din anul III, cu lucrarea: Școala confesională, factor de culturalizare a comunităților rurale românești din părțile Aradului în sec. XIX și de masterandul Alin-Florin Ciotea cu lucrarea: Preoții Martiri Cornel Popescu și Cornel Leucuța din Șimand, apărători ai identității naționale și mărturisitori ai credinței ortodoxe. Ambele lucrări au fost coordonate de Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang.

Masterand Alin Florin Ciotea

2

3

4

5