Noi reguli privind organizarea de slujbe religioase sau procesiuni

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— În anexă, punctele I.1 și I.7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„1. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase se face astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
7. Slujbele oficiate de către personalul de cult în aer liber (în curtea lăcașului de cult) se desfășoară cu menținerea distanței de 2 m între persoane.”
Art. II. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 25 octombrie 2021.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În ceea ce priveşte procesiunile şi/sau pelerinajele religioase, acestea se organizează cu asigurarea unei distanţe minime de siguranţă de 2 metri între credincioşi.

Foto credit: Nelu Scripciuc