Slujba Privegherii și Procesiunea ,,Drumul Crucii” la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

Frumoase, înălțătoare și pline de duh de sărbătoare ne sunt clipele când împreună ne aflăm pe Calea spre Acasă, Calea rugăciunii, Calea lui Dumnezeu, Calea Crucii.

La ceas tainic de seară, când soarele încă își trimitea ultimele raze ale Ajunului sărbătorii Adormirii Maicii Domnului printre arborii care împodobesc curtea Mănăstirii Hodoș-Bodrog, cântul păsărilor și bogăția de culoare a florilor au fost desăvârșite de imnul ”Lumină lină”, lumina aducătoare de bucurie.

„Lumina lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu…”

Lumină lină, unul dintre cele mai vechi imnuri creștine intrate în cultul liturgic, cântat în cea mai veche mănăstire din ţara noastră cu viaţă monahală neîntreruptă și așezată la adăpostul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului: Mănăstirea Hodoș-Bodrog din Arad.

Obștea mănăstirii, credincioșii arădeni, pelerinii veniți din alte părți ale țării, soborul de preoți și diaconi, toți adunați în împreună-rugăciune cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul în Slujba Vecerniei și Privegherii, pentru ca mai apoi toți, împreună, să parcurgă ”Drumul Crucii”. Acel drum care face un binecuvântat arc peste timp, plinind tradiția care își are izvorul în timpul anului 1925, din vremea Episcopului Grigorie Comșa.

Un drum, 14 troițe, 14 opriri în rugăciune, un pelerinaj în care an de an credincioșii descoperă și redescoperă Taina celei mâine sărbătorită de întreaga creștinătate: Maica Domnului. Și nu exagerăm cu nimic dacă spunem că în această seară, pe Calea Bodrogului, pe Drumul Crucii am întâlnit o parte de Românie așezată, demnă și senină.

Cuvântul Ierarhului

În pelerinajul vieții creștine să descoperim Taina Maicii Domnului

„Viața noastră creștină este un pelerinaj către cer, către Împărăția lui Dumnezeu. Desigur, dacă dorim acest lucru!

Cu prilejul Praznicului Adormirii Maicii Domnului mulți creștini își îndreaptă pașii către biserici și mănăstiri. Noi am venit în pelerinaj la această mănăstire istorică, Hodoș Bodrog, unde se află Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni. Așadar, suntem în pelerinaj la un loc sfânt pentru a ne ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților, deoarece aici, și nu numai, se arată iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru oameni și prin oameni. Aici, în timpul Slujbei Privegherii, a Procesiunii „Calea Crucii”, a Tainei Sfântului Maslu, a Prohodului Maicii Domnului și a Sfintei Liturghii, trebuie să intensificăm rugăciunea și viața noastră duhovnicească, starea de mulțumire adusă lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru binefacerile primite, dar și actul de pocăință pentru păcatele săvârșite, precum și cererile de a primi ajutor în continuare de la Mântuitorul Iisus Hristos, Care este „Calea, Adevărul și Viața” pentru noi.

Aflându-ne aici în curtea mănăstirii, suntem pe Calea cea bună, dar este foarte necesar să înțelegem Adevărul de credință despre Dumnezeu, Maica Domnului și Biserică, fiindcă înțelegând Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție să trăim Viața, ca dar al lui Dumnezeu.

Prin acest pelerinaj căutăm în lumea aceasta ceea ce nu este din lumea acesta, adică „Împărăția lui Dumnezeu”, așa după cum ne-a îndemnat Domnul Hristos: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu…” (Matei 6,33), deoarece, „Împărăția Mea, nu este din lumea aceasta” (Ioan 18,36).

Conștientizăm faptul că în acest pelerinaj suntem oameni diferiți, din regiuni diferite, de vârste, stare socială, intensitate a credinței și sensibilitate spirituală diferite, cu motivații și dorințe diferite, însă uniți în credință și însetați de adevăr și viață. Trăind în adevăr înțelegem astăzi moartea aceleia care este Maica Vieții, Maica Domnului: „Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre” (Troparul Praznicului).

Troparul și icoana sărbătorii Adormirii Maicii Domnului arată legătura interioară între taina fecioriei Maicii Domnului în timpul nașterii Domnului Hristos și taina morții Maicii Domnului, care trece prin moarte și se mută la viața veșnică, rămânând în același timp pururea prezentă în Biserică, prin rugăciunile ei, pentru că și Mântuitorul Iisus Hristos, Cel mort și înviat, rămâne pururea prezent în Biserica Sa.

Pe Cale și în Adevăr înțelegem Maternitatea Fecioarei Maria (un act al iconomiei divine) și Maternitatea Morții Maicii Domnului. Maica Domnului fiind Maica Vieții ne ajută pe noi să trecem de la moarte la viață, „prin rugăciunile ei, izbăvește din moarte sufletele noastre”.

În Biserica Ortodoxă învățăm că Maica Domnului, înainte de a se muta cu trupul la cer, trece prin moarte. De aceea, sărbătoarea de astăzi se numește Adormirea Maicii Domnului, nu Înălțarea la cer cu trupul a Maicii Domnului. Ea trece prin moarte și apoi se mută la cer, fiindcă este Maica Domnului Hristos, Cel care a murit și a înviat din morți, și rămâne icoana Bisericii purtătoare a tainei lui Hristos, prin care lumea se mută de la moarte la Viață.

Participând la sfintele slujbe, la pelerinaj și la Taina Bisericii, avem posibilitatea de a ne schimba modul de a gândi și trăi viața creștină, nu doar biologic, ci și teologic.

Evlavia și dragostea noastră față de Maica Domnului ne pot ajuta în a fi mai buni, credincioși, iubitori de Biserică, familie și țară. Dacă tot suntem în pelerinaj creștin, să culegem din lume și din Biserică, ceea ce este mai frumos și folositor pentru viața noastră.

„Pe cea plină de har, mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”, Maica Domnului, să o iubim și să o rugăm permanent să ne ajute în conturarea unei vieți autentice, normale și îndreptată către Dumnezeu.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în Ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.

14 august 2021, Ajunul Adormirii Maicii Domnului, Mănăstirea Hodoș-Bodrog, un liniștitor, frumos și înălțător Drum al Crucii parcurs de tineri de toate vârstele (da, am văzut copii care abia învățau să pășească și am întâlnit niște măicuțele care ne-au umplut sufletul de bucurie) și câteva întrebări pe care Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul ne-a îndemnat să ni le punem fiecare la finalul acestui pelerinaj: cum suntem, cum ne aflăm înaintea lui Dumnezeu, dacă înțelegem prezența Maicii Domnului în viața noastră, cât timp alocăm vorbirii noastre cu ea și ce este cel mai important să o rugăm să ne lumineze mintea și să ne dea ceea ce este cel mai de preț: viața autentică creștină.

PS. Am scris mii de credincioși nu pentru că am fi avut o statistică anume, ci judecând strict după calea plină a Bodrogului și după cei purtați în rugăciune de cei prezenți. 

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/3350/foto-mii-de-credinciosi-au-mers-in-ajunul-adormirii-maicii-domnului-pe-drumul-crucii-de-la-manastirea-hodos-bodrog-ps-emilian-in-pelerinajul-vietii-crestine-sa-descoperim-taina-maicii-domnului