Chiriarhul arădean, IPS Părinte Timotei, la hramul Mănăstirii Hodoș-Bodrog

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, 15 august 2020, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în altarul de vară al Mănăstirii Hodoş-Bodrog înconjurat de sobor de preoți și diaconi.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului la acest mare praznic a fost pus sub titlul ,,Preacinstirea Maicii Domnului” (pe baza citirilor scripturistice ale praznicului: Filip. 2, Luca 10) în Ortodoxie, ca de altfel în întreaga creștinătate, găsește în sărbătoarea Adormirii ei o exprimare dintre cele mai luminoase, înfrumusețând slujbele, mai ales la sfintele mănăstiri purtătoare ale hramului, prin pelerinajele inițiate de evlavia credincioșilor. Dacă celelalte sărbători închinate Maicii Domnului o înfățișează în legătura evenimentelor reprezentate, praznicul actual îndeamnă la a nutri simțirea celor ce sunt membre ale Bisericii – trupul tainic al Domnului, ca Maică a tuturor, cu grija de a răspunde întocmai rugilor ce îi sunt adresate. În acest an omagial pentru pastorația părinților și a copiilor, se cuvine să cultivăm dragostea pe care Maica Domnului a avut-o față de Fiul ei și Mântuitorul nostru și care întărește pe credincioși în a îndrăzni și nădăjdui spre ajutorul lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții trupești și sufletești. Pericopa evanghelică a zilei, privind osteneala a două surori de a răspunde obligațiilor casei, lasă a înțelege faptul că grijile materiale pentru a fi depășite au trebuință de cumpănirea sau sprijinul din partea celor spirituale. Imnele praznicului stăruie în sublinierea legăturilor arătate între oameni, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul sfintei slujbe, numeroşi credincioşi, tineri şi vârstnici s-au spovedit şi împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

Răspunsurile la strană au fost asigurate de obștea mănăstirii și de Grupul vocal ,,Sfântul Ioan Hrisostom”, dirijat de Prof. drd. Paul Krizner.

Părintele stareţ protos. Grigorie Timiş a mulţumit chiriahului pentru toată purtarea de grijă care o arată faţă de obştea sfintei mănăstiri şi pentru faptul că în fiecare an poposeşte în mijlocul obştii şi a pelerinilor veniţi în număr atât de mare la acest praznic, precum şi tuturor preoţilor şi pelerinilor care au venit în număr mare la hramul sfintei mănăstiri.

Toate slujbele au fost oficiate cu respectarea îndrumărilor bisericești și a regulilor impuse de autorităţi în perioada stării de alertă, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului.

Protos. Iustin Popovici