Dezbateri la Parlament despre ora de Religie: Patriarhia doreşte păstrarea unei ore pe săptămână în învățământul preuniversitar

Patriarhia Română doreşte păstrarea unei ore de religie pe săptămână în programa școlară și la liceele tehnologice și profesionale, așa cum se întâmplă la cele teoretice.

Solicitarea a fost adresată miercuri, la Palatul Parlamentului, de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul în cadrul unei dezbateri organizată de Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților, împreună cu Comisia pentru învățământ, tineret și sport din Senatul României.

Alături de ierarh au participat Pr. Nicuşor Beldiman, Consilier patriarhal coordonator, şi pr. George Jambore, inspector la Sectorul Teologic Educaţional al Patriarhiei Române.

„Considerăm că trebuie susţinută această solicitare a noastră ca să se păstreze o oră pe săptămână la toate cele trei filiere ale învăţământului preuniversitar, iar dacă vor exista la cel profesional anumite diminuări, dorim ca religia să fie tratată ca şi celelalte discipline umaniste, pentru că s-ar crea această frustrare de discriminare”, a spus Episcopul vicar patriarhal.

Ierarhul a subliniat că „Patriarhia arată un interes cu totul deosebit învăţământului în general şi, desigur, învăţământului religios în special”.

Întâlnirea a fost organizată în contextul în care până la sfârşitul lunii se află în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.

Propunerile planurilor cadru pentru filiera teoretică prevăd păstrarea unei ore de religie pe săptămână pe durata întregului an şcolar, însă la filierele tehnologică şi profesională lucrurile stau diferit.

La filiera tehnologică există trei variante propuse, Biserica agreează pe cea dintâi, care crede că este posibilă păstrarea unei ore întregi de religie şi la această filieră. Celelalte două variante reduc la jumătate această oră. La filiera profesională, de asemenea, există trei variante. Din păcate, toate trei propun diminuarea orei de religie până la desfiinţarea ei, în una dintre cele trei variante.

„Noi considerăm că ar trebui să găsim soluţii cât să păstrăm şi la aceste două filiere o oră întreagă, ţinând cont de importanţa acestei discipline pentru formarea tinerilor pentru o societate modernă, care nu înseamnă doar tehnologie, ci înseamnă şi cultură şi spiritualitate şi din această perspectivă disciplina nu poate fi înlocuită cu o alta”, a declarat episcopul vicar patriarhal.

Predarea Religiei în şcoală are valenţe educaţionale profunde

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a reafirmat importanța prezenței disciplinei școlare Religie în trunchiul comun, astfel încât alocările orare pentru această disciplină să fie corelate cu celelalte discipline școlare în planurile cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.

Ierarhul a adus mai multe argumente în sprijinul afirmaţiilor sale. Preasfinţia Sa a reamintit că tinerii şi copiii au dreptul constituțional (Constituția României, art. 32, alin. 7) de a participa la orele de Religie.

Episcopul vicar patriarhal a făcut referire la Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (nr. 489/2006) care prevede că în învăţământul de stat şi particular, predarea Religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute (art. 32, alin. 1), dar şi la Legea educației naționale (nr. 1/2011) în care se menţionează că Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii (art. 18, alin. 1).

Religia este singura disciplină școlară care a fost validată de majoritatea covârșitoare a părinților, este un alt argument adus de ierarh, care a arătată că peste 93% dintre părinți și-au exprimat deja dorința ca elevii să participe la orele de Religie, conform solicitărilor scrise.

Preasfinţia Sa a explicat că predarea Religiei în şcoală are valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în viaţa copiilor și a tinerilor. Ora de religie, a spus Preasfinţia Sa, contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate, sfinţenie și conviețuire umană.

Planurile cadru

Potrivit Ministerului Educaţiei, planurile cadru au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru din care au făcut parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cercetători ai Institutului de Științe ale Educației și cadre didactice de prestigiu din învățământul preuniversitar.

În cazul proiectelor planurilor cadru pentru filiera tehnologică și învățământ profesional au fost cooptați specialiști din Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări, dar și ai unor entități reprezentative pentru mediul privat și asociativ.

Foto credit: Agerpres

https://basilica.ro/dezbateri-la-parlament-despre-ora-de-religie-patriarhia-doreste-pastrarea-unei-ore-pe-saptamana-in-invatamantul-preuniversitar/