Vizită chiriarhală în satele Ţărmure şi Ioneşti

În Duminica a 20-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit  în mijlocul credincioşilor din Parohia Țărmure, Protopopiatul Sebiș, spre a binecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşite la biserica parohială cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Chiriarhul arădean a fost întâmpinat în fața bisericii de Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului, preoții din vecinătate și de credincioşii din sat. După sosire, Înaltpreasfinţia sa a săvârşit slujba de sfinţire a lucrărilor exterioare de reînnoire a bisericii, după care, a fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Din sobor au făcut parte Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului, Pr. paroh Roman Cosmin-Florin, Arhid. Ardelean Tiberiu, inspector eparhial și Diaconul Moț Aurelian Iulian.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Tărâm spiritual” (în baza citirilor scripturistice ale duminicii: Gal. 1; Lc. 7), legat de numele parohiei ce sugerează năzuinţa firească spre un pământ al făgăduinţei sau ţărm al mântuirii, pericopele biblice ale zilei confirmând aceasta prin minunea învierii fiului văduvei din Nain, totodată a reînnoirii vieţii celor credincioşi. Cântările bisericeşti la slujbele de pomenire a celor adormiţi amintesc de ,,marea vieţii” pe care navigând credinciosul ajunge la ,,limanul cel lin” spre care mai ales cheamă Maica Domnului Vieţii. Realizările din parohie reprezintă această năzuinţă a strădalnicilor enoriaşi, a subliniat chiriarhul arădean.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi.

Cu această ocazie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Leahu Cristian Dănuț, acesta urmând a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Mocrea, Protopopiatul Ineu.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a hirotesit întru sachelar, pe părintele paroh Roman Cosmin-Florin, pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte.

La rândul său părintele paroh a mulţumit Arhipăstorului arădean pentru toate binecuvântările şi pentru toată purtarea de grijă, precum și bunilor credincioşi pentru jertfele făcute. De asemenea, a mulțumit binefăcătorilor şi donatorilor pentru frumoasele lucrări de renovare care s-au realizat la sfânta biserică, rugând pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască multă sănătate, bucurie și mântuire.

Slujba Vecerniei în satul Ioneşti

În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit slujba Vecerniei în filia Ionești cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură despre ,,Cercetare cerească” (cf. Luca 7, 16), adică din partea lui Dumnezeu spre cei credincioşi Lui, mai ales că cei din loc au dovedit de veacuri ataşamentul faţă de Biserică, iar aceasta ca sfânt lăcaş o au în grijă şi în calitatea de monument istoric, la răstimpuri înnoidu.l spre mulţumirea tuturor. Şi aicea, numele localităţii amintind pe cel al sfinţilor apropiaţi Mântuitorului şi tâlcuit drept cercetare şi milostivire divină, întăreşte această convingere împreună cu hramul Sfântului Gheorghe, apărător al credinţei. Temeiurile pentru această cugetare apar mereu, între ele şi hirotonia candidaţilor acestor locuri şi care cinstesc în acest fel anul omagial al satului românesc, a subliniat Chiriarhul arădean.

Diacon Moț Aurelian Iulian