Activitate metodică la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Marți, 14 mai 2019, la Seminarul Teologic Ortodox Arad a avut loc o activitate metodică destinată profesorilor care predau Religie Ortodoxă.

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a fost susținută lecția cu tema: ,,Forme de organizare a educației religioase: cateheza – lecția de religie”, de către pr. prof. Dacian-Emilian Nan. Motivul acestei alegeri a fost faptul că, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, pe lângă materia obligatorie – CATEHETICĂ, se fac și ore de Pedagogie și Metodica predării Religiei – predate de inspectorul de specialitate – Arhid. Florin Sirca.

Activitatea a debutat cu prezentarea făcută de către pr. prof. Dacian Nan a unei istorii a catehizării în Biserică, și mai apoi, în sânul Bisericii noastre ortodoxe românești, din perspectiva timpului de până în 1990 și după aceea.

A fost prezentat PLANUL CATEHEZEI, iar, mai apoi, părintele profesor a subliniat particularitățile orei de Catehetică în seminarul arădean, pledând pentru faptul că, ora nu trebuie să fie strict un motiv de repetare și de memorare a unor învățături de credință, ci o încercare de atragere a elevilor seminariști în actul de predare. Drept urmare, a fost provocat elevul Dimitrie Blidar pentru a susține în fața colegilor săi, dar și în fața celor 25 de profesori de Religie prezenți și, în special, în fața Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, lecția cu tema: Sfânta Liturghie. Cu emoții inerente vârstei și a cadrului în care s-a aflat, elevul a prezentat foarte bine tema, dovedind, în primul rând, dragoste față de participarea la Sfânta Liturghie și, mai ales, pentru împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului Hristos.

După aceea, au fost discutate cu elevii clasei a XI-a și cu profesorii prezenți, aspectele pozitive și cele negative din cadrul lecției predate de elevul seminarist.

La final, elevii au părăsit sala de clasă, iar, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, dar și a Preacuviosului Părinte Consilier Iustin Popovici și a părintelui director Pompiliu Gavra, profesorii au analizat activitatea desfășurată. Impresia generală a fost de bună organizare, iar Înaltpreasfinția Sa a apreciat acest demers pedagogic.

Pr. Prof. Dacian-Emilian Nan

2

3

4

5

6

7