PS Părinte Emilian Crişanul a participat la hramul Mănăstirii Neamţ

Praznicul Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos a adunat cu prilejul hramului istoric al Mănăstirii Neamț, sute de credincioși din întreaga țară dar și din străinătate.

Slujbele oficiate cu prilejul sărbătorii au început de miercuri seara, 5 iunie 2019, unde a fost oficiată Slujba Vecerniei unită cu Litia și a Utreniei, de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, iar astăzi, 6 iunie 2019, s-a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. De asemenea, Părintele Mitropolit a hirotonit un ieromonah și a hirotesit un duhovnic, iar la finalul Sfintei Liturghii, s-a oficiat slujba Parastasului pentru eroii neamului.

Credincioșii prezenți la hramul istoric al „Ierusalimului ortodoxiei române”, Mănăstirea Neamț, au așteptat la rând pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Paisie Velicicovschi, ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat şi ale Sfântului Necunoscut, acestea fiind așezate în biserica cea mare a mănăstirii, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. De asemenea, închinătorii s-au putut ruga și la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aceasta fiind amplasată într-un foișor special amenajat din curtea așezământului monahal. Icoana Maicii Domnului, ce datează din anul 665, a fost pictată în Lida și dăruită de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul, domnitorului moldovean Alexandru cel Bun, în anul 1429.

„În această zi de sărbătoare suntem ridicați la această cinste, de a sta de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl”

Slujba Privegherii a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan și a Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Din sobor au mai făcut parte părintele arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, părintele arhim. Hrisostom Rădășanu, consilier educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele prof. Viorel Sava, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă Iași, părintele prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” dimpreună cu părintele prof. Ioan Mihoc, părintele Nicolae Axentioi, protopop de Târgu Neamț, dar și părinții ieromonahi alături de preoții slujitori din vecinătatea mănăstirii. La finalul slujbei, PS Părinte Ignatie a ținut un scurt cuvânt de învățătură: „Din punct de vedere liturgic, am intrat în sărbătoarea care ne aduce aminte de unul din evenimentele majore din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înălțarea la ceruri şi șederea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Semnificațiile teologice ale acestei sărbători sunt foarte profunde. Prin acest eveniment, Dumnezeu ne face cea mai minunată și deosebită cinste nouă, oamenilor. Noi, cei care am fost asumați de Mântuitorul iar Hristos prin întrupare și-a asumat firea noastră, umană, cu toate cele ale ei, exceptând păcatul. Asumându-și firea noastră umană, Hristos prin nașterea Sa, prin răstignirea Sa, prin învierea Sa, prin înălțarea Sa la cer, i-a dăruit o strălucire cum nu a mai avut niciodată. În această zi de sărbătoare suntem ridicați la această cinste, de a sta de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl”.         

PS Emilian Crișanu: „El ne privește dintru înălțimea Cerului în chip luminos, cu multă dragoste, cu multă bunătate și cu mult har”

În Joia Înălțării Domnului, ierarhi, preoți și credincioși au participat la slujba sfințirii apei, oficiată în fața aghiazmatarul cadrul ansamblului mănăstirii. Slujba a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, arhiereii slujind alături de un sobor format din preoți profesori de la Facultatea de Teologie din Iași, de la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” dar și părinți stareți de la mănăstirile învecinate. După sfințirea aghiasmei, PS Emilian Crișanul a adresat un cuvânt credincioșilor prezenți: „Din învățătura Bisericii dar și din viața de zi cu zi, constatăm cu toții că trăim ca să înviem și nu pentru ca să murim. De aceea, în pelerinajul vieții noastre ne-am oprit astăzi, pentru câteva clipe, la Mănăstirea Neamț. Fiecare om care gândește și trăiește normal, dorește să fie la înălțime, la înălțimea chemării lui Dumnezeu, la înălțimea chemării semenilor lui, dar și la înălțimea viețuirii pământești. De multe ori, ne dorim să privim dintru înălțime viața noastră dar și lumea care ne înconjoară, creată de Dumnezeu, iar El ne privește dintru înălțimea Cerului în chip luminos, cu multă dragoste, cu multă bunătate și cu mult har pentru că ne sfințește viața și ne sfințește universul în care trăim”.

La finalul slujbei aghiasmei, ierarhii, preoții şi credincioşii au mers în procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului până în curtea Mănăstirii Neamţ, unde, pe un podium special amenjat, s-a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Gloria Dei” al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Neamț, dirijat de pr. prof. Marius Gabriel Brumă.  

După citirea Sfintei Evanghelii, IPS Părinte Mitropolit Teofan le-a vorbit credincioșilor prezenți despre ce înseamnă să avem inimile îndreptate către Dumnezeu:

„Chemați în zi de sărbătoare, și în zi de duminică îndeosebi, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În această sfântă taină noi nu suntem chemați spre altceva decât a ne aduce aminte de înălțarea Domnului la cer și de cele care au precedat aceasta, viețuirea și pătimirile Sale pe pământ, Sfânta Liturghie ne cheamă să ne integrăm deja în taina cele de a doua veniri. Și la momentul cel mai sfânt al Dumnezeieștii Litughii, preotul aflat în fața sfintei mese, rostește aceste cuvinte: «Aducându-ne aminte, aşadar, de cele ce s-au împlinit pentru noi: de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire». Înainte de a rosti aceste cuvinte, preotul cu crucea în mână, îndreptată spre înălțimea cerului, spune pentru sine și pentru poporul de față «Sus să avem inimile!». De ce să avem sus inimile? Pentru că de acolo coboară Domnul Hristos la sfârșitul acestei lumi. Sus să avem inimile pentru că Dumnezeiasca Liturghie îl transpune deja pe om în taina cerului, în taina Împărăției cerurilor. De ce sus să avem inimile? Pentru că omul este chemat să lupte pentru a potrivi lucrurile de jos cu lucrurile de sus, cum mărturisește cinstitorul de Dumnezeu, marele Isaac Sirul. De ce sus să avem inimile? Pentru că în Sfânta Liturghie, omul așează viața sa în pâinea și vinul care sunt prezentate de preot în fața Tronului Celui mai presus de ceruri, și Dumnezeu în această pâine și acest vin, așează viața Sa arătată în Trupul și Sângele Său, daruri cu care omul se împărtășește. De ce sus să avem inimile? Pentru că omul este chemat să preguste taina Împărăției cerurilor încă din această lume. Sus să avem inimile pentru că omul este rânduit, precum mărturisește Sfântul Apostol Pavel, să primească gândul lui Hristos”.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierodiaconul Nectarie Chiriță, nevoitor al Schitului Cărbuna-Neamț, a fost hirotonit de către IPS Mitropolit Teofan întru ieromonah. De asemenea, a fost hirotesit și un duhovnic.

De praznicul Înălțării Domnului Hristos este celebrată Ziua Eroilor neamului

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, a mulţumit tuturor slujitorilor și credincioșilor prezenți care au înfrumuseţat și în acest an sărbătoarea hramului: „Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să ajungem la această frumoasă sărbătoare, închinată Înălțării Domnului Iisus Hristos. Cu 40 de zile în urmă, am fost martorii Învierii Mântuitorului, unde s-a arătat atâtor ucenici și apostoli și le-a făgăduit că se va înălța la ceruri dar va trimite pe Preasfântul Duh care va rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor. […] Hramul Înălțării Domnului de la Mănăstirea Neamț este un hram cunoscut, fiindcă este numit «Hramul Moldovei». Pe parcursul unui an avem mai multe hramuri, acesta este însă cel mare. […] Vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră, credincioșilor,  care v-ați ostenit să fiți alături de noi și rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească rugăciunile noastre pentru ca Mântuitorul să ne înalțe și pe noi, din treaptă în treaptă, să ajungem acolo unde este El, pentru că așa ne-a făgăduit nouă, pentru mântuirea sufletelor noastre.

Spre finalul evenimentelor dedicate hramului Mănăstirii Neamţ s-a săvârșit slujba Parastasului pentru ctitorii așezământului monahal, pentru eroii neamului care și-au jertfit viața, eroi care de-a lungul anilor s-au sacrificat pentru apărarea țării și neamului românesc.

sursa:https://mmb.ro/cinci-ierarhi-si-sute-de-credinciosi-prezenti-la-hramul-manastirii-neamt-ips-teofan-omul-este-chemat