Învățătorul Petre Ugliș comemorat la Gurahonț

​În data de 14.06.2019 în parohia Ortodoxă Gurahonț cu prilejul „Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” ,a avut loc dezvelirea și Sfințirea unei plăci comemorative, care a fost așezată pe frontispiciul casei parohiale la inițiativa preotului paroh Moț Dorel.Pe placă a fost gravat numele unuia dintre oamenii de seamă ai satului Gurahonț din perioada interbelică și postbelică, învățătorul Petre Ugliș, născut la 1 septembrie 1885 în comuna Pecica.Om de cultură, scriitor, dascăl, politician și cetățean al Gurahonțului care a construit și a locuit în această casă în perioada 1927-1978, când a trecut la cele veșnice.Casa aceasta a devenit casă parohială încă din timpul când învățătorul Petre Ugliș trăia, el manifestându-și această dorință în fața preotului de atunci Gheorghe Șerb și arătând o mare bunăvoință în acest sens.
​La slujba de comemorare și la sfințirea plăcii comemorative au luat parte: oficialități locale din partea primăriei, din partea conducerii liceului, consilieri locali, profesori, învățători și elevi însoțiți de părinți, precum și credincioșii din parohie.
​După terminarea slujbei, au avut loc luări de cuvânt din partea oficialităților locale care au evocat personalitatea marelui om de cultură înv. Petre Ugliș și rolul lui în ce privește dezvoltarea și culturalizarea satelor de pe aceste meleaguri.
​De asemeni un grup de elevi îmbrăcați în costume populare conduși de învățătoarea Corina Tulea, au prezentat un frumos program artistic, în care a fost subliniată activitatea marelui învățător și om de cultură Petre Ugliș, însoțit de cântece patriotice.
​În încheiere preotul paroh Moț Dorel a mulțumit tuturor celor prezenți care au luat parte și l-au comemorat pe cel care a fost învățătorul și omul de cultură Petre Ugliș.

Diacon Moț Aurelian Iulian